plek van voorouders Prima service én een voordelige, vaste prijs? 'Letsel door gladheid kan nalatigheid zijn' door onkruid Begraafplaats Klankconcert in overwoekerd gebouw De Driehoek Speeltoestellen voor Brugzicht Fototentoonstelling Goereese Kunstdagen Driesprong Briepe Briepe moest havenplaats van belang worden Zonnebloemen en harnas Profiteer ook van Zeeuwse zekerheid. DELTA, voordelig en dichtbij. woensdag 15 december 2010 Iman en Hennie Padmos brach ten op Brijdorpe vijf kinderen groot, van wie er twee, Mart en Marco Padmos met hun partners, eveneens in de buurtschap wo nen. Briepe telt 14 panden waar van er drie in bedrijf zijn. Wim Knol runt een akkerbouwbe drijf, Wessel de Wilde verhuurt opslagplaats voor caravans en pan den op het erf van Iman Padmos zijn in gebruik als bedrijfsruimte van Steyr scheepsmotoren die zijn zoon en schoondochter verhande len. Verder heeft Brijdorp zijn graf heuvel, een eeuwenoude plek met een bijzondere sfeer waar veel mensen met de achternaam Pad mos begraven liggen. „Het groen is een paar jaar geleden ingrijpend aangepakt. Door de ruimte, die daarbij werd gecreëerd, schiet nu helaas het onkruid de grond uit," zegt Iman spijtig. Marianne, Wido en Ward Blokland geven zaterdagavond, 19.30 uur, een klankschalenconcert in De Driehoek in Zierikzee. Marianne Blokland werkt al jaren met klank schalen ter behandeling om meer rust en ontspanning in het lichaam te brengen. Wido Blokland (filosoof, kunste naar en yogadocent) werkt in trai ningen yoga, dans, medidatie en in formatie ook met klankschalen. „Ze bieden de meest zuivere schep pende resonanties", zegt Blokland. BIJ NADER WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Bij het verslag van de biertapwed strijd gisteren op deze pagina is de verkeerde foto geplaatst. De deelnemer op de foto is niet Gwen Nooteboom van eetcafé Sa- lud in Scharendijke, maar Bas van der Dool uit Goes. Nooteboom won de wedstrijd. Maurice van Goudoever - ook van Salud - werd tweede. ZIERIKZEE foto Dirk-Jan Gjeltema ZIERIKZEE Een Wii-spelcomputer met soft ware, een roeitrainer, een home trainer en een stepper. Dat zijn de nieuwe speeltoestellen van Brug zicht in Zierikzee. De materialen zijn beschikbaar ge steld door de cliëntenraad van 't Gors - waar Brugzicht toe behoort - de stichting Gehandicaptensport Nederland en Intertoys Zierikzee (Wii-spellen). Een Cios-stagair begeleidt de cliën ten elke vrijdag. De toestellen wor den woensdag 22 december aange boden. GOEDEREEDE Henk de Jong uit Zuidland expo seert vanaf maandag 20 december in het gemeentehuis van Goede reede zijn foto's met een overzicht van de Goereese Kunstdagen 2010. De expositie wordt om 20.00 uur geopend door wethouder E. Tuk van Kunst en Cultuur. De fototentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Kunststichting Goedereede. Te zien tot woensdag 2 februari tij dens de openingsuren van het ge meentehuis. waar veel voorouders liggen. Het is een kenmerkend punt aan de Ringdijk tussen de Delingsdijk en Brijdorpe. Op de driesprong bij de buurtschap staat een elektriciteitsverdeelhuisje van Delta met een bijzondere vorm. Het wapen van Brijdorpe, een schild in de blauwe kleur van de zee met daarin een zwaard, getuigt van de ambities die Floris de Vijfde, graaf van Holland en Zeeland, ooit had met deze kern. Iman Padmos: „Briepe was' een versterkte militaire veste op een heuvel die aan het water lag. Floris de Vijfde wilde er een belangrijke havenplaats maken." Dat is er nooit van gekomen om dat deze vorst werd vermoord en de Briepse vaart, die om de kern lag, dichtslibde. Het was Brouwers haven dat in plaats van Brijdorpe een belangrijke havenplaats in Zee land werd. In Briepe rest nog de ringdijk, de iets hoger liggende polderweg, langs het dorp waar vroeger de gol ven tegenaan klotsten. De hele buurtschap, maar vooral de graf heuvel, ligt hoger dan de polders er om heen. Het lijken zonnebloemen, op het wapen van de familie Padmos, maar Hennie en Iman Padmos weten dat niet zeker. Wel is duidelijk dat boven het donkerblauwe schild een harnas is te zien. Brouwershaven, die dagelijks te voet werd afgelegd, was geen pro bleem. „We wisten niet beter. Mijn vader is ons maar een enkele keer komen halen, ook te voet, wanneer er een sneeuwstorm was en het verschil tussen de sloot en de weg niet meer te zien was." In die tijd stonden op Briepe voor al boerderijen plus enkele wonin gen van landarbeiders en oudere boeren die in de buurtschap wil den blijven wonen. Volgens Iman is de sfeer in Brijdorpe van oudsher wat minder homogeen. „We gaan goed met elkaar om maar de mensen zijn liever wat meer op zichzelf." huis moest worden gesloopt en herbouwd." Iman Padmos bewaart goede her inneringen aan zijn jeugd in de buurtschap. „We klommen in bo men, sprongen over sloten en speelden soldaatje in bunkers van pakken stro." De lange route naar school in door Luc Oggel GOES - Gemeenten kunnen wel de gelijk aansprakelijk worden gesteld in geval van letsel of schade door gladde straten. Dat stelt juridisch specialist Theo Zeegers van de Fiet sersbond in het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur. Zeegers reageert op een incident in Wilhelminadorp, waarbij een jongen vorige week een dijbeen breuk opliep bij een val in zijn straat. Zijn ouders stellen de ge meente Goes aansprakelijk, omdat zij vinden dat de gemeente ver plicht is om te strooien. Volgens wethouder Loes Meeuwisse is in het gemeentelijk strooiplan vastge legd dat alleen op ringwegen en hoofdroutes in wijken en dorpen wordt gestrooid. Bovendien gaf zij aan dat het 'fysiek en financieel on doenlijk' is om alle straten van zout te voorzien. Volgens Zeegers maken inwoners echter een kans als ze kunnen aantonen dat een ge meente of wegbeheerder bewust of onbewust nalatig is geweest. 'Om curieuze redenen valt glad heid niet onder de aansprakelijk heid de openbare weg. De centrale vraag is of de gemeente een onge val had kunnen voorkomen', be toogt hij. De Fietsersbond heeft in middels een meldpunt geopend. Bel 0800-5150 en stap in voor 1 januari! DELTA I 111 the multi-utility company

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 41