zeeland 123 Opvang van dieren moet beter geregeld Nieuwe show Popwave helemaal in eigen taal Jongere inwoners versterken het bestuur van de stadsraad Lichtje voor raam bij bewoners centrum Jubilate Deo treedt op tijdens Kerstzanguur Optreden van Clikk in De Stulp Renesse Fotowedstrijd met als thema leefbaarheid Open huis voor verkoop Israëlspullen Laatste themamarkt in teken van de kerst Wanneer moet je waar zijn om te duiken: woensdag 15 december 2010 BROUWERSHAVEN Antoinette Lahay, Corine Verkerk Johan van Beveren en Hanno Kan- ters zijn de nieuwe bestuursleden van de stadsraad Brouwershaven. Zij vervangen voorzitter Leo Bruël, secretaris Leen van der Mark en al gemeen bestuurslid Jos van Ast. Verder was één bestuurszetel al lan ger vacant. Met de bestuurswisseling vindt een verjonging plaats in het Brou- BROUWERSHAVEN Bewoners van de Markt in Brou wershaven wordt verzocht maan dagavond een lampje voor het raan te zetten. Dan vindt in Brouwershaven name lijk voor de derde keer het Moon light Shoppen plaats. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn de winkels open. De Markt is versierd, er staan vuur- korven en er zijn hapjes en drank jes. BROUWERSHAVEN In de Grote Kerk in Brouwersha ven wordt vrijdag 24 december het traditionele Kerstzanguur gehou den. Er wordt samen gezongen met medewerking van organist Ma rien Stouten en het christelijk ge mengd koor Jubilate Deo onder lei ding van Joke den Boer-Dalebout. Het Kerstzanguur begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom. RENESSE Muziekcafé De Stulp in Renesse verandert komende zaterdag voor even in een undergroundhouse, want Clikk treedt op. De mannen van het electro-mini mal collectief Clikk staan garant voor een avondje stevige muziek en dansen. Meer informatie over de line-up op www.clikk.nl. De avond begint om 22.00 uur. wershavense overlegorgaan tussen bevolking en gemeentebestuur. Van Beveren en Van Ast wisselen stuivertje met de ondernemersvere niging. Van Ast komt uit de stads raad en gaat naar ondernemersvere niging. Van Beveren maakt de om gekeerde beweging. De stadsraad Brouwershaven telt in de nieuwe samenstelling negen leden. BROUWERSHAVEN De stadsraad houdt voor inwoners van Brouwershaven een fotowed strijd rond het thema leefbaarheid. Er zijn geldprijzen van 15 tot 150 eu ro te winnen. Elke deelnemer mag maximaal twee foto's inzenden. De dertig beste foto's - de stads raad is jury - worden vanaf maart een jaar lang tentoongesteld in het Tonnenmagazi jn. info@stadsraadbrouwershaven.nl ZONNEMAIRE De familie Baas uit Zonnemaire heeft aanstaande vrijdag weer open huis voor de verkoop van pro ducten uit Israël. Stuk voor stuk spullen voor de kerst zoals wijn, koekjes of confiture. Met de op brengst kunnen immigranten in Is raël in hun levensonderhoud voor zien. Het open huis is van 10 tot 16 uur, I.M. van der Bijlstraat 9. RENESSE Het centrum van Renesse geurt ko mende zaterdag naar dennengroen en glühwein. Die dag is het kerst markt in het centrum. Vanuit de kramen worden uiteenlopende spullen verkocht die met de kerst dagen te maken hebben. Ook de winkels zijn geopend en op de ter rassen staat de terrasverwarming aan. De markt start om 13.00 uur. mmsmmm kè door Maurits Sep VLISSINGEN - Een slang hoort niet in de vogelopvang, een egel niet in het dierenasiel. Om de opvang van dieren op Walcheren te verbeteren werken de gemeenten Middel burg, Vlissingen en Veere en de drie dierenopvangen in het gebied aan nieuwe afspraken en betere voorlichting. Ambtenaren van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen overleggen momenteel met vertegenwoordigers van de drie grote dierenopvangen op Wal cheren: het Dierenasiel Walche ren, reptielenzoo Iguana in Vlissin gen en vogel- en zoogdierenop- vang De Mikke in Middelburg. Be stuurlijk is er vanuit de colleges van B en W nu nog geen bemoeie nis, zegt wethouder Marin de Zwarte van Vlissingen. Eén van de onderwerpen waarover wordt ge sproken is de vraag welke dieren waar worden gebracht. Het komt nog steeds voor dat mensen met reptielen naar De Mikke gaan. „We vangen soms ook knaagdie ren op zoals fretten en cavia's. Die horen hier eigenlijk niet thuis, maar we willen ook niet zomaar dieren weigeren", zegt Coby Lou- werse van de vogel- en zoogdieren- opvang. Volgens Louwerse wordt ook gesproken over de opvang van in beslag genomen dieren. Daarbij gaat het erom of dieren opgevan gen worden en door wie. De Zwar te: „We hebben een wettelijke plicht om zwerfdieren op te van gen. We willen dat wel zo veel mo gelijk op Walchers niveau regelen, dus inclusief De Mikke en Iguana. Ook al omdat er steeds vaker apar te soorten dieren gevonden wor den. Het zijn zeker niet meer al leen honden en katten." archieffoto Dirk-Jan Gjeltema In Westenschouwen gaan de Nieuwjaarsduikers op 1 januari om 15.00 uur het water in. Vanwe ge de drukte wordt geadviseerd ui terlijk 14.30 uur te parkeren op het parkeerterrein bij De Punt. Inschrijven is gratis en kan via de website www.nieuwjaarsduikwes- tenschouwen.nl. Ook is het mogelijk ter plekke in te schrijven. In Ouddorp wordt om 14.00 uur het startschot gegeven voor de 29ste editie. Dat gebeurt met een wipperkanon, waarmee vroeger lij nen naar in nood verkerende sche pen kon worden geschoten. Een deelnameformulier is te down loaden via www.ouddorpsered- dingsbrigade.nl. Meer info staat op www.duikouddorp.hyves.nl. Kosten deelname: 2 euro 50. In Dreischor wordt om 13.00 uur het water ingeplonst. Deze bijeen komst duurt van 12.00 tot 14.00 uur. Het gaat om een initiatief van de Droomclub. Meer informatie is verkrijgbaar bij Corrie van Stee (406161of An- net van Langeraad (412335). aan toe zou gaan..Ik wil kou. Je moet de ijsschotsen eigenlijk opzij moeten duwen." In Dreischor wordt voor het twee de jaar een Nieuwjaarsduik gehou den. Bij de steiger waar mensen el kaar, omringd door terrasverwar- mers, een goed nieuwjaar kunnen toewensen, onder het genot van een hapje en een drankje. Voor kinderen zijn er allerlei originele spelletjes uitgezet. Vorig jaar sprongen negen die hards het water in. Een stuk of 65 man hief het glas. Groter mag, zegt mede-organisator Corrie van Stee. „Maar het hoeft niet zo uit bundig als Westenschouwen. Het gaat om het gezellig samenzijn." Hou je niet in tijdens het kerstdiner. Vet en koolhydraten geven energie. Rolant Quist Graphic News door Esme Soesman KERKWERVE - De nieuwe show van popkoor Popwave is volledig Ne derlandstalig. Het programma wordt in het voorjaar van 2012 voor het eerst uitgevoerd. Het gaat om de vierde show van het dit jaar 10 jaar bestaande Schouwen-Dui- velandse koor. Het repetitieproces, de shows, de discipline. In de afge lopen 10 jaar is niets hetzelfde ge bleven, blikt Leone van der Sar (één van de leden van het eerste uur) op het voorbije decennium te rug. Van een koortje van 10, 15 mensen werd doorgegroeid naar de huidige circa 60 leden. „We zijn begonnen met een cassetterecor- dertje. Nu hebben we een eigen band", wijst Van der Sar op de mu zikanten en repetitor die bij Pop wave zijn aangesloten. Dirigent Ru dy Pijfers heeft korte metten ge maakt met laconiek lidmaatschap. „We willen geen koor meer zijn waar je eens in de twee maanden naar toe gaat." Wie meezingt, gaat er (als het even kan) ook voor. En daar stopt het qua ambities niet. Zo wordt door het koor onder meer gewerkt aan het beter benut ten van beweging en gezichtsex pressie. Het jubileumjaar wordt vandaag met een feestje in 't Zuu- dende in Kerkwerve afgesloten. MEEST CELEZEN 1Uitdelen strooizout gestopt 2. Markant schrikhek verdwenen 3. Racers raken rijbewijs kwijt FOTO'S PLAATSEN Heeft u een mooie foto gemaakt van een activiteit of gebeurtenis in Zee land? Ga dan naar www.pzc.nl/foto TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Werk een goede warming-up af vo.ordat je het water in gaat. Smeer je lichaam helemaal in met vaseline. Het beschermt tegen de ergste kou.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 39