bijna niemand weet het' zeeland 125 Prima service én een voordelige, vaste prijs? PZC op zoek naar de Tholenaar van het jaar Werkgelegenheid Voorzieningen WWW.VUURWERKLAND GOES.NL Ook voor gratis vuurwerk! Kleine kerstmarkt bij de kerk van Baarland Coverband Dr. Jekyll speelt in café De Zak Kerstdansant in De Spinne in Goes Tentoonstelling over Oranjes in Smerdiek Profiteer ook van Zeeuwse zekerheid. DELTA, voordelig en dichtbij. Koningstraat 2 in Goes Aandeel van recreatie en toerisme in de totale werkgelegenheid. Aantal hotel- en pensionbedden per 1000 inwoners. Tholen Reimerswaal Goes Tholen §j§£Ê Reimerswaal f^tüMI Goes Zeeland SUSHI Zeeland Groei van de werkgelegenheid in toerisme/recreatie sinds het jaar 2000. Aantal restaurants per 10.000 inwoners. Tholen <0® s Reimerswaal s üfem Goes Noord-Beveland Ug|S5 "s Schouwen-Duiveland s ms «M&gfefcta Zeeland üjPIBÜ Tholen gjjgj Reimerswaal Goes l|:iH Noord-Beveland ~'W$MÈÊÊÊS Schouwen-Duiveland fflï^ËSÈÊÈÈ8MÊË$ÊS Zeeland jffilpHSfiilifl De Oranjeroute, waar Sint-Maartensdijk sinds kort deel van uitmaakt, kan volgens Recron-manager Arthur van Disseldorp een belangrijke bijdrage leveren aan de wens van Tholen om meer toeristen te trekken. „Daarmee trek je mensen naar de gemeente, die anders nooit zouden komen." woensdag 15 december 2010 B BAARLAND De Stichting Oude Zeeuwse Ker ken afdeling Baarland houdt zater dag 18 december de jaarlijkse mi ni-kerstmarkt ten bate van de res tauratie van de kerk. Er is koffie met kerstbollen en kin deren kunnen er een kerststuk ma ken. Panfluitensemble Muzica maakt sfeermuziek. De markt duurt van 13.30 tot 16.00 uur. OVEZANDE De coverband Dr. Jekyll geeft zon dagmiddag 19 december een con cert in café De Zak in Ovezande. De band speelt bekende en minder bekende rock- en popnummers. Café De Zak is gelegen aan de Hoofdstraat 67. Dr. Jekyll speelt van af 16.00 uur tot een nog onbekend tijdstip. De entree voor het optre den is gratis. GOES Dansclub De Vriendschap en stich ting Buurtwerk Goese Polder hou den zaterdag 18 december een kerstdansant in De Spinne in Goes. Dansorkest Sjerrie Denz brengt muziek voor stijldansen zoals de foxtrot, rumba, Engelse wals en chachacha. Er is een bingo en een verloting. De zaal gaat open om 19.30 uur. SINT-MAARTENSDIJK In hotel-restaurant 't Raedthuys in Sint-Maartensdijk wordt vanavond de tentoonstelling Sint-Maartens dijk en Oranje geopend. Hij loopt tot en met Koninginnedag. De ope ning wordt verricht, nadat burge meester Nuis om 20.00 uur de zes tien meter hoge kerstboom op de Markt heeft verlicht. Van 18.00 tot 22.00 uur is er een winterfair. Willem Adriaansens foto Willem Mieras door Rob Paardekam THOLEN - Toen commissaris van de koningin Karla Peijs begin dit jaar traditioneel een groot aantal bij zondere Zeeuwen in het zonnetje zette, zat daar geen enkele Thole naar bij. Zouden ze er niet zijn? De PZC denkt van wel en houdt dit jaar voor de eerste keer de ver kiezing 'Tholenaar van het jaar'. Vanaf vandaag kan iedereen kandi daten aanmelden. We zijn op zoek naar inwoners van de gemeente Tholen die in 2010 iets bijzonders hebben bete kend voor de samenleving of op een andere manier een opmerkelij ke prestatie hebben geleverd. Het aanmelden van kandidaten kan tot en met dinsdag 21 december. Dit moet uiteraard gepaard gaan met een motivatie waarom deze persoon de titel zou moeten krij gen. Aanmelden kan per e-mail (tholen@pzc.nl), maar op werkda gen ook telefonisch via telefoon nummer 0113-315673. Volgende week stellen we de geno mineerde kandidaten voor, waar na iedereen zijn stem kan uitbren gen. Aan het eind van het jaar ma ken we bekend wie zich de 'Thole naar van hetjaar 2010' mag noe men. Hij of zij krijgt uiteraard een mooie prijs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 31