zeeland 123 ze altijd wilde zijn Sf Gemor over kosten vervoer leerlingen Rijkswaterstaat zoekt vermiste vrouw in Kanaal door Walcheren Schipper werft sponsors Pop aan Zee sluit in 't Beest 't Hommeltje Antiek Interieur KERSTGLÜHWEIN- AVOND! 10% KORTING, Reimerswaalse raad wil maatregelen K woensdag 15 december 2010 teren bij het KLPD. Net als nog een paar honderd anderen. „Ze vie len bij bosjes af Maar ik niet. Ik zat bij de laatste vier; ik mocht naar de opleiding in Duitsland. Ik was door het dolle heen." De opleiding was pittig. „Waar ik me vroeger tijdens de Rescue nog over verbaasde, hoe zo'n heli in de lucht kon blijven hangen, dat leer de ik daar allemaal. En vliegen na tuurlijk. In het begin in een klein helikoptertje, om te oefenen." Na twintig maanden zat de oplei ding erop en kon Anne aan de slag bij het KLPD, in Schiphol-Oost, nu een jaar geleden. Wisselende diensten draait ze: of 's ochtends, of 's middags, en het is natuurlijk altijd maar afwachten wat haar te doen staat. Dat kan van alles zijn: overval, brand, arrestatie, inval, vermissing of milieudelict. Op het moment dat Anne onthult dat ze graag eens een heterdaadactie zou doen, springen in de vergaderzaal, waar het gesprek zich naartoe heeft verplaatst, juist de beelden van een grootse arrestatie op het videoscherm. Een collega gaat ze analyseren. De verdachte, die na een schietinci dent tracht te vluchten over snel wegen en bedrijfsterreinen, ont komt geen seconde aan de camera van de politiehelikopter, die met de warmtebeeldcamera zelfs dwars door de bosschages heen weet te schijnen. De beelden zijn spectacu lair. Daarvoor hoef je alleen maar in de glunderende ogen van Anne te kijken. „Wauw! Kijk nou, kijk nou... En hebbes!" Natuurlijk is dit waar ze op hoopt. foto Orange Pictures Karei Delvoye „Dat hoop je elke dag. Ik heb op straat wel eens achter een verdach te aan gezeten, vaak zat, maar dit is toch geweldig? Maar ja, zoiets valt niet te voorspellen." Een Giro d'Italia, een Concert At Sea of een Koninginnedag wel. An ne is afgelopen jaar al vaker naar 'huis' gevlogen. „Zeeland is prach tig vanuit de lucht. En voor mij voelt zo'n vlucht als een thuiswed strijd. Mensen zeggen wel eens: 'ik heb gezwaaid hoor!', maar dat zie ik natuurlijk niet. Hoewel, als ik boven Vlissingen vlieg, kan ik het niet laten de camera even op het politiebureau te richten." Anne heeft haar droom verwezen lijkt. En dat met haar mavo-diplo ma. „Als je maar graag genoeg wilt en hard genoeg doorzet. Ik geloof dat ik dat wel heb bewezen." door Maurits Sep MIDDELBURG - Vanuit de lucht en vanaf het land liep elke zoektocht naar de vermiste Nelly van Baa ien-De Kok de afgelopen dagen op niets uit. De Middelburgse is en blijft spoorloos. Ook nadat giste ren nog eens met behulp van een boot van Rijkswaterstaat op het water is gezocht. De Onrust voer vanaf Vlissingen naar Middelburg en terug over het Kanaal door Wal cheren. De bemanning speurde op het water naar een lichaam. Vol gens de politie is besloten dit mid del toch nog in te zetten omdat een verdronken lichaam na enkele dagen gaat drijven en dus boven water kan komen. De zoektocht le verde echter niets op. Mevrouw Van Baaien-De Kok wordt vermist sinds zij zaterdagmiddag haar huis aan de Diamant in Middelburg ver liet. De vrouw lijdt aan de Ziekte van Alzheimer. De politie zocht tot en met maandag, maar omdat elke poging vruchteloos was, werd het zoeken gestaakt. y bekijk een video van de zoek tocht van Rijkswaterstaat op het kanaal op www.pzc.nl. GOES - Het bandproject Pop aan Zee sluit zaterdag het jaar af met drie singer-songwriters in Podium 't Beest in Goes. Fred Lyenn Jacques wordt vergele ken met leff Buckley, Tom Waits en Antony 8c The Johnsons. Steff Irritant opereert onder de naam Kiss The Anus of A Black Cat. Hij doet denken aan David Eugene Edwards (frontman van 16 Horse power en Woven Hand). Achter de naam Borgaard gaat de in Goes geboren Christoffer van Teijlingen schuil. De in Utrecht woonachtige zanger roept een countrygevoel op, dat je allen in het zuiden van Amerika zou ver wachten. De optredens beginnen om 20.30 uur. Entree: 10 euro. Donderdagavond hebben wij weer een gezellige Deze week krijgt u op al uw aankopen een glühweintje of een kop koffie. Tevens exposeert Ingrid Bom en Frida van Overbeeke met beeldende kunst. Graag tot ziens! Beestenmarkt 16, Goes T (0113) 506063 door Luc Oggel KRUiNlNGEN - De Reimerswaalse ge meenteraad heeft gisteravond zijn ongenoegen geuit over de forse~ overschrijding van de kosten voor het leerlingenvervoer. Dit jaar moet de gemeente daar bijna 72.000 euro op toeleggen. Het gaat vooral om kosten voor vervoer naar het speciaal onder wijs binnen en buiten de provin cie. In de begroting is daar vier ton voor gereserveerd, maar daar komt Reimerswaal niet mee uit. Alle fracties gaven aan een over schrijding met 72.000 euro wel erg fors te vinden. „Dit ontglipt ons zo langzamerhand", zei Marien Weststrate van Leefbaar Reimers waal. Hij vindt het 'te zot voor woorden' dat er geen inkomsten tegenover staan. „Mensen die voor zieningen dichterbij links laten lig gen, moeten een bijdrage gaan le veren." Sylvia Schouwenaars (WD) noemde de overschrijding 'veel', al wil zij dat mensen toch daar naartoe kunnen blijven gaan waar ze willen. Wat betreft de PvdA wordt gekeken naar geza menlijk vervoer. „Dat zou ook ge beuren als ouders de kosten niet op de gemeente konden afwente len", aldus Dieuwke Louwrink. De SGP staat het vooral tegen dat de aanbesteding zo fors wordt overschreden, zei raadslid Rien Bruinooge. „We staan voor goed vervoer, maar ook voor discipli ne." CDA en CU onderschreven de gemaakte opmerkingen. Wethouder Hans de Kunder stelde dat leerlingenvervoer een landelij ke regeling is. „Die moet je uitvoe ren, maar wij schrikken hier ook van." De Kunder kondigde aan dat het college maatregelen zal ne men, al zijn de marges volgens hem beperkt. „We mogen niet ver geten dat het voor ouders ook een heel gedoe is." door Harold de Puysseleijr HANSWEERT - Schipper Laurens de Brouwer van de toeristische zo- merveerdienst tussen Perkpolder en Hansweert hakt in maart vol gend jaar de knoop door of hij de veerdienst voortzet. „Ik ben sponsors aan het zoeken om de prijs van een kaartje te drukken en hoop verder dat de ge meenten Hulst en Reimerswaal er nog geld in willen steken. De 12.000 euro structureel subsidie die we in het verleden kregen is ab soluut nodig om de veerdienst te kunnen exploiteren." Hulst en Reimerswaal beperkten dit jaar de subsidie, waardoor De Brouwer meer voor een overtocht moest vragen. „Dat heeft ons veel klanten gekost. Vorig jaar hadden we er 2800, dit jaar 2400." De schipper heeft al contacten ge legd met het bedrijfsleven en hoopt die begin volgend jaar te kunnen verzilveren. Door bedrij ven reclameruimte op zijn schip en de entreebewijzen te geven, hoopt hij op extra inkomsten zo dat de tarieven omlaag kunnen. Het succesvolle Zeeuws Jaar van de Fiets mag dan niet opgegaan zijn voor het pontje tussen Perk polder en Hansweert, de andere toeristische veren in het samen werkingsverband Fiets een Rondje met een Pontje hebben volgens De Brouwer wel een heel goed jaar achter de rug. „Zij hebben alle maal wel veel meer mensen over gezet dan anders."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 29