zeeland 123 ze altijd wilde zijn BI Benzinetank vullen over grens loont Rijkswaterstaat zoekt vermiste vrouw in Kanaal door Walcheren Leerlingen CSW krijgen International Award 20% TOT 50% KORTING WINTERCOLLECTIE! s woensdag 15 december 2010 teren bij het KLPD. Net als nog een paar honderd anderen. „Ze vie len bij bosjes af Maar ik niet. Ik zat bij de laatste vier; ik mocht naar de opleiding in Duitsland. Ik was door het dolle heen." De opleiding was pittig. „Waar ik me vroeger tijdens de Rescue nog over verbaasde, hoe zo'n heli in de lucht kon blijven hangen, dat leer de ik daar allemaal. En vliegen na tuurlijk. In het begin in een klein helikoptertje, om te oefenen." Na twintig maanden zat de oplei ding erop en kon Anne aan de slag bij het KLPD, in Schiphol-Oost, nu een jaar geleden. Wisselende diensten draait ze: of 's ochtends, of 's middags, en het is natuurlijk altijd maar afwachten wat haar te doen staat. Dat kan van alles zijn: overval, brand, arrestatie, inval, vermissing of milieudelict. Op het moment dat Anne onthult dat ze graag eens een heterdaadactie zou doen, springen in de vergaderzaal, waar het gesprek zich naartoe heeft verplaatst, juist de beelden van een grootse arrestatie op het videoscherm. Een collega gaat ze analyseren. De verdachte, die na een schietinci dent tracht te vluchten over snel wegen en bedrijfsterreinen, ont komt geen seconde aan de camera van de politiehelikopter, die met de warmtebeeldcamera zelfs dwars door de bosschages heen weet te schijnen. De beelden zijn spectacu lair. Daarvoor hoef je alleen maar in de glunderende ogen van Anne te kijken. „Wauw! Kijk nou, kijk nou... En hebbes!" Natuurlijk is dit waar ze op hoopt. door Maurits Sep MIDDELBURG - Vanuit de lucht en vanaf het land liep elke zoektocht naar de vermiste Nelly van Baa ien-De Kok de afgelopen dagen op niets uit. De Middelburgse is en blijft spoorloos. Ook nadat giste ren nog eens met behulp van een boot van Rijkswaterstaat op het water is gezocht. De Onrust voer vanaf Vlissingen naar Middelburg en terug over het Kanaal door Wal cheren. De bemanning speurde op het water naar een lichaam. Vol gens de politie is besloten dit mid del toch nog in te zetten omdat een verdronken lichaam na enkele dagen gaat drijven en dus boven water kan komen. De zoektocht le verde echter niets op. Mevrouw Van Baaien-De Kok wordt vermist sinds zij zaterdagmiddag haar huis aan de Diamant in Middelburg ver liet. De vrouw lijdt aan de Ziekte van Alzheimer. De politie zocht tot en met maandag, maar omdat elke poging vruchteloos was, werd het zoeken gestaakt. bekijk een video van de zoek- tocht van Rijkswaterstaat op het kanaal op www.pzc.nl. OP EEN GROOT DEEL VAN DE foto Orange Pictures Karei Delvoye „Dat hoop je elke dag. Ik heb op straat wel eens achter een verdach te aan gezeten, vaak zat, maar dit is toch geweldig? Maar ja, zoiets valt niet te voorspellen." Een Giro d'Italia, een Concert At Sea of een Koninginnedag wel. An ne is afgelopen jaar al vaker naar 'huis' gevlogen. „Zeeland is prach tig vanuit de lucht. En voor mij voelt zo'n vlucht als een thuiswed strijd. Mensen zeggen wel eens: 'ik heb gezwaaid hoor!', maar dat zie ik natuurlijk niet. Hoewel, als ik boven Vlissingen vlieg, kan ik het niet laten de camera even op het politiebureau te richten." Anne heeft haar droom verwezen lijkt. En dat met haar mavo-diplo ma. „Als je maar graag genoeg wilt en hard genoeg doorzet. Ik geloof dat ik dat wel heb bewezen." PRIJSVERSCHILLEN Tientjes voordeel door Harold de Puysseleijr HULST - Voor automobilisten uit Zeeuws-Vlaanderen loont het meer dan ooit de moeite om de tank vol te gooien bij een tanksta tion over de grens. Maar ook in ei gen land is het voor de automobi list die op benzine rijdt aantrekke lijk om goed te vergelijken. Dit blijkt uit een rondgang langs diverse tankstations in Zeeuws-Vlaanderen. De prijs van benzine ligt in Neder land nog maar 7 cent onder de re- cordprijs van zomer 2008, heeft Consumentencollectief United Consumers becijferd. Een liter eu ro ongelood kost gemiddeld 1,62 euro, de dieselprijs ligt op 1,29 eu ro. Die prijs kan per benzinepomp verschillen en is onder andere af hankelijk van de oliemaatschappij en de ligging van het tankstation. Het grootst is het prijsverschil tus sen de Texacostations in Terneu- zen en de (onbemenste) Avia- pomp aan Drieschouwen in Stek- ene. Betaal je in Terneuzen 1,61.9 euro per liter euro 95, ruim twin tig kilometer verderop reken je 1,41.3 euro af Op een tank van vijf tig liter doe je dus zo'n tien euro voordeel. Toch kan er in Terneuzen binnen een straal van tien kilometer ook voordeliger worden getankt. Aan de Assenedesteenweg in Zelza- te-West is de literprijs 1,47.8 euro, bij de Tamoilpomp aan de Terneu- zense Churchilllaan 1,53.9 euro. Het prijsbord van het Total tankstation in Axel vermeldt 1,52.9 euro. Het Totalstation van Eric de Schep per aan het Zand in Koewacht be vindt zich niet alleen geografisch, maar ook prijstechnisch gezien centraal tussen Stekene en Terneu zen. De Schepper rekent voor een liter ongelood het bedrag van 1,55.5 eu ro. „We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden door de con currentie vanuit België", legt hij uit. „Onze prijs ligt altijd net iets ho ger dan aan de Belgische pomp, zo danig dat het voor onze klanten niet aantrekkelijk is om de grens over te steken." En hoewel zijn klanten in toenemende mate be ginnen te mopperen over de steeds maar stijgende brandstof prijzen, blijven ze de ondernemer uit Koewacht naar eigen zeggen trouw. Voor dieselrijders loont het veel minder om bij onze zuiderburen in de grensstreek de benodigde brandstof te tanken. Het grootst ge constateerde prijsverschil bedraagt hier slechts een cent of negen per liter. door Emile Calon MIDDELBURG - Cynthia Sipma, Me lissa Poppe en Willemijn Lous heb ben gistermiddag in de Middel burgse Abdij de Zilveren Interna tional Award gekregen. Een bron zen award was er voor Ilana Noot, Janice Dekker, Laura Gideonse en van der Weijde. De zeven leerlingen van de Chris telijke Scholengemeenschap Wal cheren Van der Perre hebben zich zelf het afgelopen jaar op vier on derdelen bewezen. Het ging om terreinen als sport, maatschappelij ke betrokkenheid en het ont plooien van persoonlijk talent. Tij dens die activiteiten leerden de scholieren zichzelf kennen en leer den ze hoe ze hun grenzen kon den verleggen. Ook waren ze so ciaal bezig leerden ze zich in te zet ten voor hun omgeving en de maatschappij. Onder leiding van een coach werk ten ze een jaar lang gedurende mi nimaal een uur per week per on derdeel. De coach hield de vorde ringen bij. De vier programmaon derdelen konden op drie niveau's uitgevoerd worden; brons, zilver en goud. De awards werden gisteren uitge reikt door gedeputeerde George van Heukelom en een bestuurslid van the International Award for Young People. >nsten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 25