Het drumloze kenmerkt trio cultuur 117 Geen btw-verhoging, toch actie en JAZZ Jesse van Ruller, Clemens van der Feen en Joris Roelofs in Porgy en Bess agenda Frank Groothof Stuk Zeeuwse één keer te zien performance Notes of Freedom woensdag 15 december 2010 Meer agendanieuws op de website van deze krant. door Mischa Beckers Onlangs verscheen het album Chambertones van het relatief nieuwe trio Jesse van Ruller, Clemens van der Feen en Joris Roelofs. Kamermuziek dus van de ze jazzmusici: melodieus, melan cholisch en ingetogen, maar met veel ruimte voor creatieve improvi saties van hen allen. Het drietal, dat zondag optreedt in Porgy en Bess in Terneuzen, werkte bewust zonder drummer. Een bijzondere combinatie: Van Ruller is al lange tijd internatio naal" vermaard om zijn fenomena le techniek en prachtige composi ties en ook de zeer actieve Van der Feen en Roelofs timmeren in het internationale jazzcircuit flink aan de weg. De heren kennen elkaar goed en werkten al jaren samen, in andere groepen of eenmalige gelegenhe den. Van Ruller legt uit: „Ik kende Joris al toen hij zestien was en op de middelbare school zat. Hij had toen wel eens meegedaan met het Jazzorkest van het Concertge bouw. Ik zat daar toen in en hij be gon hier en daar te spelen in Am sterdam. Toen was hij al bijzonder goed, en niet alleen voor zijn leef tijd." Enkele jaren geleden begonnen de eerste verkenningen van Van Rul ler met de uit Middelburg afkom stige contrabassist Van de Feen en altsaxofonist en klarinettist Roe lofs. „De eerste aanleiding weet ik niet meer", zegt Van Ruller. „We vonden het een bijzondere combi natie. Zeker de klarinet samen met het drumloze zorgde voor een klank die anders is dan alle andere groepen waarin we speelden. Een van onze eerste concerten was in het Beauforthuis in Austerlitz. Daarna deden we een aantal con certen in Zwitserland, Duitsland en Spanje." Enkele daarvan vonden plaats in jazzclubs waarvan het trio wist dat er behoorlijk gepraat wordt tijdens de concerten. Normaal gesproken geen probleem, maar voor een zacht trio wel vervelend. „Voor die plekken vroegen we toen wel een drummer, maar het werd een to taal ander geluid. De stukken die we speelden klonken ineens weer heel gewoon. Het was duidelijk dat wat ons trio definieerde, het drumloze was." Het trio beschikt over een groter repertoire dan hetgeen op het al bum, opgenomen in de Toonzaal in Den Bosch, belandde. De musi ci droegen er veel eigen materiaal voor aan, maar er staan ook enkele bestaande stukken op de plaat waaronder Cole Porters Every time we say goodbye en een langzame sfeervolle versie van Norwegian wood van The Beatles. „De paar keer dat we repeteerden bracht iedereen wat stukken mee waarvan hij dacht dat het leuk zou zijn voor ons trio. We speelden ze vervolgens een paar keer bij een concert en sommige vielen dan af Andere nummers bleven leuk om te spelen en die kwamen op de cd. Norwegian wood hadden we nooit live gespeeld, maar de akoestiek van de Toonzaal in Den Bosch no digde uit tot iets dat heel langzaam en uitgerekt gespeeld kan wor den." Jesse van Ruller, Joris Roelofs en Cle mens van der Feen, zondag in Porgy en Bess, Terneuzen. Aanvang: 15.00 uur. Van links naar rechts: Clemens van der Feen, Jesse van Ruller en Joris Roelofs. foto Govert Driessen OP PAD Arnemuiden Voor Wings to Victory houdt Jan Ottens een lezing over radiotechniek en oorlog voering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de orde komen onder meer de Duit se voorsprong met radar aan het begin van de oorlog en de inhaalslag van de geallieerden, het Duitse radiosysteem dat tijdens de U-Bootoorlog gebruikt werd om de U-boten tot aan de kust van Ame rika te bereiken en te commanderen, de ontwikkeling van het Engelse HFDF-peil- systeem om het Duitse radiosysteem te bestrijden en de rol daarvan bij de vernie tiging van de U-Boten, en de komst van decodeersystemen voor het verzenden van radioberichten. De lezing wordt verluchtigd met foto's die met een beamer worden getoond. Restaurant Vliegveld Midden-Zeeland, 20.00 uur. Brouwershaven Kerstavond van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu, af deling Brouwershaven. Tonnenmagazijn, aanvang 20.00 uur. Nieuwerkerk Evangeliebijeenkomst met zendeling José Stoutjesdijk. Ons Dorpshuis, 19.30 tot 20.30 uur. Serooskerke (S) Kerstklaverjassen. Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. Zierikzee Mini-instuif voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Gebouw De Driehoek aan het Kerkhof, vanaf 14.00 uur. PODIUM Middelburg De Avonden, toneelstuk naar de roman van Gerard Reve. Stadsschouwburg, 20.00 uur. Vlissingen Speelman Speelman met Wakker, een voorstelling met liedjes en rare teksten. Arsenaaltheater, 20.15 uur. MIDDELBURG - De voorstelling De soldaat en de keizer van Frank Groothof, die komende vrijdag zou plaatsvinden in de Stads schouwburg Middelburg, is ver plaatst naar vrijdag 15 april 2011 (19.00 uur). Reeds gekochte kaar ten blijven geldig voor de vervan gende datum. VLISSINGEN - De Zeeuwse Kome die speelt maandag 20 december nog één keer de succesvolle thea tervoorstelling Nooit meer dansen. Dat gebeurt in café De Concurrent in Vlissingen. De voorstelling, on der regie van Sjors Postelmans, be gint om 20.30 uur. De entree is gra tis. Nooit meer dansen vertelt het verhaal van Meneer de Ridder, die na een leven vol teleurstellingen al les in het werk stelt om nog een maal te schitteren in een door hemzelf gekozen choreografie. Met klassiek ballet als expressie middel doet hij een ultieme po ging om zijn bestaan waardig af te sluiten. door Ali Pankow ZIERIKZEE/VLISSINGEN - Ondanks dat de Eerste Kamer gisteren de verhoging van de btw van 6 naar 19 procent op toegangskaarten voor podiumkunsten heeft verwor pen, wordt de voor donderdag ge plande landelijke actie tegen deze verhoging gewoon voortgezet. In Zeeland doet de Stichting tot Behoud van Roodkapje de Boze Wolf (Reint Laan en Cecilia Mein- ders) aan deze actie mee met een optreden Onder de Beuze in Zie rikzee, aanvang één minuut voor twaalf. De senaat heeft het kabinet per motie opgeroepen de btw op podiumkunsten niet te verhogen. De coalitiepartijen CDA en WD stemden tegen de motie. „We zijn blij met de uitspraak van de Eerste Kamer en betreuren de standpun ten van CDA en WD. Er is een slag gewonnen, maar de strijd blijft nodig", aldus Reint Laan. Beeldend kunstenaar Tjeerd Brake- ma voert donderdag in Vlissingen een heel andere actie. Onder de ti tel Notes of Freedom wil hij met performance bewijzen dat je als kunstenaar helemaal niet afhanke lijk bent van geld. Brakema voelt zich niet bedreigd door het kabi netsbeleid. Volgens zijn zeggen zijn de meeste kunstenaars altijd al arm geweest of arm begonnen. Brakema kwam op het idee met zijn eigen kunstwerken te gaan be talen. Deze werken noemt hij No tes of Freedom. Hij maakte een groot schilderij waar hij tekst op liet zetten door diverse mensen. Daarna verknipte hij het schilderij tot biljetten. Het papier waarop het schilderij is gemaakt, is handge schept papier van oude Engelse ponden. Brakema gaat zijn kunst uitgeven. Hij hoopt donderdag bij Mabelis, Vlissingen, er zich een nieuw pak mee te kunnen laten aanmeten, een kop koffie te drin ken in een etablissement en bij ho tel Arion een kamer te boeken. UIT-AGENDA Naar het theater, uit eten, op pad of naar de bioscoop? Bekijk de comple te uit-agenda op WAvWopzc.nl/uit. POP AAN HUIS Een Zeeuwse band op kerstavond bij je thuis? Kijk voor meer informa tie op www.pzc.nl/popaanhuis. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Volg de PZC op Twitter: twitter.com/pzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 17