CPB ziet werkloosheid dalen 141 economie SP stelt vragen over fraude met failliete bv's RAMING 2011 Zzp'ers zonder werk blijven buiten beeld, werkgevers ontslaan minder snel Zalm vindt onrust over euro sterk overdreven Ukelele beleeft revival Studie naar tijd rondje postbode r ri. A tlA n iA\r V 38 31 ACTUELE KOERSEN woensdag 15 december 2010 DEN HAAG - De daling van de werk loosheid in Nederland zet volgend jaar door. In 2011 zullen er gemid deld 400.000 mensen werkloos zijn, tegen 425.000 dit jaar. Dat blijkt uit de jongste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De verdere afname van de werk loosheid komt als een verrassing, zegt een woordvoerder van het CPB. De daling van de werkloos heid zette in februari 2010 in, toen 452.000 mensen (5,6 procent van AMSTERDAM - De onrust over de eurocrisis is overdreven. De proble men zijn te beteugelen, zegt Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro en oud-minister van Finan ciën. „De euro loopt geen gevaar." Zalm was als minister betrokken bij de invoering van de euro, die onder druk staat door problemen in Griekenland en Ierland. Die hebben een beroep gedaan op een noodfonds en de financiële wereld rekent erop dat Portugal en wel licht Spanje volgen. Hun rentes op de obligaties lopen op. Zalm vindt dat de financiële markt overdreven reageert. De Eu ropese Unie heeft een noodfonds van 750 miljard euro in het leven geroepen en het IMF is betrokken. MARKT Aardappelen (uit de schuur, droogFrites geschikt, 40 mm opw: 16,50 - 20,00 (vast); export, 40 mm opw: 20,50 - 22,50 (vast); 35/40 mm opw: geen over eenstemming. Zaaiuien (klasse II, uit de schuur, rustig 30%: 22,00 - 23,00; 60%: 24,00 - 25,00. Tarwe, Maal: 215,00; Tarwe, Voer: 203,00. Bruine Bonen: 600,00 - 650,00; Blauw maanzaad: geen notering; Kapucij- de beroepsbevolking) zonder werk zat. Het CPB denkt dat een toena me van zzp'ers ervoor zorgt dat -het officiële werkloosheidscijfer daalt. „Het is mogelijk dat die mensen zich niet als werkloos aanmelden", aldus de CPB-woordvoerder. Arbeidsmarktdeskundigen denken daarnaast dat werkgevers tijdens de jongste economische crisis min der snel tot ontslagen zijn overge gaan, waardoor de werkloosheid niet doorzette naar veel hogere ni veaus. Werkgevers zouden daar mee anticiperen op de verwachte structurele personeelstekorten die de komende jaren ontstaan als ba byboomers massaal met pensioen gaan. Het CPB voorziet volgend jaar ver der een 'gematigde' economische groei van 1,5 procent, na 1,75 pro cent groei dit jaar. Deze voorspel ling is met grote onzekerheid om geven, waarschuwt het bureau, zo lang de problemen rond de schul dencrisis in Europa niet zijn opge lost en financiële markten onrus tig blijven. De export blijft de mo tor achter de groei en bestedingen van huishoudens nemen komend jaar maar 'mondjesmaat' toe. Het financieringstekort van de overheid daalt van 5,8 procent dit jaar naar 4,1 procent in 2011. Afge lopen september ging het CPB er nog van uit dat het tekort volgend jaar daalt naar 3,9 procent, maar dat wordt niet gehaald omdat de economie zich iets minder goed ontwikkelt dan eerder gedacht. MAEBASHI - Een medewerker van de Mltsuba Gakki fa briek in het Japanse Maebashi vernist ukeleles. De fa briek maakt al ukeleles sinds de jaren vijftig van de vori ge eeuw, toen het kleine gitaarachtige instrument erg populair was. ners: 225,00; Karwijzaad: 1400,00. Fourage (uit de schuur, per ton) Weide- hooi, kleine balen: 120,00; Dijkhooi, gro te balen: 110,00; Roodzwenkhooi, grote balen: 120,00; Rietzwenkhooi, grote ba len: 110,00; Engels raaigras, grote balen: 145,00; Tarwe stro, grote balen, blank: 77,50 - 85,00; Tarwe stro, grote balen, donker: 72,50 - 80,00. Noteringen worden ook gepubliceerd op de website van de ZLTO www.zlto.nl De belangstelling verflauwde echter; in de jaren tachtig werden er nog geen tien per maand gemaakt. Maar vooral onder jongeren is de ukelele weer erg populair. In Maebashi worden er nu meer dan 1200 per maand gemaakt. foto Everett Kennedy Brown/EPA DEN HAAG - Postbedrijven gaan op verzoek van de Arbeidsinspectie met hun bezorgers afspraken ma ken over het bijhouden van een tijdregistratie. Dan wordt gecontro leerd of de bezorgers genoeg tijd krijgen om de post te bezorgen. Dat blijkt uit een brief van minis ter Henk Kamp (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Voormalig PvdA-Kamerlid Mei Li Vos had de regering gevraagd te laten onder zoeken of in de postsector wel de Wet minimumloon wordt nage leefd. Volgens de Arbeidsinspectie is daartoe een tijdmeting nodig. DEN HAAG - Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP heeft na publicatie in deze krant over frauduleuze bv-faillissemen- ten vragen gesteld aan de minis ters van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het Tweede Kamerlid wil onder meer weten of de ministers de pak kans voor fraudeurs (slechts 2,5 procent van de fraudegevallen leidt tot een veroordeling) groot ge noeg vinden. Ook vraagt de politica of de sa menwerking tussen politie, Open baar Ministerie, belastingdienst, cu ratoren en Kamer van Koophandel wel voldoende is. Van Gesthuizen wil verder weten welke maatregelen genomen gaan worden om te bevorderen dat cura toren eerder aangifte doen bij de politie bij vermoedens van onregel matigheden bij faillissement. Ook de rol van de Kamer van Koophan del moet volgens het SP-Kamerlid groter worden. Voor een meer succesvolle bestrij ding van fraude met bv's moet niet te veel worden verwacht van notarissen. Dat zegt Geertjan Sarneel, voorzitter van de Konink lijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Hij wil voorkomen dat notarissen op de stoel van opsporingsambtenaren worden ge zet. De bv-fraude kost jaarlijks 7.000 banen en richt ongeveer 1 miljard euro schade aan. De daders gaan veelal vrijuit. Notarissen spelen ongewild een rol in het geheèl, omdat alle over drachten van bv-aandelen via hen gaan. Geertjan Sarneel: „Als een notaris fraude vermoedt, moet hij dat mel den. De grote vraag is alleen, wan neer doe je dat? Niet alles is wat het lijkt. Schijn is niet genoeg. En we zijn ook gebonden aan onze ge heimhoudingsplicht." BEURS 390 14 dec 351,82+0,52 375 360 <1 jaar terug 330 300 2 1 u v x ui EURO AMSTERDAM - De AEX-index van de Amsterdamse beurs is gisteren met een kleine dagwinst gesloten. Sterker dan verwachte Amerikaanse macrocij fers gaven beleggers in de middag re den voor optimisme. De AEX sloot 0,52 punt (0,2 procent) in de plus op 351,82 punten. Het was de tiende dag op rij dat de hoofd graadmeter van het Damrak een dag winst noteerde. De MidKap-index ging nagenoeg onveranderd de dag uit op 624,97 punten. Olieconcern Shell sloot 0,6 procent hoger nadat effektenhandelaar Jeffe- ries bekend had gemaakt het aandeel te gaan volgen. De euro was 1,3385 dollar waard. Bij het slot van de Euro pese beurzen op maandag was de wis selkoers 1,3380 dollar. STiJGERS vorig slot Tiscali 0,07 0,08 14,29 Porceleyne Fles 9,05 9,95 9,94 Wegener 5,85 6,12 4,62 Grontmij 15,12 15,63 3,37 SpykerCars 3,15 3,25 3,11 Wij doen ons uiterste best om fouten in deze beursinformatie te vermijden, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. WALLSTREET NEW YORK - In Wall Street gingen de koersen van de aandelen gisteren gestaag omhoog, maar net als maan dag verdampten veel van de koerswin sten in het laatste uur van de handel. Bij het begin van de handel gingen de aandelenkoersen omhoog, nadat de omzet van de winkels vorige maand de verwachtingen had overtroffen. Het koersniveau bleef hoog, nadat de Fed bekendmaakte de rente laag te blijven houden. De Dow Jones-index sloot 47,98 pun ten hoger op 11476,54 punten, een stijging van 0,4 procent. De S&P 500-index steeg met 1,13.punten, of wel 0,1 procent, naar 1241,59.punten. De Nasdaq-index klom eveneens 0,1 procent' 2,81 punten naar 2627,72 punten. DALERS DICO International Sopheon Plc Antonov EUROCASTLE INVEST. Batenburg Beheer vong 0,04 0,10 0,17 0,28 20,50 AANDELEN slot Accell Group 36,69 AmsterdamLommodities 10,23 Ajax 6.55 AMT Holding AND Intl Publishers Antonov Baan Company Ballast Neaam BAM, Kon. Conv.pr.F BAM, Kon. niet cnv.p Batenburg Beheer BE Semiconductor Ind Beter Bed Bever Holding Brill, Kon. Crown Van Gelder CRYO SAVE GROUP Ctac DICO International DOCdata DOCKWISE DOCKWISE RIGHTS DPA Group 5,30 1,95 4,42 0,16 0,39 13,80 5,70 4.55 19,82 4.75 21,35 2,34 13,25 6,82 4,90 2,08 0,03 8,70 18,19 abs.versch. -0,11 -0,02 +0,05 -0,01 +0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,15 0,00 0,00 2,26 Ego-Lifestvle 0,19 EUROCASTLE INVEST. 0,27 Exact Holding Fornix Biosciences Galapagos Gamma Holding Gamma 5% P. Wd. Grontmij 21,24 2,16 11,87 28,94 3,45 15,63 Groothandelsgebouwen 39,00 slot 0,03 -25,00 0,09 -10,00 0,16 -5,88 0,27 -3,57 19,82 -3,34 HAL Trust Unit Heineken Holding HES Beheer HITT Holland Colours Hunter Douglas Prf Hunter Douglas Hydratec Industries ICT Automatisering ING URIC BRIC TT InnoConcepts Kardan Kas Bank Kendrion KPN Inkoop, Kon. Van Lanschot LBI International Macintosh Retail Gr. Van der Moolen 94,00 31,32 33,00 4.65 28,60 0,26 35,90 14,76 4.66 153,96 0,15 4,50 11,92 14,75 30,96 1,56 17,20 +0,16 0,00 +0,01 +0,02 0,00 0,00 -0,01 +0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 +0,04 -0,02 +0,14 +0,11 0,00 +0,51 -1,00 -0.40 -0,22 +0,10 -0,15 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,06 -0,03 0,00 -0,09 +0,06 -0,24 +0,46 +0,02 +0,13 0,00 xi! +26,52 +100,59 +3,97 -28,54 +6,00 -34,50 -34,79 -76,81 -85,77 -8,67 -36,60 +8,08 -8,31 +92,31 +24,96 -40,91 +22,46 -13,67 -8,41 -11,86 +200,00 +2,95 -14,96 +1,12 -86,43 -25,00 +11,17 -66,51 +41,14 +175,62 +7,81 -0,19 -8,24 +33,26 +7,02 +53,52 +41,77 +59,46 +85,71 +14,17 -1,27 +8,37 +13,36 -80,13 +5,14 -12,55 +63,89 -13,33 +25,40 +22,07 -83,33 NWE NED AM HYP BK Nedap Nedsense Enterpr Neways Electronics NYSEEURONEXT Oce OctoPlus Oranjewoud PB RENTE GAR2 12 PB RENTE GAR3 14 PB RENTE GAR4 14 Pharming Group PHILIPS BUY BACK Porceleyne Fles PROLOGIS EURO PROP Punch Graphix N.V. Qurius RoyalReesink RoodMlcroTec ROTO SMEETS Royal Dutch Shell B Simac Techniek Sligro Food Group SNSAEX Garantplan SNSAzie GarantPlan SNS EuropaGarantPlan Sopheon Plc SpykerCars Stern Groep T«Sir,B iiCrP Tiscali TKH Group TMC Unil. 6% C.Pr. Unil. Crt. 7% CPr. Unil. 7% CPr. Unilever Unit 4 Value8 Vivenda Media Group Wegener slot abs.versch. 0,84 0,00 23,30 +0,21 56,00 59,00 775,00 23,44 22,80 23,53 +0,01 -0,18 -0,26 0,00 1,23 +0,02 4,76 0,00 23,52 22,34 22,11 9,95 +0,90 4,70 +0,08 70,02 +0,02 0,16 0,00 2,27 22,60 95,50 144,00 98,50 0,09 3,25 +0,10 20,00 +0,36 15,45 -0,04 0,12 0,00 0,08 +0,01 17,32 +0,08 +0,18 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,27 -0,47 %1j. -4,55 +29,42 -9,91 +35,51 +25,40 -8,87 -12,14 ,11 +5,78 +5,09 -54,35 -9,55 +12,44 +99,38 -1,34 -2,21 -3,53 +37,00 +24,81 +28,98 +0,29 +2,14 +21,52 -0,20 -10,00 +60,00 +11,11 +47,49 -40,39 -52,94 +31,71 +18,53 +13,15 +13,35 +53,44 +6,79 +38,73 +12,32 -62,22 +53,38 Bron: ANP vwd group O0zc.nl/beurs Volg uw eiger Volg uw eigen fondsen op de beurspagina's op onze website. Meld u aan voor uw persoonlijke selectie. AANDELEN AB InBev Air Liquide AÜianzSE ALSTOM ArcelorMittal AXA Banco Bilb.Viz.-Arg. Banco Santander SA BASF SE BMW AG St BNP PARIBAS ACT.A Carrefour Credit Agricole CRH Daimler AG Danone Deutsche Bank Deutsche Boerse Deutsche Telekom E.On Enel SpA ENI France Telecom GDF Suez AANDELEN AEGON Ahold, Kon. Air France-KLM Akzo Nobel ArcelorMittal ASML Holding BAM Groep, Kon. Boskalis Westm.,Kon. Corió DSM, Kon. Fugro Heineken ING Groep Kon. Kon. Reed Elsevier Royal Dutch Shell A SBM Offshore TNT TomTom Unibail-Rodamco Unilever eert Wereldhave Wolters Kluwer slot abs.versch. 43,16 -0,11 96,57 +0,69 90,88 +0,21 35,99 +0,26 27,60 12,82 7,99 8,37 60,95 +0,26 57,03 -0,27 15,60 +0,38 54,11 -0,65 50,83 +0,24 9,88 +0,04 22,90 +0,10 3,82 +0,01 xij- +19,74 +26,13 +7,17 -26,49 -3,33 -19,79 -31,53 -24,59 +41,01 +5,27 +100,00 -5,31 -0,88 -20,41 -17,17 +55,63 +14,32 -8,08 -4,49 -3,16 -17,30 -6,45 -2,74 -7,60 -7,32 4,66 9.59 14,40 43,75 27,60 27,64 4.60 34,78 47,88 39,20 57,91 10,96 22,62 36,52 9,22 24,59 15,48 19,20 7,77 149,10 23,45 72,80 16,54 +0,04 +3,56 +0,04 +6,04 +0,20 +25,39 +0,06 -2,02 -0,33 -3,33 -0,22 +20,70 -0,01 -20,01 +0,42 +32,67 +0,68 +5,08 +0,27 +14,32 +0,43 +47,39 -0,12 +4,23 -0,02 +22,67 +0,03 -7,66 -0,05 +10,97 -0,00 +2,69 +0,04 +13,04 +0,15 +20,36 +0,04 +18,63 -0,26 -8,68 -0,07 +18,77 +2,45 +0,54 +0,09 +6,88 +0,73 +13,75 -0,03 +6,67 Generali Assicur Iberdrola ING Groep Intesa Sanpaolo LVMH Munchner Ruckvers. \?yi Saint-Gobain Sanofï-Aventis SAP Schneider Electric Siemens AG Societe Generale Telecom Italia SpA Telefonica Total Unibail-Rodamco UnicreditSpA Unilever eert VINCI Vivendi AANDELEN Aalberts Industries AMG Arcadis ASM International BinckBank Brunei International Crucell CSM Delta Lloyd Groep Draka Holding EUROCOMMERCIAL Heijmans Imtech LOGICA Mediq Nutreco Ordina SNSREAAL Ten Cate, Kon. Unit 4 USG People VastNed Retail Vopak, Kon. Wavin Wessanen, Kon. slot abs.versch. 15,22 +0,12 5.47 7,73 2,21 123,75 86,67 22.62 21,20 50,01 39,27 49.63 -0,02 -0,02 +0,02 +0,55 +0,27 -0,05. -0,02 +0,28 -0,14 +0,63 91,13 +0,21 42,10 +0,02 0,99 +0,01 17,37 +0,07 40,09 149,10 1,70 23,45 40,38 15,08 8,83 16,98 22,80 11,93 26,55 23,90 24,72 15,39 19,10 34,05 14,98 27,02 1,47 14,72 58,87 3,35 3,26 28,78 22,80 14,10 52,00 35,23 11,16 2,92 +0,32 +2,45 -0,01 +0,09 -0,03 X1j. -14,35 -14,21 +22,67 -27,14 +66,20 +8,93 -14,61 +12,78 +10,97 +15,20 -22,77 +3,29 -6,13 +21,04 +55,58 +47,12 -13,92 -8,73 -10,73 +2,18 +0,24 -0,06 +60,75 +0,15 +10,92 +0,20 +9,55 -0,22 +31,88 -0,05 -7,30 -0,15 +14,12 -0,02 +65,02 +0,24 +32,31 -0,01 -9,84 -0,05 +53,41 +0,34 +28,76 +0,04 +23,29 +0,06 +48,35 -0,01 +16,31 +0,09 +16,05 +1,70 +55,13 +0,01 -31,87 -0,05 -26,23 -0,04 +59,89 -0,27 +38,73 -0,13 +7,76 +0,01 +21,21 -0,56 +28,76 -0,02 -14,36 -0,04 -34,34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 14