ii Jan Kruis mist zijn kinderen woensdag 15 december 2010 Net als Willy Vandersteen heeft Jan Kruis zijn eigen studio. De bedenker van 'Jan, Jans en de kinderen' heeft echter niets meer te zeggen over zijn creaties. Al na drie afleveringen van Jan, Jans en de kin deren, begin 1971, vreest Jan Kruis geen in- spirtatie meer te hebben. Zijn tijde lijke writer's block verdwijnt, maar hij zal daarna nog regelmatig de hoofdredacteur van Libelle bellen om te zeggen dat hij wil stoppen. Toch houdt hij het dertig jaar vol en met veel succes. Als hij een keer een dip heeft dan legt het da mesblad er een 'gouwe ouwe' in. Of Kruis laat de Rode Kater een verhaaltje vertellen. In 1999, op zijn 65ste, zet de Rotterdammer daadwerkelijk een punt achter de familie Tromp. Hij wil graag weer doen wat hij het allerliefste doet, zoals portretten schilderen. Libelle wil echter van geen stop pen weten. „Jan, Jans en de kinde ren is zo verbonden met ons. Het zou zonde zijn er mee te stoppen. Bovendien verkochten zijn albums nog heel goed", zegt Mariken Swil- dens van Libelle. Kruis blijkt bereid afstand te doen van zijn creaties. Aan Sanoma, de uitgever van Libelle, verkoopt hij alle rechten: van oude tekeningen tot aan merchandising. „Kruis was dolgelukkig. Hij heeft er een mooi bedrag voor gekregen. Het is zijn pensioenvoorziening." Onder lei ding van Swildens wordt Studio Jan Kruis opgericht, die tegenwoor dig bestaat uit zes tekenaars en evenveei tekstschrijvers, die zo dicht mogelijk bij de stijl van Kruis proberen te blijven. De meest vergaande aanpassing heeft een technische reden. De 'rafelige' lijnen van Kruis blijken niet ge schikt om digitaal te kunnen in kleuren. Tekenaars van de Studio gebruiken daarom strakkere lijnen. Hoe goed ze ook de hand van Kruis willen volgen, ze hebben al lemaal hun eigen typeringen. Swil dens kan ze onderscheiden, maar de gemiddelde lezer niet. Het 'ink ten', waarbij de potloodlijnen met inkt worden overgetrokken, ge beurt door een persoon, om de eenheid er zo veel mogelijk in te houden. Anders dan Vandersteen heeft Kruis geen testament nagelaten, de studio heeft de vrije hand bij 'Jan, Jans'. Het eerste jaar blijft Kruis nog betrokken bij de strip, als adviseur, maar dat pakt niet zo goed uit. „Twee kapiteins op een schip, dat werkte niet." Volgens Swildens reageren lezeres sen louter positief. Als ze de wisse ling al door hebben. Tijdens de Li belle Zomerweek, de jaarlijks hap pening van het damesblad waar dit jaar 80.000 mensen op afkwa men, vragen nog steeds veel leze ressen waarom Jan Kruis er niet is. Populair is de serie nog steeds. Stu dio Jan Kruis geeft gemiddeld twee albums per jaar uit, waarvan er zo'n 70.000 per titel over de toonbank gaan. Kruis zegt in diver se interviews zijn creaties te mis sen. Op de vraag of hij tevreden is over de studio zei hij twee jaar ge leden in de Volkskrant: „Je ziet dat ze enorm hun best doen. Het is moeilijk, die personages voort te la ten leven. Ik vind het een eer dat ze blijven voortbestaan."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 11