Verzet tegen hoger collegegeld PZC SMS PROTEST Studenten voeren actie tegen kabinetsplannen Winterse wandeling Arrestatieteam valt Vlissingse flat binnen Parachutist verongelukt Politie houdt man met bomgordel aan ADO-fans blokkeren Rijksweg A13 Word ook abonnee! Bavaria top vluchtte 5 s uit Zuid-Afrika na conflict met Fifa EREDIVISIE China mengt zich in Koreaanse kwestie 8 en 9 Feyenoord wint eindelijk vroege wedstrijd 26 MAANDAG 29 november 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 280 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN DEN HAAG - De plannen van het ka binet voor het hoger onderwijs roepen veel verzet op onder stu denten en instellingen. Zij grijpen het debat vandaag in de Tweede Kamer met staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) aan om actie te voeren. Op het Plein in Den Haag, tegen over het Tweede Kamergebouw, worden vandaag veel studenten verwacht. Oproepen afgelopen weekeinde via Twitter en Face- book hadden als doel duizenden studenten op de been te brengen. Studenten van de Hanzehoge school en de Rijksuniversiteit Gro ningen tonen hun verzet vandaag op de Grote Markt in Groningen, waar zij ondersteund worden door de instellingen zelf en vakbond FNV Bondgenoten. Daar worden tweeduizend mensen verwacht. Achttien jongerenorganisaties bo den Zijlstra afgelopen week al meer dan 100.000 handtekeningen aan ais protest. Bètastudenten van de .Nederlandse universiteiten overhandigden de staatssecretaris een manifest met daarin hun zor gen. Het verzet richt zich vooral te gen het kabinetsplan om een ho ger collegegeld tot bijna 5000 euro te vragen als studenten minimaal een jaar langer over hun studie doen dan de bedoeling is. Ook de instellingen worden bij studiever traging financieel gestraft. Verder wekt ook het plan om de studiefi nanciering in de masterfase in te ruilen voor een leenstelsel woede. De Landelijke Studenten Vakbond denkt dat 80.000 studenten wor den getroffen door het hogere col legegeld voor langstudeerders. Nederlandse studenten studeren gemiddeld lang en de uitval is rela tief hoog. Het kabinet wil hen met deze maatregelen stimuleren eer der hun studie af te ronden. ZUIDZANDE - Herder Jethro de Pauw met de IJzendijkenaar leidt de schapen door de sneeuw sneeuw. Tot noemenswaardige problemen heeft schaapskudde Zeeuws-Vlaanderen op de Oude van het ene weiland naar het andere. Op diverse datniet geleid. foto Ronald den Dekker Zeedijk tussen Oostburg en Zuidzande. De plaatsen in Zeeland viel het afgelopen weekeinde pagina 4: weinig problemen door koude VLISSINGEN - Het arrestatieteam (AT) van de politie is gisteren rond 16.30 uur een flat aan de Vincent van Coghlaan in Vlissingen binnen gevallen en heeft daar een man aan gehouden. Volgens een politie woordvoerster ging het om 'een zaak in de relationele sfeer'. De poli tie wilde geen mededelingen doen over wat zich in de flat heeft afge speeld voorafgaand aan de aanhou ding. De inzet van het AT doet ech ter vermoeden dat er sprake was van een (levens)bedreigende situa tie. foto Rolf de Feijter TEUGE - Bij het paracentrum van Vliegveld Teuge is gistermiddag een parachutist om het leven geko men. Het gaat om een 44-jarige man uit Nijmegen. Het slachtoffer, een ervaren parachutist, maakte deel uit van een groep parachutis ten die individueel uit een vlieg tuig sprongen. Door nog onduide lijke oorzaak ging er iets fout met de parachute van het slachtoffer en opende ook de noodparachute niet, zo maakte de politie bekend. BRESKENS Bij een huiszoeking vond de poli tie zaterdagnacht een bomgordel in een vakantiehuis in Breskens. Deze was eigendom van een Oos- terhouter die eerder die nacht bij een controle was aangehouden. De EOD werd opgetrommeld, maar de bomgordel bleek geen explosieven te bevatten. De politie besloot tot huiszoeking toen bij de aanhou ding van de man (54) bleek dat die wordt gezocht voor overtredingen. In het huis lagen ook wapens. DELFT Supporters van de Haagse voetbal club ADO hebben gisterochtend de A13 korte tijd geblokkeerd. Vijftig a tachtig auto's blokkeerden de rijks weg ter hoogte van de afslag Delft-Zuid in de richting van Rot terdam. De politie arresteerde acht mensen, onder meer wegens wa penbezit. De ME greep in en sloot de A13 gedeeltelijk af. pagina 4/5: elke hooligan geval apart Kabinet pakt treuzelende student terecht aan reageer op www.pzc.nl reacties: 414 Een alcoholcampagne onder jongeren is zinloos eens 35% oneens u9flii 65% Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1