Renesse is jongeren beu 'Gevaar chronische Q-koorts wordt onderschat' PZC s y- 8 a 1 B Ju» °P§eleverd 26 en 27 VVV SCHOUWEN-DUIVELAND Oproep om campings open te stellen <s» Postbodes bezorgen petitie bij minister Subsidie PZC videojournaals Vakbonden bezorgd over banen ADRZ sgy Winterse buien 3° Mubaraks gunnen Egypte geen andere leiders WK heeft Zuid-Afrika «nr héél veel goeds Vandaag als bijlage bij uw krant VRIJDAG 26 november 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 278 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 3 s gm WALCHEREN door Ton van den Nouweland RENESSE - De VW Schouwen-Dui- veland roept de verblijfsrecreatie op volgend seizoen jongeren on der de 25 jaar toe te laten op cam pings en vakantieparken in Renes- Afgeschrikt door beelden uit Sa- lou, Chersonissos en natuurlijk Renesse zelf, zeggen campinghou ders en huisjesverhuurders mas saal nee tegen jongeren. „Ze vra gen soms ook hoge borgsommen", zegt VW-directeur Sylvia De Geest. „Verhuurders zijn terughoudend geworden als het gaat om jonge ren. Die angst is te begrijpen, maar niet alle jongeren zijn feestbees ten. Er zijn ook stelletjes van 22 die gewoon rustig op vakantie wil len." Er zijn twee speciale jonge- rencampings op Schouwen-Duive- land, maar de vraag naar accom modaties is groter dan het aanbod, aldus De Geest. De weerzin tegen jongeren wordt bevestigd door Recron-afdelings- voorzitter Ed Troost. „Jongeren kunnen niet boeken op campings. Niet alleen in Renesse, maar over al op Schouwen-Duiveland." Troost geeft toe dat Renesse groot is gemaakt door jonge vakantiegan gers. „Maar Renesse wil nu vooral familiebadplaats zijn." Op zijn eigen Julianahoeve weert Troost de jeugd ook. „Kijk, ik heb 7500 gasten, waarvan 2500 jonge ren. Maar die zijn met hun ouders gekomen. Als jij je als 22-jarige aan de telefoon of op onze site meldt, hebben wij geen kampeerplaats voor jou. Feestende jongeren ge ven overlast voor de andere gas ten. Ik heb niet voor niks tot 's nachts vijf uur bewaking op de camping." pagina 3: commentaar DEN HAAG - Postbodes van TNT in bioscoop Pa- thé Spuimarkt in Den Haag. Stakende postbezor gers overhandigden gisteren in de cinema een pe titie aan minister Henk Kamp en staatssecretaris Henk Bleker van Sociale Zaken. Zij vragen de be windslieden in te grijpen in de postmarkt, omdat de liberalisering volgens hen totaal is mislukt. De petitie was ondertekend door 15.000 mensen. De postbodes van TNT staken vandaag nog uit protest tegen de 3100 gedwongen ontslagen die EINDHOVEN - Duizenden hart- en vaatpatiënten in Zuidoost-Brabant worden getest op chronische Qjkoorts. Bij twintig mensen is de diagnose gesteld, van wie er vier zijn overleden. In de meeste geval len hadden deze patiënten er geen idee van dat ze de bacterie onder de leden hadden. Volgens de Eindhovense vaatchi- rurg Joep Teijink wordt het gevaar van chronische Qjkoorts, een do delijke ziekte, onderschat en is dringend behoefte aan een uni form beleid van de overheid. „In el ke regio waar de bacterie mensen ziek heeft gemaakt, moet pro-ac tief onderzoek worden gedaan on- MIDDELBURG - De PZC heeft van het Stimuleringsfonds voor de pers een subsidie van ruim 220.000 euro gekregen voor een nieuw videonieuwsprogramma ge naamd Zeelandimminuten. Dit wordt vier keer per dag ver nieuwd en is te zien op smart- phones, tabiets, op pc's en bijvoor beeld via internet op televisie. Zee- landin2minuten biedt ruimte voor interactie omdat video's en foto's geüpload kunnen worden. De PZC ziet in deze videojournaals ook een middel om de band met hetfjonge) publiek te verstevigen. Ató pagina 22: geld videojournaal VLISSINGEN - Vakbonden maken zich zorgen over de werkgelegen heid bij het Admiraal "De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen en Goes. De bonden hebben een uitnodi ging gekregen om te komen pra ten over 'collectief ontslag'. Dat overleg vindt donderdag plaats. Volgens woordvoerder Jaap Nele mans van het ziekenhuis is het 'veel te vroeg' om over gedwongen ontslagen te praten. „We zetten al les op alles om het zonder ontsla gen op te lossen. Of dat lukt, we ten we pas half december." Het zie kenhuis maakte woensdag bekend dat het volgend jaar een tekort van tien miljoen euro verwacht. Zon der ingrijpen komt het voortbe staan van het ziekenhuis in ge- pagina 2 en 3: 'dat halen ze niet uit de toiletrollen' Renesse zonder jongeren is Renesse niet meer bij het postbedrijf vallen door de reorganisatie., Vorige week demonstreerden ook al duizenden postbodes in Den Haag. foto Robin Utrecht/ANP reageer op v reacties: 397 Trouwen in gemeenschap van goederen is dom eens oneens 48% i 52% pagina 7: onderzoek roofprijzen postbezorging der risicopatiënten." De ziekte kan vooral voor mensen met slecht functionerende hartkleppen, een kunsthartklep, een aneurysma (uit stulping van een bloedvat) of een vaatprothese fataal zijn. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 8 711688ll555530»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1