Zeeland telt minste werklozen Kabinet en PVV houden elkaar stevig vast 25 UI .-Gids EUROSTAT Provincie scoort het best van alle Europese regio's List kost werknemer die vaak ziek is loon Nieuwe verdenkingen in zaak Kattendijke Feyenoord kan weer juichen 'Discussie over functie van Scoop Zeeland' Ajax blijft in het spoor van Twente en PSV DONDERDAG 28 oktober 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 253 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 Vandaag de bijlage WALCHEREN DEN HAAG De oppositie heeft gisteren geen kans gezien het minderheidskabi net van WD en CDA in het nauw te brengen. Met samenwerkings partner PW gingen zij dwars voor de kabinetsplannen voor de ko mende jaren liggen. In het debat over de regeringsverklaring hekel de de oppositie de houdgreep waar in Geert Wilders (PW) het kabinet volgens hen heeft. pagina 3: commentaar pagina 2/3: Hedwige blijft op agenda pagina 4/5: Rutte schittert, op een half uur na pagina 6: vacature oppositieleider pagina 7: lintenknippende koning DEN HAAG Grote bedrijven blijken regelmatig een truc toe te passen om perso neel dat vaak ziek is minder loon uit te keren. Na terugkeer van ziek teverzuim meldt de werkgever de werknemer toch gedeeltelijk ziek. Die merkt dat pas als zijn loon na verloop van tijd zakt. De truc is mo gelijk door een gat in de Wet Poort wachter. pagina 13: baas verlaagt loon zieke KATTENDIJKE Het Openbaar Ministerie moet 'ste vige, nieuwe verdenkingen' heb ben om de weduwe van de 6o-jari- ge Ad van den Dool uit Kattendijke weer gevangen te nemen. Dat zegt de Middelburgse strafpleiter Eduard Smit in een reactie op de ontwikkelingen rond de dood van de man maart vorig jaar. De vrouw is afgezonderd in een cel. pagina 2 en 3: dood blijft mysterie Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 11688 555530» door René Schrier middelburg - Zeeland is de Euro pese regio met de laagste werkloos heid. Dat heeft het Europese statis tisch bureau Eurostat over het jaar 2009 berekend. Het werkloosheids percentage is in Zeeland volgens Eurostat 2,1 van de totale bevol king. Het hoogst is de werkloosheid op het Franse eiland Réunion, met 27,1 procent. De cijfers van Eurostat wijken af van die van het UWV WERKbe- drijf omdat dat rekent met het per centage werklozen van de beroeps bevolking. In de UWV cijfers is Utrecht het laagst met 4,3 procent en staat Zeeland op 4,4 procent. Een verklaring voor de lage werk loosheid in Zeeland is volgens een woordvoerder van het UWV het feit dat Zeeland een grote diversi teit in werkgelegenheid heeft, dus banen in veel verschillende secto ren. Dat maakt Zeeland minder conjunctuurgevoelig. Verder is de grootste werkgever de sector zorg en welzijn en daarin groeit het aan tal banen juist. Ook is de poten tiële beroepsbevolking juist aan het krimpen door de vergrijzing. Dat houdt het aantal werkzoeken den laag. En het aantal vacatures is redelijk op peil gebleven tijdens de crisis. Dat is weer te danken aan het feit dat er nogal wat banen bij kwamen als gevolg van pensione ring. De zegsman van het UWV sluit ook niet uit dat nogal wat Zeeuw en buiten de provincie werken, wat de werkloosheid ook omlaag brengt. Van alle 271 Europese regio's had den er 28 volgens Eurostat een werkloosheidspercentage van 4,4 of minder. Elf van de twaalf Neder landse regio's zaten daar onder. MIDDELBURG - De WD wil een dis cussie over de functie van welzij ns- instituut Scoop. Dat zei Statenlid Sjoerd Heijning gistermiddag in de vergadering van de provinciale commissie financiële zaken. „Bij Scoop wordt van alles onder zocht waar helemaal geen behoef te aan is. Daar kun je ook een bu reau voor inhuren." Dagelijks pro vinciebestuurder Harry van Wave- ren (CDA) bestreed dat Scoop nut teloos werk verricht. „Maar een discussie juich ik toe. Ik vind het ook voor Scoop niet goed als dit boven de markt blijft hangen." De commissie discussieerde over bezuinigingen bij gesubsidieerde instellingen. Scoop ontvangt jaar lijks bijna vijf miljoen euro en hoort daarmee tot de grootste in stellingen die bekostigd worden met provinciaal geld. pagina 3: debat: 10 miljoen of 3,5 ton? Rutte is goed begonnen reageer op www.pzc.nl ROTTERDAM - De spelers van Feyenoord vieren het eerste doelpunt van Georginio Wijnaldum (midden). De middenvelder maakte gisteravond de eerste treffer in de wedstrijd tegen VW-Ven- lo. De geplaagde Rotterdamse ploeg won het duel uiteindelijk met 3-0 en herstelde zich daar mee van de 10-0-nederlaag van afgelopen zon dag tegen PSV. De overige treffers werden ge scoord door André Bahia en wederom Wijnal- durn. foto Marco de Swart/ANP pagina 24/25: spanning is er even af bij Feyenoord reacties: 363; Ik vertrouw internetbankieren niet meer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1