Nederlanders gelukkig lijf zeeland KA seaports Haven in Zicht o PZC 22 en 23 1 CBS Herstel na verlies van partner duurt gemiddeld vijfjaar Organismen sterven door zuurstofgebrek Nigel de Jong uit Oranje gezet Leerling wil graag humor in klas Lubbers niet vervolgd voor incident Feestvarken Wilders wil nieuwe rechters in proces over haatzaaien b f N Verse streekproducten in de supermarkt om de hoek DINSDAG 5 oktober 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 233 - los nummer €1,55, zaterdag 2,30 Vandaag bij deze krant de bijlage 1 WALCHEREN MIDDELBURG - Negen op de tien Nederlanders van twintig jaar en ouder waren vorig jaar gelukkig of simpelweg tevreden met hun le ven. Onder mensen die kort geleden hun partner hebben verloren, is dat zeven op de tien. Na vijf jaar heeft 85 procent van die groep het geluk weer herwonnen. Dat zelfde beeld geldt ook voor gescheiden mensen, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren publiceerde. Het CBS meldt verder dat het aan deel gelukkigen onder getrouwde mensen het grootst is in het jaar na het huwelijk, namelijk 95 pro cent. Daarna neemt het geleidelijk af tot uiteindelijk het niveau van mensen die geen verandering in hun persoonlijk leven hebben meegemaakt. Dat geluksniveau geldt voor mensen die al vijf jaar getrouwd zijn. Volgens Marlies Ter- stegge, psychologe in Zeeland, is vijftig procent van het hoogst be reikbare geluk aangeboren, gene tisch bepaald. Tien procent wordt bepaald door de omstandigheden en veertig procent is maakbaar. Dat kunnen mensen zelf beïnvloe- de_ pagina 2 en 3: geluk bestaat en valt te leren den. GREVELINGENMEER Het Grevelmgenmeer heeft ernstig te kampen met zuurstofgebrek. Door zuurstofloos water sterven or ganismen, zoals anemonen, wor men, schaal- en schelpdieren. Dat maakte Rijkwaterstaat gisteren be kend. De sterfte komt vooral in de zomer voor. Het is gebleken dat op vijfj zes meter diepte geen zuurstof meer zit. Door een grotere doorlaat te ma ken wordt de zoutwaterkwaliteit beter en komt eb en vloed in de Grevelingen terug. pagina 2: ademnood KATWIJK Bondscoach Bert van Marwijk heeft Nigel de Jong gisteren uit de selectie van het Nederlands elftal gezet Hij heeft dat de middenvel der in een persoonlijk gesprek la ten weten. De Jong raakte afgelo pen weekeinde in opspraak door het maken van een zware overtre ding op Hatem Ben Arfa van New castle. Deze brak daarbij zijn been. Van Marwijk sprak al vaker met De Jong over zijn ruwe spel. pagina 3: commentaar pagina 24 en 25: 'Nigel heeft dit nooit met opzet gedaan' Nigel de jong hoort niet thuis in Oranje reageer op www.pzc.nl reacties: 542 Koppejan en Ferrier moeten doorzetten 59% AMSTERDAM - Een varken smult in een maisveld midden in het zakencentrum aan de Amsterdamse Zuidas. Als tijdelijke bestemming voor een braaklig gend terrein werd in het afgelopen voorjaar mais ingezaaid. Gisteren, tijdens dierendag, mochten varkens het gewas oogsten. foto Koen van Weel/ANP EINDHOVEN - Een leraar op de basis school moet over een stevige por tie humor beschikken in de klas. Verder moet hij of zij goed kun nen uitleggen. Dat blijkt uit onder zoek onder 2516 kinderen in Bra bant. Dr. Anouke Bakx (38) uit Til burg is in april met het onderzoek begonnen. Morgen wordt zij geïn stalleerd als lector Leren en Inno vatie aan de Fontys-pabo in Eind hoven. Vandaag is het de Dag van de Leraar. Persoonlijkheidskwalitei ten van de leraar scoorden het hoogst, met humor op nummer een. De leerlingen gaven verder aan gezag te waarderen: streng, maar rechtvaardig, en een duidelij ke structuur met vaste regels. De leraar mag ook niet schreeuwen, vloeken, schelden, roken in school of op het plein, hij moet niet de hele tijd op zijn stoel blijven zitten en vooral: niet stinken. WASHINGTON - Ruud Lubbers kan niet meer worden vervolgd voor een incident bij de Verenigde Na ties. Het Amerikaanse Hoogge rechtshof verwierp gisteren een verzoek daartoe van Cynthia Brzak, die had geklaagd dat de oud-premier haar onzedelijk had betast in december 2003. Lubbers was destijds Hoge Com missaris van de VN-organisatie voor Vluchtelingen, de Unhcr. Na Zie achterzijde 'Buiten'-katern: een vergadering zou hij de vrouw hebben vastgepakt. De vrouw dien de een halfjaar later bij de VN een klacht in. Toenmalig VN-topman Kofi Annan berispte Lubbers. Toen het VN-onderzoeksrapport in 2005 bekend raakte, trad Lub bers alsnog af. De vrouw verzocht Lubbers' diplomatieke onschend baarheid op te heffen, zodat hij te recht zou kunnen staan. Dat ver zoek is nu definitief afgewezen. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1688 555530»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1