gevonden in Cadzand zeeland 119 Grond Hengstdijk geeft eeuwenoude ampul prijs Zagerij Magrette wijkt voor nieuwbouwhuizen NIETS O/UI AAN TE future mama donderdag 23 september 2010 z ■HHMMBHMMHHHHiaHHninMMBaMMHHHHH bomruiming echter nooit, meldde de Sluise ambtenaar veiligheidsbe leid Humphrey Saffrie ruim drie jaar geleden tijdens het ontmante len van een vijfhonderdponder in Oostburg. Destijds moesten 37 be woners een dagje hun huis uit. Of tientallen inwoners van Cad- zand-Bad over een week of wat ook een dag(deel) hun huis moet verlaten als experts het oorlogstuig ter plekke laten ontploffen, is nog niet bekend. „We kennen het bal boekje van Explosieven Oprui- mings Dienst nog niet", zei Saffrie gisteren. De verwachting is overigens dat ruiming van gevonden en even tueel nog te vinden explosieven 'over de herfstvakantie wordt heengetild', meldde woordvoerster Marjolein Reinhoudt van de ge meente Sluis. „Het duurt nog een week of vier voor Bodac het hele container die de locatie van een oorlogsbom aangeeft. foto's Peter Nicolai plangebied heeft onderzocht. In overleg met de opruimingsdienst wordt vervolgens bepaald op wel ke manier en wanneer de bom men worden geruimd. We hopen en verwachten dat het opruimen in één keer vlak na de herfstvakan tie kan, want de afloop van die va kantie markeert tegelijkertijd het eind van het toeristenseizoen." Het explosievenonderzoek op het bouwterrein van Cavelot kost de gemeente Sluis vooralsnog een flin ke klap geld. De gemeente rekende er eerder op dat het Rijk het groot ste deel van de kosten op zich zou nemen. Maar de landelijke over heid veranderde de spelregels eer der dit jaar. Het Rijk draagt nog wel bij als onderzoek voor de bouw van nieuwbouwwoningen noodzakelijk is. Maar voor de bouw van recreatiewoningen stelt zij geen cent beschikbaar. Hoeveel projectontwikkelaar Ar- cus Resorts bijdraagt wil de ge meentewoordvoerster niet kwijt. Maar Sluis heeft in de begroting al wel 670.000 euro gereserveerd voor het onderzoek. De gemeente hoopt dat bedrag niet helemaal aan te hoeven spreken, omdat Den Haag heeft beloofd nog eens 'se rieus te kijken' of Sluis toch nog een bijdrage volgens oude regels kan krijgen. De gemeente maakte eerder al bekend dat projectont wikkelaars in het vervolg op draaien voor alle kosten van even tueel explosievenonderzoek. De drie jaar geleden in Oostburg ge vonden vijfhonderdponder. door Harold de Puysseleijr HENGSTDIJK - Uit de Zeeuwse bo dem zijn slechts vijftig van deze voorwerpen opgediept, dus mag de vondst van een pelgrimsampul door Karei-Jan Kerckhaert in Hengstdijk zeker als bijzonder wor den betiteld. Kerckhaert woont in Amsterdam waar hij medewerker is van het Ar cheologisch Centrum van de Vrije Universiteit. Op zijn twaalfde jaar kreeg hij een detector van zijn ouders en sindsdien struint hij de bodem af. „Ik heb van mijn hobby mijn be roep gemaakt", aldus de in Hengst dijk geboren en getogen Kerck haert. De pelgrimsampul dateert uit de periode 1400-1450, ver moedt hij. De ampul is vijf bij drie centimeter groot en gemaakt van een legering van lood en tin. „Aan gezien hij hol is, neem ik aan dat er iets in heeft gezeten. De buiten kant is versierd met twee slordig af gebeelde wapens. De lelies die erin voorkomen, vormen wel aanlei ding te vermoeden dat het oor spronkelijk uit Frankrijk komt", vertelt Kerckhaert. De archeoloog stelde zichzelf uiter aard de vraag hoe het voorwerp uit Frankrijk in de Zeeuws-Vlaam- se klei terecht is gekomen. „Waar schijnlijk als souvenir. Iedereen die wel eens op bedevaart is ge weest of iemand kent die dat heeft gedaan, zal beamen dat altijd sou venirs mee naar huis worden geno men. Zelf denk ik altijd dat zo'n souvenir vooral bedoeld is om aan te kunnen tonen dat je op een be paalde plek bent geweest. Dit is in de middeleeuwen waarschijnlijk niet anders geweest." Andere vra gen over de ampul blijven onbe antwoord. „Wie was die persoon? Waarom ging hij op bedevaart? Ging hij alleen op reis en heeft de bedevaart hem uiteindelijk opgele verd wat hij wilde?" Kerckhaert loopt al jaren in en rond Hengstdijk op zoek naar over blijfselen uit het verleden en weet dat er genoeg te vinden is. „Meest al kogels of muntjes waarop vaak niet veel meer te lezen valt dan een paar letters van een opschrift of een jaartal. Eén ding is zeker; de Hengstdijkse bodem kan ons meer vertellen over het rijke verleden van het dorp." Karel-Jan Kerckhaert toont de pelgrimsampul die hij heeft gevonden in de bodem van zijn geboorteplaats Hengstdijk. foto Peter Nicolai wwvv.tmcbinnenhuisadviseurs.nl door Harmen van der Werf MAGRETTE - Het kan nog wel even duren, maar er zit zeker schot in de verhuizing van zagerij Le Feber uit de Axelse buurtschap Magrette naar de Koegorspolder in Terneu- zen. De gemeente wil in elk geval meewerken aan de bedrijfsver- plaatsing en dat is een belangrijke stap vooruit, volgens directeur Roy Kruisifikx van Le Feber. Het plan is op de plek van de zagerij drie woningen te bouwen. Zagerij Le Feber is al veertig jaar ac tief bij Magrette. Het bedrijf heeft twee grote loodsen van elk veertig bij twintig meter, telt tien mede werkers en is groeiende. „Onze huidige locatie wordt te klein", geeft directeur Kruisifikx aan, „en we ontvangen ook nogal wat vrachtauto's die via een polder weg bij ons bedrijf moeten ko men. Dat is niet altijd even gemak kelijk." De bedrijfsverplaatsing zit al jaren in de pen. Kruisifikx wil niet al te hard van stapel lopen. De noodzakelijke wijziging van de be stemmingsplan voor de bouw van de drie huizen komt er nu aan. De gemeenteraad beslist er 30 septem ber over. Voor Magrette is het bij zonder dat er nieuwbouw wordt gepleegd. Kruisifikx: „In vijftien jaar is dat niet gebeurd." Bergen op Zoom Goes Koudekerke I Kruiningen 'Brfcrfnter Mode voor de aanstaande moeder Breda Veemarktstraat 56 Den Bosch Vughterstraat 166 Rotterdam Korte Hoogstraat 18 (grootste van Nederland elke zondag open.) ONLINE SHOP WWW.FUTURE-MAMAN.NL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 57