JU PZC Meer dan een museum Britse premier Cameron stapelt fout op fout in wittebroodsweken 9 Landskampioen Twente begint met gelijkspel 24 spoeohulp 'Langer onderweg na concentratie' Tuimelaar vermaakt zich opperbest op de Westerschelde Vrouw verdacht van doden vier baby's Daan Bruinooge (69) overleden verder Word ook abonnee! A=*ion ~kArneville Bewolking en regen, 22° ZATERDAG 7 augustus 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 183 - los nummer €1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN Zorgen om ambulances door Marcel Modde MIDDELBURG - De ambulancezorg boven de Westerschelde verslech tert zodra de spoedeisende hulp begin volgend jaar wordt geconcen treerd in Goes. Volgens directeur Michiel Wildschut van Con- nexxion Ambulancezorg Zeeland (CAZ) zullen ziekenauto's langer onderweg zijn met patiënten en kunnen ze dan niet worden inge zet voor andere gevallen. Wildschut heeft bij het Rijk zijn zorg geuit en gevraagd om een ho ger budget, zodat hij extra wagens en personeel kan aantrekken. Of dat verzoek (tijdig) wordt gehono reerd, is nog onduidelijk. „Ik ga er wel vanuit dat er iets gebeurt. Op het moment dat wordt besloten tot een fusie van de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes, de minister en zorgverzekeraars daarmee in stemmen en je tegelijkertijd ziet dat wij dan grotere afstanden gaan rijden, moet dat effect worden ge compenseerd." Wildschut gaat er vanuit dat ambulances er vanaf Walcheren in de nieuwe situatie 'standaard' een half uur langer over doen om het ziekenhuis te be reiken. „Je hoeft geen hogere wis kunde te hebben gestudeerd om te kunnen berekenen dat de be schikbaarheid dan dus voor een be langrijk deel achteruitgaat." Voor de patiënt is de langere ver- voerstijd in kritieke situaties min der gunstig, erkent de CAZ-direc- teur. Anderzijds benadrukt hij dat ambulances steeds meer zijn inge richt als 'intensive care'. „Aan die kant proberen wij ook voorop te lopen in de ontwikkelingen. Met hoog opgeleid personeel en de nieuwste medische apparatuur kun je het negatieve effect van een lapgere rijtijd een stuk opvangen." pagina 2/3: lastig puzzelen pagina 3: commentaar NIJ BEETS - Een vrouw (25) uit het Friese dorp Nij Beets wordt ver dacht van moord of doodslag op ten minste vier door haarzelf ge baarde baby's. De zaak kwam eind maart al aan het rollen toen de vrouw van een kort ziekteverlof te rugkeerde op haar werk in Beet- sterzwaag. Haar werkgever zou haar uitleg dat ze een miskraam had gehad niet hebben vertrouwd. De verdachte, die nog thuis woont, verstopte de lichaampjes van de baby's op zolder. Vier kof fers die de politie daar tijdens een onderzoek aantrof bleken elk een stoffelijk overschot te bevatten. pagina 4/5: babymoord als enige optie PERKPOLDER - „Dat ga ik hier toch niet meer meema ken", zegt Michel Neve uit Kloosterzande. Hij maakte af gelopen woensdagavond vanaf een bootje op de Wes terschelde nabij Perkpolder wel tien foto's van deze ver dwaalde tuimelaar. Die vermaakte zich zo te zien uitste kend in de zeearm, waar hij volgens bioloog George Sponselee zeker niet van nature thuishoort. „De tuime laar behoort tot de familie van de tandwalvissen en komt voor aan de kusten van het Middellandse Zeege bied en aan de Atlantische kust", zegt hij. Volgens Neve is de tuimelaar afgelopen donderdag nog gezien bij Walsoorden, maar daarna niet meer. foto Michel Neve VLISSINGEN - Oud PvdA-gedepu- teerde en ex-wethouder van Vlis singen Daan Bruinooge is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. Bruinooge had al enige tijd kanker. Hij is 69 jaar gewor den. In zijn dertienjarig wethouder schap en aansluitend gedurende twaalf jaar als gedeputeerde heeft hij zich als een markant bestuur der gemanifesteerd. Maar ook als een echte Vlissinger, die begaan was met het wel en wee van de stad. Hij bleek ook een kundig be stuurder, die voor sommigen wel eens wat te ver voor de muziek uit liep, maar zelf wel exact wist hoe veel te ver dat dan was. Dinsdag 10 augustus om 12.30 uur wordt in de Sint Jacobskerk in Vlis singen een herdenkingsdienst ge houden. Om 16.00 uur is er gele genheid tot condoleren in café Soif Daan Bruinooge wordt in be sloten kring begraven. pagina 20: 'Eenvoudige gedepu teerde' is niet meer Zeeland: 2, 3, 17 t/m 21; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Service: 23; Sport: 24 t/m 28; Bijlagen: Zomer, Spectrum en Reizen/Wonen/Media, waarin opgenomen Televisie. Zeeland moet blij zijn met toeristen reageer op www.pzc.nl Zie pagina 21 reacties: 376 Ik merk dat de economie aantrekt een*HHBHi 59% oneens '41% Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 L_8 711688 555547 Amadore Partycatering Staat garant voor kwaliteit. Onze chef-koks brengen catering tot een: Geheel naar uw wensen biedt Amadore Partycatering altijd een programma op maat! T 0118 - 410 502 of www.amadorecatering.nl Andreas Mahl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1