ICZ faalde op veel fronten De mooiste steden van DUITSLAND! 7 WD: geen paspoort na zwaar misdrijf Gedenkteken onthuld COMMISSIE-HOEKSTRA Keihard oordeel over werkwijze in zaak omstreden neuroloog DUSSELDORF BOEK ONLINE of bel 0900-9697 15cPm Nog meer bommen in nieuwbouwwijk Dronken moeder van de weg geplukt vrijdag 28 mei 2010 SOESTERBERG - Oud-luchtmachtmilitairen gedenken bij het Gedenkteken Luchtvarenden collega's die zijn omgekomen in een luchtvaartuig als ge volg van oorlogshandelingen of een luchtvaartongeval bij een missie. Com mandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Jac Jansen onthulde het gisteren op de voormalige vliegbasis Soesterberg samen met luitenant-kolo nel Wordt en kapitein-ter-zee Gerhard Polet. foto Ed Oudenaarden/ANP Commissie-Hoekstra velt hard oordeel over Inspectie voor de Gezondheidszorg. Instantie kwam veel te laat in actie en overtrad haar eigen re gels. Ook verdere controle van neu roloog was niet voldoende. ENSCHEDE - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op vele punten gefaald in de aanpak van de omstreden oud-neuroloog Jansen Steur van het Medisch Spec trum Twente (MST) in Enschede. Dat stelt de commissie-Hoekstra die in opdracht van minister Klink de zaak heeft onderzocht. De com missie velt een hard oordeel. Jansen Steur verklaarde tussen 1999 en 2004 tientallen patiënten ongeneeslijk ziek, waarschijnlijk ten onrechte. Hij deed dat moge lijk onder invloed van een medi cijnverslaving. In 2004 verliet de specialist het MST in stilte. Volgens de commissie had de IGZ veel eerder 'gedegen onderzoek' moeten doen. Op 18 november 2003 beschikte de inspectie al over informatie dat de arts zichzelf gro te hoeveelheden verdovende medi cijnen voorschreef. Maar in maart 2004 kwam de IGZ pas in actie. De IGZ had bovendien volgens haar eigen regels 'onherroepelijk' aangifte moeten doen van medi cijndiefstal en vervalsing van recep ten, maar liet dat na. Er waren ech ter volgens de commissie genoeg signalen over 'tuchtwaardige en strafrechtelijk vervolgbare feiten'. Nadat er in 2004 alsnog actie te gen de arts was ondernomen, heeft de IGZ vervolgens weer ge faald in de verdere controle op Jan sen Steur. Hij ging in 2006 weer in Duitsland aan het werk, met toe stemming van de inspectie. Maar op dat moment had de neuroloog helemaal niet voldaan aan alle voorwaarden die de IGZ aan hem had gesteld. „Zijn werkhervatting had beter in de gaten gehouden moeten worden." Vijfentwintig gedupeerde patiën ten van de neuroloog hebben in middels schadevergoeding gekre gen. Dat zegt letselschadeadvocaat Yme Drost. Het hoogste bedrag dat is uitgekeerd, bedraagt onge veer een kwart miljoen euro. Het betreft iemand die arbeidsonge schikt is geraakt en gedeeltelijk af hankelijk is van een rolstoel. Partijen in de Tweede Kamer lie ten gisteren weten dat ze er boven op blijven zitten om zeker te we ten dat het roer snel om gaat bij de IGZ. RENAISSANCE DÜSSELDORF HOTEL* 2-/3-/4-/5daagse autovakantie incl. ontbijt Aankomstdata: van 4/6 t/m 31/TO op ca. 5 km van het centrum, er is een bus- en metrohalte voor het hotel o.a. een restaurant en binnenzwembad •maak een boottocht over de Rijn of bekijk de St. Lambertuskirche! Zie www.kras.nl/51273 RADISSON BLU ERFURT**** 3-/4-/5-/8daagse autovakantie incl. ontbijt Aankomstdata: van 4/6 t/m 30/10 in het historische centrum van Erfurt o.a. een bar, restaurant en wellness met sauna, stoombad en fitness (gratis) bij de Kramerbrucke vindt u vele boutiques, galeries en antiekwinkels Zie www.kras.nl/51246 ABACUS TIERPARK HOTEL* 4-/5-daagse autovakantie incl. ontbijt Aankomstdata: van 4/6 t/m 29/10 in de wijk Friedrichsfelde, op ca. 9 km van het centrum, tegenover een metrohalte o.a. een bistro met bar en sauna (gratis) bekijk de Brandenburger Tor of ga voor een prachtig uitzicht naar de Reichstag! Zie www.kras.nl/26086 GRAND HOTEL RUSSISCHER HOF* 3-/4/5-/8daagse autovakantie incl. ontbijt Aankomstdata: van 4/6 t/m 29/10 in het centrum, aan de Goetheplatz o.a. een lift, koffiehuis, bar, restaurant, wijnkelder en terras aan het plein beroemde schrijvers en componisten hebben in Weimar gewoond en gewerkt! Zie www.kras.nl/73630 DEN HAAG - De WD wil strengere eisen stellen aan immigranten om Nederlander te kunnen worden. Mensen die een Nederlands pas poort willen, moeten als het aan de liberalen ligt vijf jaar in hun ei gen onderhoud hebben voorzien of een startkwalificatie voor de ar beidsmarkt hebben. Ook mogen ze niet illegaal in Ne derland hebben verbleven en wordt het Nederlanderschap voor altijd uitgesloten na het plegen van zware misdrijven. Dat hebben de WD-Tweede Ka merleden Paul de Krom en Stef Blok gisteren bekendgemaakt. Ze vinden dat het Nederlanderschap een bekroning moet zijn van goed burgerschap. De eisen daarvoor mogen daarom wat hen betreft ho ger zijn. Momenteel moet men on der meer ingeburgerd zijn en mag men de vier jaar ervoor niet ver oordeeld zijn voor een misdrijf of een andere straf hebben gekregen. In 2009 werden ongeveer 23.000 mensen genaturaliseerd. De WD wil vooral voorkomen dat kansarme nieuwelingen afhan kelijk worden van de bijstand. Blok wees erop dat de uitkeringsaf hankelijkheid bij migranten zes keer hoger is dan bij autochtonen. Nu bestaat er bij naturalisatie geen eis om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze vereiste en enkele andere criteria staan gek ge noeg wel in de Vreemdelingenwet, zei De Krom. Hij wil dat die ook toegevoegd worden aan de Rijks wet op het Nederlanderschap. De WD wilde sowieso al dat nieuw komers de eerste vijf jaar geen bij stand kunnen krijgen. Vreemdelingen mogen in de ogen van de WD nooit meer Nederlan der worden als zij misdrijven te gen het leven hebben begaan, zwa re misdrijven pleegden die de sa menleving ontwrichten of na mis drijven opnieuw de fout in zijn ge gaan. Prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds. BAKEL Bij het explosievenonderzoek in een nieuwbouwwijk in Bakel zijn gisteren nog eens vijf Engelse vlieg tuigbommen aangetroffen van 1000 pond. Woensdag was al mel ding gemaakt van de vondst van vier van dergelijke bommen. De ne gen bommen worden zondag on schadelijk gemaakt. De 254 bewo ners van 88 woningen moeten in ieder geval hun huis verlaten. HEEMSTEDE De politie heeft woensdagavond bij een alcoholcontrole in Heemste de een automobiliste uit Haarlem van de weg geplukt die stomdron ken was. Het bleek om een moeder te gaan die haar 6-jarige zoontje in de auto bij zich had. De vrouw had ruim zes keer meer alcohol gedron ken dan wettelijk is toegestaan. Ze moest haar rijbewijs inleveren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 7