zeeland 121 glanzende koeien In de Weie Thuishaven op vier hoog 30% 40% 50% In de Weie Koeien op doek Corine schildert koeien en geeft ze bijnamen Mina en Sara brachten melk rond in Zierikzee Paardenmarkt Zierikzee eerste woensdag in juni DE NOBELAER www.goeseschans.nl vrijdag 28 mei 2010 Boerderij In de Weie dankt zijn naam aan Johan de Jonge, de neef van Peter den Boer. „Die ging in de jaren 50 vaak mee kijken hoe de bouw van de boerderij vorderde. Dan zei hij: 'We gaan naar de weie'." Corine den Boer schildert graag. Zij heeft al jaren les bij Anneke Leydekker. Koeien behoren tot haar favoriete onderwerpen. „Eerst was ik er benauwd van, maar tegenwoordig ga ik tussen ze zitten om ze te bekijken." toen de aannemer als cadeau een huisnaambord aanbood." Gelukkig maar, vinden Peter en Corine na al die jaren. „Het past beter bij het huis dan bijvoorbeeld Johanneshoeve." De boerderij wordt omgeven door weilanden met koeien, die een opvallend glanzende vacht hebben. „Dat komt door de koeienborstel in de schuur waaraan ze toilet maken. Wanneer ze er tegenaan schurken gaat hij draaien. Dat vinden ze lek ker." Peter heeft hart voor zijn 28 koeien en 30 stuks jongvee. Iedere morgen staat hij om 05.30 uur op om zijn dieren na het melken naar de wei te brengen en 's avonds weer terug. In de ligboxen- stal, die hij liet bouwen, kunnen ze vrij rond lopen en hij geeft ze allemaal een naam. „Ik vind het leuk om contact te hebben en te werken met koeien. Ze kennen me. Als ik ze roep komen ze naar me toe en als ik aan de late kant ben om te melken loeien ze uit protest." Behalve weilanden heeft Peter den Boer ook akkerbouw gronden, alles bij elkaar 60 hecta- uitzicht is hier prachtig, 's Zomers zien we alles groeien en 's winters kijken we op de Dikke Toren die iedere avond is verlicht." foto Dirk-Jan Gjeltema Een afbeelding van Coby 3 hangt in de wachtkamer van dierenartsenpraktijk Schouwen- Duiveland in Zierikzee. De woon kamer van hun huis wordt opge luisterd door een Schouws land schap en aan een portret van Coby 26 wordt gewerkt. De 45-jari ge Corine den Boer-Boot is crea tief en schildert graag. Daarom kijkt ze op een heel eigen manier naar de koeien en het jongvee dat haar man Peter den Boer met veel plezier, soms met haar hulp, ver zorgt. „Ik observeer koeien graag." Dat leidt er niet alleen toe dat ze de dieren schildert, Corine geeft ze ook bijnamen. „Een van hen noem ik Michael omdat hij een heel typisch loopje heeft dat op de moonwalk van Mi chael Jackson lijkt. Keizer 13 is voor mij Streep vanwege de streep op zijn vacht en Amber heet Vies omdat ze zich altijd besmeurt." Behalve landbouwer en melk veehouder was Peter den Boer zijn opa Johannes den Boer in de jaren 30 tot 60 van de vorige eeuw ook melkboer in Zierikzee. Johannes verzorgde vooral de aan voer van verse melk van zijn koeien die de wei werden gemol ken. Voor het uitventen daarvan maakte hij gebruik van zijn doch ters Mina en Sara. Zij reden met een handkar door de straten waar op een melkbus lag met een kraan tje er aan. Daaruit tapten ze de melkemmertjes van de klanten vol. Mina trouwde met Gerard de Jonge die ook melkboer werd. De zonen van Gerard en Mina, Jo han en Martin de Jonge verkoch ten nog vele jaren melk en levens middelen op Schouwen-Duive- land, ieder vanuit een eigen win kelwagen. Als laatste stopte Martin de Jonge daarmee. De jaarlijkse paardenmarkt in Zie rikzee vindt plaats op woensdag 2 juni. Traditioneel staan de kramen met marktwaar aan beide zijden van de Oude Haven, het Kraan plein, het Havenpark en de Post- straat. Bij de Dikke Toren houdt de Walcherse Ringrijdersvereni- ging een wedstrijd. Bij de Haven poorten staan historische land bouwvoertuigen, en worden de monstraties oude ambachten gege ven. Onder de Beuze zijn presenta ties van De Arke. De paarden markt is van 9.00 tot 16.00 uur. Mensen die een oud voertuig of ambacht willen tonen, kunnen zich melden bij de marktmeester. Pgjiji INFQDAC ZATERDAG 29 MEI 10.00 -15.00 UUR, HOUTKADE ast GOES Luxe appartementen en penthouses met riant uitricht vanaf 415,000,* v.o.n. Eigen aanlegsteiger mogelijk, M-tós! .1 diwiin gen. hgfenhuiién, iaoevfontngen en wateTviila's mmm it time bij vrijdag 28 mei vrijdag 4 juni vrijdag 11 juni het hele jaar 7 dagen geopend! maandag 13.00 uur- 18.00 uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur- 18.00 uur zaterdag 10.00 uur - 1 7.00 uur zondag 12.00 uur - 1 7.00 uur www.denobelaerdomburg^nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 75