Willem-Alexander doet Goes en Biervliet aan Geschilderde en 2 O I Publiek vaart mee met 40 Mijl van Bru zlm KONINKLIJK BEZOEK Prins gaat in op uitnodiging Oranjefonds HUISNAAM Schouwen-Duiveland kent veel huizen en boten met bijzondere namen. In deze wekelijkse serie worden ze verklaard. weekenddiensten vrijdag 28 mei 2010 HHBBHMHHKMMMI door Luc Oggel en Wout Bareman GOES - In de Couwervestraat in Goes gebeurt normaal gesproken weinig bijzonders, maar gisteren was dat wel anders. Niemand min der dan prins Willem-Alexander kwam langs voor een bezoek aan de Ruilwinkel. De prins deed dat op uitnodiging van het Oranjefonds, waarvan hij beschermheer en voorzitter is. De komst van de koninklijke hoog heid was vantevoren aangekon digd, dus buurtbewoners stonden 's ochtends al klaar met fototoestel len. Het was overigens niet de eer ste keer dat de Ruilwinkel zich in koninklijke belangstelling mocht heugen. Vorig jaar ontving het ini tiatief van welzijnsorganisatie SM- WO uit handen van prinses Maxi ma in Den Haag een Appeltje van Oranje; een onderscheiding voor initiatieven op sociaal gebied die als voorbeeld kunnen dienen. De geldprijs van 15.000 euro heeft de Ruilwinkel benut voor de aan schaf van een bestelbus. De goed geluimde prins liet zich gisteren in een ongedwongen sfeer door de vrijwilligers informeren over het werk. Ook kreeg hij een rondlei ding in de winkel. Bij zijn vertrek sprak Willem-Alexander de hoop uit dat de Ruilwinkel nog lang mag blijven bestaan. Ook Biervliet kreeg bezoek van de koninklijke gast. Heel het dorp was gisteren tegen het middaguur uitgelopen voor het werkbezoek van Willem-Alexander aan het BRUINISSE - Altijd al willen weten hoe het er bij een zeilwedstrijd aan toe gaat? Publiek mag morgen, zaterdag, tijdens de 40 Mijl van Bru gratis meevaren op rondvaart boot Frisia. De 40 Mijl van Bru start om 8.30 uur bij de nieuwe jachthaven van Bruinisse en voert langs Ouddorp, Scharendijke, Brouwershaven en fi- nishplaats Bruinisse. Aan de race, die voor de derde keer wordt ge houden, doet het recordaantal van 110 schepen mee. Er wordt gestre den in vier klassen. „Daarmee zijn we een van de grootste double handed-races van Nederland," zegt secretaris Jan Bakker van het orga niserend Roosendaols Sailing Team De Moriaan. Rondvaartboot Frisia vertrekt stipt om 12.00 uur vanuit de jachthaven Bruinisse. Q http://40mijlvanbru.nl De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 17 juni 2010 om 16.00 uur in het gebouw van ZLM Verzekeringen, Cereshof 2 in Goes. AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 juni 2009 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarrekening 2009 5. Samenstelling Raad van Commissarissen 6. Statutenwijziging 7. Aanwijzing accountant 8. Rondvraag 9. Sluiting De volledige agenda met bijlagen ligt vanaf 3 juni a.s. ter inzage op het kantoor van ZLM Verzekeringen in Goes. Wij verzoeken de leden die de vergadering willen bijwonen ons dit uiterlijk 10 juni schriftelijk mee te delen t.a.v. de directie van ZLM Verzekeringen, Postbus 70, 4460 BA Goes. Mr. A.J. de Jonge algemeen directeur dorpshuis in de Hoogstraat. Be heerder Conny de Visser, die Wil lem-Alexander rondleidde door het gebouw: „Ik heb de kroon prins uitgelegd dat alles hier op vrijwilligers draait. Dat maakt het financieel allemaal gemakkelijker." Het dorpshuis is vaste klant bij het Oranje Fonds, dat de afgelopen ja ren tal van activiteiten subsidieer de. Na een gesprek met het be stuur en de rondleiding schoof de prins op de bovenverdieping aan bij een groepje jongeren van de verschillende jeugdsozen. Hij sloot zijn bezoek af met een gesprek met vertegenwoordigers van de ge bruikers van het dorpshuis. video op www.pzc.nl door Marijke Vael Orie boten liggen vlak bij elkaar in de zeilwedstrijd 40 Mijl van Bru van juni 2009. foto Eric Masmeyer Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Gustaafweg 2, Zierikzee tel. 0900-1585 (ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur. Za, zon- en feestdagen alleen na te lefonische afspraak) Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 - 17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Kring-apotheek Zierikzee, Dam 18, 0111-412906, za. 10.00-12.30 uur. Via dienstsluis (aanbellen nr. 18): za 17.00-18.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-12.30 en 17.00-18.00 uur. Verloskundigen Verloskundige Praktijk Lena 24 uur bereikbaar, tel. 06-22255315. Thuiszorg Allévo, Schouwen-Duiveland tel. 0113- 249111. Thuiszorg de Wieken, tel: 0111- 453480. Buurtzorg: Midden Schouwen 0653673432, Zierikzee 0653671600, Westhoek 0653674446, Duiveland 0622331441. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duiveland. Voor spoedgevallen bereikbaar via 0111-412180. Spoedgevallen spreekuur ge zelschapsdieren za 13.00-13.30 uur, Greve- lingenstraat 17 te Zierikzee. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. In het weiland naast de boer derij graast glanzend, zwart bont vee. Ook de buitenbrie venbus heeft het uiterlijk van een rund en de fiets op het erf is voorzien van een koeien- print zadeldekje. In de woonka mer staan vier koeienbeeldjes en hangt een koeienschilderij in wor ding. Het is duidelijk, de bewoners van In de Weie hebben iets met koeien. „Ik houd ze en Corine schildert ze," lacht Peter den Boer. De 52-jarige melkveehouder woont met zijn vrouw, Corine den Boer-Boot, en dochter Zoë op de boerderij aan de Zandweg nabij Zierikzee. Daarvoor was de hoeve het ouderlijk huis van Peter. „Mijn ouders kwamen hier in 1957 wonen, nadat de boerderij net ge bouwd was. Ik was enkele maan den oud." Peters grootvader, Johan nes den Boer, nam zijn intrek in een woning die naast het erf ver rees. Dat alles als gevolg van het ge meentelijk beleid om boerderijen uit de Zierikzeese binnenstad te verplaatsen. „Opa had een hoeve aan de Zuidwellestraat, maar zijn land lag versnipperd in en buiten de stad, onder andere bij Moriaans- hoofd en aan de Bettewaardsedijk. Hij had landbouwgrond en weilan den met koeien, maar was in de stad ook actief als melkboer." Nadat zijn stadsboerderij en zijn schuur aan de Laan van Saint Hilai- re door de watersnoodramp zwaar werden beschadigd, verhuisde Jo hannes den Boer naar de Zand weg, waar zijn land werd samenge voegd in het kader van de herver kaveling. Omdat zijn vrouw, Johan na van der Wekken, was overle den ging hij daar wonen met een van zijn vier dochters. Zijn jongste zoon Jan trok met echtgenote Corrie de Ruyter en zoon Peter in de boerderijwoning van het bedrijf. Peter was toen en kele paar maanden oud. „Sinds dien heb ik hier altijd gewoond. Ik ben nooit verder verhuisd dan van de ene naar de andere slaapka mer," grinnikt hij. De nieuw ge bouwde boerderij dankt zijn naam aan Peters neef Johan. „Die ging vaak mee kijken hoe de bouw van de boerderij vorderde. Dan zei hij: 'We gaan naar de weie'. Iedereen nam dat over en daarom was het de vanzelf sprekende huisnaam Corine en Peter den Boer. „Het Bussluis krijgt verlichting (foto) Meer klachten gemeente Ambtenaar aardig voor ondernemer De PZC heeft een eigen You Tubeka naal. Hierop staan alle video's. www.pzc.nl/depzc TIPS: schouwen-duiveland@pzc.nl Tabakspeciaalzaak De Pupekop Appelmarkt 27 4301 CA Zierikzee Tel. 0111-415063 - - -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 74