i8l zeeland Het blijft je eigen keus 0 Infomarkt bij wedstrijd onderwaterfotografie DE NIEUWE NISSAN QASHQAI De snelste en modernste Tentielvuasstraat in Zeeland Nacht van gebed voor Art workshop bij vervolgde kerk Onder de Wieken Eenendertigste DFS Themabijeenkomst avondwandelvierdaagse over vrijwilligers BRUSEA staat in onze showroom! www.autosturm.nl KERKMUSICAL Duo De Zeeuw/Van der Veer wil land in met productie Themadag Futureland 'Nederland Groeit' AUTOWASSTRAAT vd Jagt Willemse PROGRAMMA'S: Gratis stoftfi^en na elke wasbeurt vrijdag 28 mei 2010 BURGH-HAAMSTEDE ZI E RI K Z E E Op initiatief van Open Doors - een organisatie die vervolgde christe nen steunt - wordt in de nacht van 28 op 29 mei een 'gebedssessie' ge houden in lokaal 9 van het Multi functioneel Centrum aan de De Huijbertstraat in Zierikzee. Ieder gebedsblok wordt ingeleid met een kort filmfragment De nacht van het gebed staat dit jaar in het teken van christenen in Noord-Korea. BURCH Bij christelijke basisschool Onder de Wieken in Haamstede wordt maandag 31 mei een 'Art work shop' gehouden. Een groep kinde ren gaat aan de slag met Shakespea re. Anderen gaan bij de restaurant De Schouwse Hoeve Engelse ge rechten maken of onder begelei ding een Engels prentenboek ma ken. Ook aan typische Engelse spor ten wordt aandacht besteed. ZIERIKZEE In Burgh gaat dinsdag de eenender tigste editie van start van de avond wandelvierdaagse van sportvereni ging Door Fusie Sterk (DFS). De te lopen routes zijn elke dag an ders en voeren langs duinen, stran den, bossen en polders. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit tochten van 5, 8 en 15 kilome ter. Inschrijven kan dinsdag vanaf 18.00 uur in de kantine van DFS. Vandaag wordt Brusea in Bruinisse heropend. In de loop van de dag beeldmateriaal op de site. TIPS: schouwen-duiveland@pzc.nl Het laatste regionieuws op www.pzc.nl/schouwen-duiveland I GOES MIDDELBURG Amundsenweg 39 0113-602000 Noordweg 467 «0118-612042 SCHARENDIJKE - Naar verwachting ruim 80 fotografen duiken op zon dag 30 mei en 6 juni onder in Zeeuws water om deel te nemen aan het Open Nederlands Kam pioenschap en het Zeeuws Kam pioenschap Onderwaterfotografie. Zowel ervaren als minder ervaren fotografen kunnen terecht. Deelnemers aan het Open Neder lands Kampioenschap kunnen aan de slag in de categorieën macro, visportret, groothoek, groothoek met model of thema. De beste Ne derlander over alle 5 categorieën in het Open NK vertegenwoordigt Nederland bij het WK. Het Zeeuws Kampioenschap is be doeld voor de minder ervaren foto grafen. Zij kunnen deelnemen met hun beste foto en/of beste se rie van drie foto's. De prijsuitrei king vindt 24 september plaats. Beide wedstrijddagen wordt (van 10 tot 18 uur) op het terrein van duikcentrum de Grevelingen in Scharendijke een infomarkt gehou den voor mensen die geïnteres seerd zijn in duiken en onderwa terfotografie en -videografie. Hier kan ook worden ingeschreven. Meer info zie www.aquashot.nl door Ali Pankow Wie wil reizen moet steeds weer zijn rou te bepalen. Zich oriënteren: waar ben ik, wie ben ik, waar wil ik naar toe?" Dat is een tekst uit de kerkmusicai Straten die vrijdag 4 juni in première gaat in de Tho- maskerk in Zierikzee. De regie is in handen van Lies Hanse. Straten is de derde gezamenlijke productie van tekstschrijver/pre dikant Michiel de Zeeuw en componist/musicus Mar van der Veer. Dit hechte duo kan met deze kerkmusicai rekenen op landelijke belangstelling. Dat wil zeggen dat de musical naar verwachting na de premièrereeks in Zierikzee op veel plaatsen in Nederland zal worden opgevoerd door wisselende casts. Deze productie past in het jaarthe ma van de Thomaskerk: 'Mensen van de weg'. Dat is een term uit bijbelboek Handelingen (9:2) en geldt als een naam voor christe nen. „Het is een aanduiding die goed uitdrukt dat geloven niet statisch is. Christelijk geloof wordt van ouds bewegelijk beleefd van hart, naar hoofd, naar handen en voe ten en is gericht op een bestem ming", aldus Michiel de Zeeuw. In het multifunctioneel centrum aan de De Huijbertstraat in Zierik zee wordt dinsdag 1 juni een the mabijeenkomst voor en over vrij willigers gehouden. Aan bod ko men onderwerpen als begeleiding en een vrijwilligersverzekering. De thema-avond is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale en de stage makelaar van het Welzijnshuis. Aanvang 19.30 uur. OOSTVOORNE Futureland, het informatiecentrum over de aanleg van Maasvlakte 2, houdt zaterdag een themadag over 'Nederland Groeit'. Het program ma staat in het teken van een aan tal topografische kaarten die vanaf de 17e eeuw tot nu laten zien hoe de kustlijn van Zuid-Holland door de eeuwen heen is veranderd. Het speciale, rond het thema opgetuig de programma, duurt ongeveer een uur en begint om 11, 13 en 15 uur. Futureland ligt op Maasvlakte 1, vlakbij Oostvoorne. Q www.futureland.nl POLISH: 13,50/€ 9,50 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Bodemreiniging POLISH WAX TOTAAL: ll,50/€ 9,00 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Waxen Bodemreiniging WAX: 9,50/€ 8,00 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Waxen BASIS: 6,50/€ 6.50 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen AUTOWASSTRAAT vd Jagt S Willemse Mercuriusweg 27.4382 NLVIissingen T 0118 419 051 OPENINGSTIJDEN maandag t/m zaterdag van 08.00 uur -18.00 uur zondag van 10.00 uur -17.00 uur Scène tijdens een repetitie met de kinderen die meespelen in de kerkmusicai Straten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 72