'eeland PZC Nieuwjaarsconcert verdwijnt wellicht Langer vast voor misbruik meisje almanak Tas SCHOUWEN-DUIVELAND 18 en 19 17 18 en 19 CULTUUR Stichting Westenschouwen Kultureel maakt bezwaar tegen subsidiebesluit Brogum schudt U2-complex van zich af Wilt u ook eerste klas genieten tijdens het WK? Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer land in met nieuwe musical Vrijdag 28 mei 2010 Officier van justitie eist tbs voor gewelddadig gedrag Zierikzeeënaar Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl door Melita Lanting BURGH-HAAMSTEDE - Aan een tradi tie van dertig jaar Nieuwjaarscon cert in Burgh-Haamstede dreigt een einde te komen. Door het splitsen van de subsidie voor de Bewaerschole en de Burghse Schoole is voor het Nieuwjaarscon cert onvoldoende subsidie beschik baar. „Als er geen penningen zijn gaat het ter ziele", zegt voorzitter Bas Bijkerk van de stichting Westen schouwen Kultureel. „En dan zou de editie 2011 wel eens niet meer kunnen komen." De concerten werden georgani seerd onder verantwoordelijkheid van stichting Westenschouwen Kultureel waar tot 31 december 2009 niet alleen museum de Burghse schoole maar ook de Be waerschole onder vielen. De finan ciering van de concerten kwam dan ook ten laste van beide organi saties. „Op 31 december vorig jaar zijn de stichting Westenschouwen Kultu reel en de Bewaerschole uit elkaar gegaan. Hoewel er toen toezeggin gen zijn gedaan is het subsidiebe drag nu in gewoon tweeën ge deeld. Vorig jaar zei de toenmalige wethouder Wijnand Renden nog dat er geen bloed zou vloeien en daar zijn ook afspraken over ge maakt." Nu blijkt dat bij de splitsing van de subsidie geen rekening is gehou den met het Nieuwjaarsconcert. „Het is niet zo dat wij de Bewaer schole dit geld niet gunnen, maar nu komt het helemaal voor reke ning van de Burghse Schoole en daar liggen de muizen ook al dood voor de kast." Volgens Bijkerk gaat het om een bedrag van ongeveer 1000 euro. „En dat is veel geld voor een culturele instelling." Stichting Westenschouwen Kultu reel heeft bezwaar aangetekend te gen de gang van zaken bij de com missie bezwaarschriften van de ge meente Schouwen-Duiveland. Het nieuwjaarsconcert in Burgh-Haamstede is een begrip on der mensen die van klassieke mu ziek houden. De concerten wer den bij de start, dertig jaar gele den, nog gehouden in de ridder zaal van het Slot Haamstede. Later werd uitgeweken naar grote re ruimtes omdat het evenement zich in een steeds grotere belang stelling mocht verheugen. Afgelo pen jaar werd het concert gehou den in de Nederlandse hervormde kerk van Haamstede. ZIERIKZEE - Dat gebeurt ons niet nog eens, moeten ze bij het Zierikzeese poppodium Brogum hebben gedacht. En daarom speelde gisteravond het garagerock-duo Black Box Re velation in Zierikzee. De Belgen waren op doorreis naar Landgraaf, waar vandaag Pink pop begint. Black Box Revelation staat op het punt van doorbreken. Het duo was eerder te zien bij De Wereld Draait Door en staat vol gende maand op Rock Werchter. Begin jaren '80 meldde zich ook een band op doorreis naar Pinkpop. Brogum zei toen nee tegen de MIDDELBURG - De Middelburgse rechtbank verlengde gisteren het voorarrest van een 28-jarige man uit Zoetermeer. De man wordt ver dacht van seksueel misbruik van een Vlissings meisje (11). Hij kwam in contact met haar via een onlinespel en deed zich voor als een twaalfjarige. Volgens officier van justitie W. Suijkerbuijk bena derde de man ook een negenjarig meisje. Verder wordt hij verdacht van het bezit van kinderporno. goede prijs, prima kwaliteit, beste service Dat kan met onze Stressless Consul fauteuil Informeer vandaag nog naar onze WK aanbieding nog onbekende Ierse band U2, omdat er op vrijdagavond weinig publiek werd verwacht. Gisteravond kwamen in Brogum honderd men sen opdagen. foto Ronald den Dekker Tip? redactie@pzc.nl Toegegeven: fotografen zijn vaak ar tistieke types en dan dient enige ver strooidheid voor lief genomen te wor den. Zichzelf kennende had de foto graaf uit Middelburg die klus op Schouwen daarom extra zorgvuldig voorbereid. Bij de verslaggever voor alle zekerheid tijd en plaats van ont moeting gecheckt, navigatie geïnstru eerd en zelfs gekeken of er nog vol doende brandstof in de tank van zijn auto zat. Een halfuurtje later arri veerde hij - stipt op tijd - op de plaats van handeling. Goedgemutst begroette hij de eveneens reeds ter plaatse zijnde verslaggever. Nog even wat laatste details over de te le verenfoto's doornemen en aan de slag. Kortom: hij was er helemaal klaar voor. Totdat hij de achterklep van zijn sta tioncar opende. Waar normaal een kloeke tas staat, prijkte nu tot zijn ontsteltenis een gapend gat. Hij had toch écht aan alles gedacht. Behalve dan aan zijn camera.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 71