HD9H De Hoge Plaat Opening Soap rond saamhorigheid in Hoofdplaat supers niet ten einde nsn bin uit Voetbaltoernooi Rode Kruis met twintig teams Omgeving kapel ligt er tiptop bij -9 GIMBRÈRE MODE BOBBE MODE Open huis tijdens het LifeStyle Event l=« WBT WÊ Genieten van ons UfeS e Event .28 en 29 mei vrijdag 28 mei 2010 MIDDELBURG VLISSINGEN www.gimbreremode.com BRESKENS - Op de velden van sportpark Baersande in Breskens wordt morgen het 41e Rode Kruis-voetbaltoernooi gehouden. Aan het toernooi nemen twintig teams deel van bedrijven en instel lingen in de regio. De toegangs prijs van één euro is bestemd voor de kas van het Rode Kruis in Mid den- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Het toernooi begint 's morgens om half tien en eindigt omstreeks half zes 's middags. Voor de lief hebbers is er in de middaguren ook een barbecue. Er draait een Rad van Avontuur en om de sfeer te verhogen is er ook een optre den van DJ.Edwin. KAPELLEBRUG - Dankzij de stich ting Vrienden van de Kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken ligt de omgeving van het bedehuis aan de Gentsevaart in Kapellebrug er weer tiptop bij. De 'maandag ploeg' van voetbalvereniging Steen is de voorbije maanden fanatiek in de weer geweest om de tuin van de kapel te verfraaien. Zo is tien ton nieuw grint gestort in de wan delpaden en zijn nieuwe planten aangeplant. In de kapel vindt tot 15 oktober elke dinsdag om 19 uur een viering voor bedevaartsgan- gers plaats. Oscar van Dorsselaer van de onderhoudsploeg van de kapel noemt de stichting Vrienden dé steunpilaar van de kapel. „Dankzij het geld dat zij elk jaar bijeen brengen, kunnen we al de ze verbeteringen uitvoeren." vrijdag 28 mei van 14:00 tot 21:00 uur en zaterdag 29 mei van10:00 tot 19:00 uur Schouwersweg 98 Heinkenszand tel.:0113 - 564320 info@leointerieurgroep.nl door Adri Klinkenberg DEN HAAG - Eigenaar Ronald Loh man van de Plus-supermarkt aan het Spuiplein in Breskens stond woensdag voor de Raad van State opnieuw met lege handen. Hij ver zet zich nog steeds tegen de goed keuring van de uitbreiding van de Ciooo-supermarkt aan de Burge meester van Zuyenstraat buiten het dorpscentrum. Lohman protesteert tegen de 'aan vullende notitie detailhandelsbe- leid voor de kern Breskens' van de gemeente Sluis. Daarin heeft het gemeentebestuur aangegeven dat de C1000 kan uitbreiden. Dat is in strijd met het gemeentebeleid dat winkels naar het centrum van Breskens moeten, meent Lohman. Maar hij kreeg woensdag nul op het rekest. De Raad van State zegt over de aanvullende notitie van de gemeente Sluis dat die moet wor den beschouwd als een 'poli- tiek-bestuurlijke uitspraak van de gemeenteraad'.waartegen niet ge procedeerd kan worden bij de be stuursrechter. Plusexploitant Lohman moet daar om met zijn protest wachten tot dat de gemeente Sluis de C1000 een ontheffing van het bestem mingsplan verstrekt én een bouw vergunning verleent aan exploi tant Pascal Ingels. Volgens een woordvoerder is de Raad dan wél gemachtigd een uitspraak te doen over de kwestie. Lohman zegt niet bang te zijn voor een grotere concurrent, zo lang die zich in het centrum moet vestigen. Hij vreest wel dat zijn klanten worden weggetrokken als de C1000 buiten het centrum groeikansen krijgt. Glenn Priester stelt de expositie Creatieve Krabben samen in het Hoofdplaatse dorpshuis. foto Mark Neelemans Leerlingen van basisschool De Hoge Plaat, genoemd naar een zandbank in de Westerschelde, gingen met een boot richting die bank en deden inspiratie op door het uitzicht dat ze daar hadden. De tentoonstelling wordt vanmiddag om 13.15 uur geopend door Jacques Ie Grand, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) van Sluis. Die hoopt dat er in andere kernen dergelijke initiatieven volgen. Kom vandaag en morgen weer genieten van ons Lifestyle Event: Geniet in en om ons pand van al het moois wat er te koop is. Mis dit bijzondere Event niet, kom met al uw zintuigen genieten! Een keur aan fantastische gastbedrijven laten u hun nieuwste producten en diensten zien. Lifestyle Event: Vrijdag 28 mei 14:00 - 21:00 uur Zaterdag 29 mei 10:00 - 19:00 uur Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 561482 www.binnenuit.nl woonconcept

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 53