Zeeland 'Koninginnedag' in Biervliet PZC Blinden helpen mee aan obstakelvrij centrum Hulst Bejaarde man mist honderden euro's na truc ZEEUWS-VLAANDEREN 18 en 19 WERKBEZOEK Dorp loopt uit voor kroonprins Willem-Alexander 17 20 en 21 Amfibieënfuik in poel Hunzestraat gestolen 'Mooiste ommetje' wordt officiële trip Voorstelling met zang en ballet in basiliek Inwoners Hoofdplaat tonen hun trots en kunstzinnigheid Vrijdag 28 mei 2010 door Wout Bareman BIERVLIET - Uitgelaten schoolkinde ren met 1 oranje mutsjes en rood-wit-blauwe vlaggetjes, vaders in een oranje T-shirt en moeders met een oranje hoedje op. En ook veel hoera-geroep en luid applaus. „Het lijkt wel Koninginnedag", constateerde een beveiliger vol ver bazing. Heel Biervliet was gisteren tegen het middaguur uitgelopen voor het werkbezoek van kroonprins Willem-Alexander aan het dorps huis in de Hoogstraat. Hij kwam langs in zijn hoedanigheid van be schermheer van het Oranjefonds, 's Morgens bezocht hij ook al de Ruilwinkel in Goes. De kroon prins begaf zich door een haag van kinderen en Biervlietenaren - handjes schuddend - naar de in gang van het dorpshuis. Een toekij kend ouder echtpaar uit Biervliet, onder de indruk van 'die toch zo gewone prins': „Jammer dat Maxi ma niet mee mocht." Beheerder Conny de Visser van het dorpshuis, die Willem-Alexan der rondleidde door het gebouw: „Het toont allemaal nog eens aan hoe hecht de gemeenschap is. Van morgen kwamen mensen nog vra gen of ze de stoep even moesten bezemen. Ik heb de kroonprins ook uitgelegd dat alles hier op vrij willigers draait. Dat maakt het fi nancieel allemaal gemakkelijker." Het dorpshuis is vaste klant bij het Oranjefonds, dat de afgelopen ja ren tal van activiteiten subsidieer de. Na een gesprek met het be stuur en de rondleiding schoof de kroonprins op de bovenverdieping aan bij een groepje jongeren van de verschillende jeugdsozen. Het werd een vrolijk, geanimeerd ge sprek met als hoogtepunt het ant woord van Kelly Lippens op de vraag van de kroonprins welke wens de kinderen nog hadden: „Dat er alcohol mag worden ge schonken." Willem-Alexander vond het een dijenkletser. Hij sloot zijn bezoek af met een ge sprek met vertegenwoordigers van de gebruikers van het dorpshuis. Daarna vertrok hij per helikopter. door Sheila van Doorsselaer HULST - Voor blinden, slechtzien den en mensen die slecht ter been zijn, is de binnenstad van Hulst een ware hindernisbaan. Bevorde ring van de toegankelijkheid van Hulst is echter niet makkelijk. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie in de Toegankelijkheidsmonitor 2010 die Hulst wil laten uitvoeren. De gemeente heeft hiervoor bu reau Ergo Est uit Lamswaarde in de arm genomen. Directeur George van Lieshout hield de le den van de commissie Samenle ving een spiegel voor. Met een pre sentatie maakte hij inzichtelijk waar slechtzienden en gehandicap ten tegenaan lopen in de stad. Zo wel in letterlijke als in figuurlijke zin. De gemeente wil Hulst de komen de jaren voor iedereen toeganke lijk maken, nu is dat volgens Van Lieshout nog te veel kruip door, sluip door. „Is de stad toegankelijk voor mensen met een beperking, dan is de stad toegankelijk voor ie dereen." Samen met ervaringsdes kundigen, dus mensen met een be perking, gaat het bureau van Van Lieshout de stad in kaart brengen. De straten worden gescreend op knelpunten zoals een gemis aan oversteekplaatsen, straatmeubilair dat in de weg staat, smalle stoepen en lastige straatverharding (zoals kinderkopjes). Ook worden oplos singen aangedragen. Zo is het niet ondenkbaar dat Van Lieshout zal adviseren de historische bestrating Rob Hamelijnck is vakbondsman in hart en nieren Tip? zeeuws-viaanderen@pzc.nl Linksboven: Willem-Alexander was verrast door de enthousiaste ontvangst. Verder met de klok mee: bijna iedereen kreeg een handje; soosleden Chantal en Inua babbelen met de prins; een peuter van kinderopvang Dikkie Dik overhandigde een inschrijfformulier voor z'n dochters. foto's Mark Neelemans in Hulst (de natuurstenen trapjes in de Steenstraat en de kinderkop jes op de Grote Markt) aan te pas sen. Ook de ondernemers worden betrokken bij het voornemen Hulst op de kaart te zetten als 'le- vensloopbestendige stad'. Ook zij moeten hun winkel zo goed moge lijk toegankelijk maken. Eind juli hoopt Van Lieshout het conceptrapport gereed te hebben. Het is de verwachting dat de Huls ter gemeenteraad er in september over beslist. TERNEUZEN De fuik die door Natuur&Zo wordt gebruikt voor het amfibieënproject voor Zeeuws-Vlaamse basisscho len is gestolen. De roestvrijstalen kooi was dinsdagavond geplaatst in een poel bij de Hunzestraat in Terneuzen. Toen een natuurgids woensdag met kinderen van de Prins Willem van Oranjeschool ging kijken welke waterbewoners er in de fuik waren gezwommen, bleek die verdwenen. Omdat eigen lijk niemand iets met de vangkooi kan doen, wordt gedacht aan van dalisme. Er is aangifte gedaan. HOOFDPLAAT 't Mooiste ommetje van Zeeland is binnenkort een 'echte' wandeling. Het ommetje rond Hoofdplaat wordt donderdag to juni officieel geopend door dijkgraaf Toine Pop- pelaars. De tocht van dik vijf kilo meter won twee jaar geleden de prijs 'mooiste ommetje' van de pro vincie Zeeland en Stichting Land schapsbeheer Zeeland. De opening vindt plaats in het dorpshuis aan de Schoolstraat (van af 15.00 uur) en vervolgens aan de Zuidlangeweg. HULST Stichting Dansz uit Goes geeft van avond samen met vocaal ensemble EnCORe uit Sas van Gent een gra tis uitvoering in de basiliek van Hulst. Dansz is het enige balletge zelschap dat de provincie Zeeland rijk is en geeft voor de eerste keer een uitvoering in Hulst. EnCORe brengt een aantal populaire liede ren onder leiding van Jacky Eddyn. Als speciale gast is ook dansschool Petrella uit Axel present. Zij breng en twee speciale dansen; De Vlag en De Fabriek. Aanvang: 20.00 uur. OOSTBURC - Een 83-jarige man uit Oostburg is dinsdagmiddag slacht offer geworden van een wissel truc. Dat gebeurde 's middags om streeks twee uur in de Langestraat in zijn woonplaats. De man werd bestolen van enkele honderden eu ro's. De bejaarde man werd aangespro ken door een onbekende man met de vraag of hij kon geld kon wisse len. De 83-jarige man pakte zijn portemonnee en wisselde wat kleingeld. Na het wisselen ontdekte hij tot zijn schrik echter dat er enkele honderden euro's uit zijn porte monnee waren verdwenen. Op het moment dat de bejaarde dat ontdekte, was de onbekende man in geen velden of wegen meer te bekennen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 51