41 binnenland TO©S KORTING! Vorming kabinet wordt heel lastige klus Gescheurd verkleurd, versleten? Sieneke loopt songfestival mis OM waarschuwt voor bezuiniging Eerste doden crash Tripoli geïdentificeerd B Op ALLE reizen KRA5.NL VERKIEZINGEN Mark Rutte minister-president? Wie dat een jaar geleden had geopperd, zou vierkant uitgelachen zijn. Maar nu lijkt de lijst trekker van de WD ineens de beste papieren te hebben. Stoffeerderij Brouwer 30 MEI vrijdag 28 mei 2010 OSLO - Sieneke is niet door naar de finale van het Eurovisiesongfesti val. De 18-jarige zangeres uit Nij megen wist gisteren in de halve fi nale in Oslo met het nummer Ik ben verliefd (Sha-la-lie) niet ge noeg stemmen te trekken voor een plek in de eindstrijd van het Europese liedjesevenement. Sieneke nam het donderdag op te gen zestien andere Europese acts. De tien landen met de meeste pun ten van de miljoenen tv-kijkers en de vakjury gaan door naar de fina le die morgen in de Noorse hoofd stad plaatsheeft. De landen die door zijn naar de finale zijn Geor gië, Oekraïne, Turkije, Israël, Ier land, Cyprus, Azerbeidzjan, Roe menië, Armenië en Denemarken. DEN HAAG - Het veiligheidsniveau dat nu in Nederland is bereikt, is niet meer in volle omvang te hand haven met de noodzakelijke bezui nigingen die er voor het Openbaar Ministerie aankomen. Dat conclu deerde OM-topman Harm Brou wer gisteren tijdens zijn presenta tie van het jaarverslag over 2009. Daaruit blijkt dat er met name bij de recherche nu al een tekort aan capaciteit is om alle bekende crimi naliteit te onderzoeken en aan te pakken. Vooral bij ingewikkelde onderzoeken zoals naar kinderpor no^ dit een probleem. AuO pagina 22: Minder strafzaken Ny OM Middelburg DEN HAAG - Het Landelijk Team Fo rensische Opsporing (LTFO) heeft de eerste slachtoffers van de vlie gramp in Tripoli geïdentificeerd. De identificaties worden uitge voerd in Libië, waar de lichamen van de omgekomen Nederlanders in mortuaria liggen. Het ministe rie van Buitenlandse Zaken kan niet zeggen wanneer de identiteit van alle slachtoffers bekend is. DEN HAAG - Als de huidige peilin gen op 9 juni werkelijkheid wor den, wacht WD-leider Rutte, mocht hij de verkiezingen win nen, een haast onmogelijke klus. Voor een stabiel kabinet met drie partijen zijn momenteel slechts twee duidelijke meerderheden te vinden: WD, PvdA en CDA of WD, CDA en PW. Een combina tie van de traditionele Grote Drie ligt niet voor de hand. Een kabinet met de PW (eventueel met ge- doogsteun) maakt meer kans. Partijleider Geert Wilders heeft zich al voor zo'n coalitie uitgespro ken. En anders dan de linkse par tijen hebben CDA en WD hem nooit willen uitsluiten. Rutte zegt niet voor niets dat Wilders 'niet melaats' is. Er is echter één obstakel: Wilders heeft verhoging van de AOW-leef- tijd een breekpunt genoemd. WD en CDA willen die juist wél verho gen. Bovendien hebben ze forse kritiek op de financiële deugdelijk heid van het PW-programma. De verschillende verkiezingspolls geven geen goed beeld van de mo gelijkheden op een nieuw paars ka binet. De combinatie WD, PvdA en D66 krijgt rond de 75 zetels, een heel smalle basis. Rutte heeft bovendien gezegd dat Paars hem 'zeer onwaarschijnlijk' lijkt. Dit in tegenstelling tot D66-leider Alexander Pechtold, die het liefst in een coalitie lijkt te stappen zon der CDA en met de PvdA. Daarom maakte Pechtold woensdag een breekpunt van de hervorming van de woningmarkt (koop en huur). Als een coalitie hier niet wil ingrij pen, dan wil Pechtold er niet aan meedoen. Hij plaatst zich daarmee lijnrecht tegenover het CDA, dat juist handhaving van de hypotheekrenteaftrek als breek punt heeft aangemerkt. Rutte poseert voor zijn statieportret. Velen in Nederland moeten nog aan het idee wennen dat hij weieens premier kan worden. foto GPD/HH PAUL KUSTERS Tel.: 0113 - 21 36 42 www.stoffeerderijbrouwer.nl Zie www.kras.nl/koopzondag Boek uw vakantie op KRAS.NL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 4