auto3 GT500 is heerlijk incorrect Vreugdeloos sparen met Seat Ibiza ST AUTOTEST Ford maakt krachtigste King of the Road aller tijden STATION!WAGE* Belastingvrije dieselversie voor de scherpe prijs van 16.795 euro vrijdag 28 mei 2010 'Verkenningsrit' plaatsen. De Cor vette is daartussen de enige echte concurrent, de andere twee evena ren de Mustang voornamelijk door hun vergelijkbare mate van vulgariteit. Ik ervoer ook weinig sympathiserende blikken tijdens het rijden met de Mustang. Er werd zelfs gewag gemaakt van 'pooier', hoewel ik er netjes mee reed. Door het versnellingsbak mankement konden we de offi ciële acceleratietijd van 4,3 secon den naar de honderd niet benade ren, maar volgas in drie geeft nog wielspin. De maximumsnelheid van 286 kilometer per uur is uiter aard volstrekt theoretisch. Wat het verbruik is wanneer de topprestaties worden gevergd is al even irrelevant. Officieel is dat 16 liter per 100 kilo meter in stadsverkeer en 10,7 liter op de snelweg, maar zelden zal de theorie zo sterk zijn afgeweken van de realiteit. Maar het onderstel en zelfs de rem men van de GT500 zijn helemaal berekend op het zinloze geweld van de 5,4-liter V8 met compres sor en interkoeler. Een dot volgas produceert niet alleen die oerkreet en die zwarte strepen op het as falt, maar ook een draaikolk in de brandstoftank - en enig carrosse- riegerammel, want de afwerking is óók echt ouderwets Amerikaans. Dat neemt niet weg dat het com fort meer dan behoorlijk is, als je tenminste van een fatsoenlijk stug ge vering houdt. Het onderstel is uiteraard ver verwijderd van de tra ditionele deining. Verder zit ook deze Mustang vol met alle snufjes die de Amerikaanse autoliefheb ber wenst. Weet u wat: het is enorm bevrij dend om een paar dagen volstrek politiek incorrect rond te rijden. Beledigingen of niet. Concurrenten BMW X6 M, extreemste versie (500 pk) van toch al buitensporige SUV, ge baseerd op populaire X5. Rijdt dankzij elektronica voortreffelijk. Wielbasis 2,93 meter. Bagage 570-1450 liter. Ge wicht 2380 kg. Benzine 4,4 liter, 555 pk. X6 vanaf 82.315 euro, M vanaf 159.840 euro. Plus: prestaties, comfort. Min: ernstig ordinair. Corvette Z06, die 'andere' Amerikaan se sportauto, met ook meer dan 500 pk. Verrassend moderne techniek on der traditioneel uiterlijk, ook als C6, ZRi en cabrio. Wielbasis 2,69 meter. Bagage 634 liter. Gewicht 1508 kg. Ben zine V8 7,0 liter, 512 pk. Corvette vanaf 97.960 euro, Z06 vanaf 141.790 euro. Plus: power, weggedrag, stoelen. Min: afwerking, tikkeltje ordinair. Porsche Cayenne Turbo, zojuist ge heel vernieuwd en aanzienlijk afge slankt. Blijft vreemde eend voor sport autobouwer, maar heeft die wél gered. Wielbasis 2,90 meter. Bagage 670-1780 liter. Gewicht 2170 kg. Benzine 4,8 li ter, 500 pk. Cayenne vanaf 79.990 euro, Turbo vanaf 155.500 euro. Plus: presta ties, comfort. Min: blijft té ordinair. Het interieur van de Mustang Shelby Cobra is comfortabel, leuk sportief, maar belabberd afgewerkt. foto's CPD Wie kent niet de enerverende achtervolging in de film 'Bullitt', waarin politieman Steve McQueen het aan de stok heeft met geboefte dat óók kan autorijden? Het transportmiddel van inspecteur Bullitt was een Ford Mustang Shelby Cobra GT390. door Robbert Keegel We reden met de heden daagse versie van dat kanon. Die heet in middels GT500 en in plaats van de 335 pk die McQueens auto ophoestte, komen er nu 540 pk uit. Maar in wezen is er weinig veranderd. En nog steeds dragen de door het bedrijf van Caroll Shel by opgevoerde Mustangs de ereti tel 'KC', hetgeen staat voor 'King of the Road'. Fords Special Vehicle Team is in dit geval verantwoorde lijk voor het eindresultaat. De huidige versie is de krachtigste Mustang aller tijden. Hij is hier niet officieel te koop. Dat we er toch een paar dagen mee konden rijden komt doordat Ford om niet geheel opgehelderde redenen een exemplaar op een Europese tour nee had gestuurd. Waarschijnlijk om ons Europeanen er aan te her inneren dat zulke dinosauriërs in de VS nog aardig in trek zijn. Bij ons zijn ze vanwege hun gulzig heid en bijpassende koolzuurgas productie nogal uit de mode. Dat laatste komt natuurlijk vooral door de milieuboete die er op rust. Kost deze topversie in de VS een hoogst hebbelijke 46.725 dollar, de heffingen zouden hem hier zó duur maken dat de bekende onaf hankelijke importeurs van Ameri kanen er geen brood in zien. Maar u kunt het natuurlijk zelf doen. Er goed mee rijden is wél een kunst, want met die 540 pk aan de achterwielen is de Shelby Cobra GT500 een hand vol. Doordat een voorganger tijdens de tournee het gepresteerd had de tractor-achtige zesversnellingsbak (géén automaat hier) naar de ratsmodee te helpen, zodat er slechts uitermate behoed zaam met het geval geschakeld kon worden. Opschakelen voor zichtig via neutraal naar de beoog de versnelling, terug altijd met 'dubbelklutsen' en een accuraat ge doseerde dot tussengas. Die laatste brengt meteen de grootste vreug de van deze Mustang voort: een machtige uitlaatbrul zoals alleen een mooi opgekietelde V8 die kan produceren. Een diepe grom met boventonen die onmiskenbaar ver woordt wat voor een krachtsexplo sie hier plaatsvindt. Niet niks: 540 pk bij 6200 omwen telingen per minuut - en de maat staf voor het gebruikelijke trio con currenten dat we altijd bij onze Nm paraat heeft. Met deze kracht bron sprint je in ruim tien secon den van o naar 100 km/u en is een topsnelheid van 190 km/u moge lijk. Het is bovendien de zuinigste benzinemotor met een gemiddel de van 5,3 l/ioo km. Om er een echte stationwagen van te maken heeft Seat de Ibiza 18 centimeter langer gemaakt dan de vijfdeurs hatchback (nu 4,23 me ter), maar de wielbasis is met 2,47 meter nog hetzelfde. door Robbert Keegel Na een jaar of zeven afwezig heid doet Seat weer mee bij de compacte stationwagens. En daarvan komt vrijwel meteen een belastingvrije dieselversie op de markt voor de scherpe prijs van 16.795 euro. Voor nog geen 17 mille staat de Ibi za ST dus voor je deur met een 1,2-liter driecilinder turbodiesel en 75 pk. Niet bepaald een versie met Spaans temperament, maar wel een auto waar de Nederlandse ko per voor warm kan lopen. Omdat de auto zo weinig koolzuurgas pro duceert - slechts 89 gram per kilo meter - is er namelijk niet alleen geen BPM, maar ook geen motor rijtuigenbelasting verschuldigd en dat scheelt per jaar al gauw rond de 1000 euro (net als trouwens bij de technisch identieke Skoda Fa- bia Greenline van 15.990 euro). Het besparen begint dus al vanaf de eerste kilometer, ook al is het voorgespiegelde verbruik van 1 op 29,4 in de praktijk nauwelijks te realiseren. Het is realistischer om er een procentje of twintig vanaf te trekken, maar dan nog ben je koopman en kost 100 kilometer au torijden je slechts een euro of vijf. De eerlijkheid gebiedt ons te zeg gen dat je dan wel rijplezier hebt ingewisseld voor spaarzaamheid. Want om werkelijk zuinig te rij den moet de motor nauwelijks bo ven stationair toerental uitkomen en dien je snel op te schakelen. De vrij futloze 1,2-liter driecilinder tur bodiesel heeft ook een onbe schaafd karakter en schokt soms door de lage toerentallen. Wie een beetje rijplezier wil heb ben kan beter een van de viercilin- der benzinemotoren kiezen. Bij voorkeur de 1,2-liter TSI-motor met 105 pk, die dankzij een kleine turbocompressor tussen 1500 en 4100 toeren een koppel van 175

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 43