2 and Zeeuwse horeca Onderzoek oestersterfte En ja hoorik kijk weer boos PZC vrijdag De krant 5 weken voor 15 euro! WK VOETBAL Sommige gemeenten - Hulst bijvoorbeeld - laten het WK maar gewoon komen. Elders valt bij de horeca binnenkort een brief met spelregels voor WK-feestjes op de mat. WK 2010 vrijdag 28 mei 2010 door Ondine van der Vleuten Gedachteloos loop ik van het kopieerapparaat naar mijn bureau terug. „Niet zo boos kijken!", roept een collega me achterna. „Doe ik niet", monkel ik stuurs. „Jawel!", zegt zij. Kan wel zijn, maar ik bén het niet. Hoogstens een beetje ern stig. Ik schijn dus boos te kijken. Als ik geconcentreerd aan het werk ben, als ik geïnteresseerd naar een betoog luister en als ik ontspannen op een terras zit. Ik kijk boos als ik de pioen rozen in de vaas schik en ik kijk boos als ik op het schoolplein mijn zoon sta op te wachten. Zelf zou ik zeggen: bedachtzaam. Naar binnen gekeerd. Of gewoon: met ontspannen gezichtsspieren. Dat is heel wat anders dan boos. Maar de rest van de wereld denkt daar anders over. „Niet zo boos kijken, hoor!", zegt mijn overbuurman als ik peins over de schoonheid van leven in het alge meen en van mijn begonia's in het bijzonder. „Nou kijkt ze alweer boos", zegt mijn chef als ik aan kom hollen om de laatste nieuwtjes te vernemen over een zieke colllega. COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111- 45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 24,30 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 68,35 (acceptgiro €71,35) Jaar €261,75 (acceptgiro €264,75) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. 2e ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 68,35 per kwartaal (NA14) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 71,35 per kwartaal (NA14) D ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 99 10 voorletters Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon treft u nadere informatie „Ik kijk niet boos", zei ik vinnig. „Zo zie ik er gewoon uit als ik niet lach. En trouwens, dat hebben wel meer mensen." Online vond ik onver wacht steun bij de Ik Schijn Boos Te Kijken Hyue. De mensen op de fotoo tjes keken uiteraard verre van vrien delijk, al hadden sommigen speciaal voor de foto hun mondhoeken even opgetrokken. Er was zelfs een boos kijkende poes bij, voor zover een poes boos kan kijken. Ook stond er een poll op: 'Voelt het bij jou ook raar als je probeert niet boos te kij ken?' Ja dan voelt het alsof je een gek ke bek trekt, antwoordde 55,3 pro cent van de stemmers. Zelf vond ik 'ja, echt stom' meer bij me passen. Het blijste was ik nog met de sectie 'Als mensen zeggen wat kijk je boos, dan zeg ik...' (Antwoorden: 'Dat is mijn basisgezicht.' 'Ik ben in een bo ze bui van mijn moeder geboren.' 'Dat komt omdat jij in mijn gezichts veld staat.' 'Ik kijk niet boos, maar zo staat mijn gezicht het makke lijkst.') Zoveel lotgenoten en zoveel begrip! Het voelde als een warm bad. Die avond viel ik heerlijk in slaap. Met een boos gezichtje. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns door Ondine van der Vleuten De Zeeuwse horeca mag rekenen op een welwil lende houding van de gemeenten, als ze fees telijke activiteiten willen ont plooien rond het WK Voetbal. Dat beeld levert een rondgang langs de Zeeuwse gemeenten op. Hulst meldt 'niets bijzonders' te hebben geregeld. In Vlissingen wordt gewerkt aan een brief voor de horeca. Woordvoerster Stefanie van Oyen van de gemeente Vlissingen: „Al les moet natuurlijk wel veilig zijn en de hulpdiensten moeten niet gehinderd worden, bijvoorbeeld door volle terrassen. De veiligheid staat voorop." Haar Middelburgse collega Peter Maas zegt hetzelfde: „We willen een tweede Volendam voorko men. In een brief die een dezer da gen aan de horeca wordt verzon den, worden de horeca-exploitan- ten nog eens op hun verantwoor delijkheden gewezen. Ze moeten goed letten op brandveiligheids- en andere voorschriften, maar ver der hopen we vooral dat het een leuk feestje wordt. Wij beschou wen het WK als een uitzonderlij ke periode. Met geluidsoverlast en sluitingstijden gaan wij dan vrij soepel om. Mocht na de eerste ron de het Nederlands elftal doorgaan, dan zullen wij bij voorbaat voor die data een soort ontheffing verle nen. Als er een tv-scherm wordt geplaatst op een terra's, en het past bij de omvang van het terras, is er geen vergunning nodig. Dan be schouwen we het gewoon als on derdeel van de terrasexploitatie. Willen ondernemers iets groters doen, dan kan het zijn dat de re gels voor evenementen gelden. Dat bekijken we per geval." ,t Alles over het Nederlands elftal: mijnoranjeplein.nl Alles over het WK 2010: wkpagina.nl t Win een prijs met het gratis WK-voetbalspel: pzc.nl/sport/wkvoetbal „i Overzicht van de speeldata van Oranje op het WK 2010 in Zuid-Afrika: Maandag 14 juni 13.30 in Johan nesburg tegen Denemarken t Zaterdag 19 juni 13.30 in Durban tegen japan 4 Donderdag 24 juni 20.30 in Kaap stad tegen Kameroen Het Middelburgse café De Schuur kleurt zowel binnen als buiten oranje. Afgezien van de versiering wordt er niet veel extra's gedaan, zegt Sonja Tienpond: „We gaan gezellig met z'n allen televisie kijken, met 'n biertje erbij." door Marcel Modde YERSEKE - Europese oesterkwekers hebben de handen ineengeslagen in hun strijd tegen Bonamia. In Ier land is de aftrap gegeven voor een intensief onderzoek naar deze do delijke infectieziekte. De kwekers hebben wetenschap pers aangesteld die de komende drie jaar gaan zoeken naar een me thode om de besmetting tegen te gaan. Daarvoor is 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door Brussel en de zes betrokken lan den Nederland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Engeland en Ier land. Oesterpercelen in de Oosterschel- de en Grevelingen worden ge bruikt voor monitoring, aldus se cretaris Jaap de Rooij van de Ne derlandse Oestervereniging. Het zogeheten project Oysterecover is hier in handen van Pauline Kamer mans van het wetenschappelijk in stituut Imares in Yerseke. De oogst van platte oesters is de af gelopen jaren drastisch vermin derd. Werden een kwart eeuw ge leden gemiddeld nog 25 tot 30 mil joen platte oesters in een seizoen geoogst, tegenwoordig knijpt de sector z'n handjes al dicht bij 500.000 tot 1 miljoen exemplaren, vertelt De Rooij. „De platte oester is bij een jaar of vier, vijf volwas sen en op z'n best. De Bonamia slaat in het derde jaar toe en dan is het afgelopen." Alleen Denemar ken lijkt de dans tot dusver te ont springen. Hoe dat kan, is ook voer voor de wetenschappers. De Rooij: „Misschien wel doordat ze daar geen buitenlandse soorten impor teren?" Voorzitter Cees van Liere bracht gisteren nog een nieuw succes van de vereniging voor het voetlicht. Demissionair minister Gerda Ver burg heeft besloten de pachtprijs voor de oesterpecelen met een der de te verlagen. Die afspraak is kei hard, zegt van Liere. „Daar veran dert een nieuw kabinet niks meer aan." Dat houdt in dat de kwekers komend seizoen gezamelijk 328.000 euro moeten ophoesten, waardoor de winstmarge groter wordt en de balans hersteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 2