cultuur 125 Al trots op bereiken van finale bieThetMDUubTk Javier Guzman naar Borsele Verhaal op Zaal agenda HANNES MINNAAR In Zeeland opgegroeide pianist maakt furore bij Elisabethwedstrijd UIT-ACENDA vrijdag 28 mei 2010 door Rolf Bosboom Voor het eerst sinds 1983 heeft een Nederlandse pianist de finale gehaald van de prestigieuze Ko ningin Elisabethwedstrijd. Het is Hannes Minnaar (25), die is opge groeid in Zeeland. Woensdag avond was het zijn beurt in de fina le. Zaterdagavond volgt de uitslag. „Op dit moment voel ik daar to taal geen zenuwen voor. Mijn werk zit er in feite al op. Ik heb mijn best gedaan en dan is het af wachten hoe het wordt beoor deeld, maar dat is niet het span nendste. Als je de finale hebt be reikt, mag je al trots zijn, denk ik." Hij werd geboren in het zieken huis in Goes, woonde tot zijn tien de in Yerseke, waarna het gezin Minnaar verhuisde naar de Noord oostpolder. „Ik ben altijd erg geïn teresseerd geweest in klassieke mu ziek. Toen ik twee was, zat ik er al roerloos naar te luisteren, terwijl MIDDELBURG - Het Zeeuws Mu seum in Middelburg houdt van daag, van 14.00 tot 15.00 uur, Ver haal op Zaal. In deze maandelijkse activiteit geeft een expert, conser vator of museummedewerker ach tergrondinformatie bij tentoonge stelde stukken. Deze keer gebeurt dat bij de tentoonstelling Lievelin gen, met topstukken uit de collec tie van het museum. Het gaat om bijzonder glaswerk, portretschilde rijen, kleding, sieraden en andere stukken die het publiek en mu seummedewerkers als 'verzoek nummers' hebben opgegeven. Aanmelden kan via rondleidingen @zeeuwsmuseum.nl. Op 25 juni is het volgende Verhaal op Zaal. mijn ouders eigenlijk niet zoveel met muziek hadden." Op zijn zevende kreeg hij een key board en kreeg zijn eerste muziek les. „Dat was bij een pianojuf frouw in de buurt. Na anderhalf jaar ben ik naar de muziekschool in Goes gegaan, waar ik een jaar les heb gehad van Stoffel Gunst. Toen zijn we verhuisd, maar mijn hele familie voelt zich nog abso luut Zeeuw. We spreken zelfs nog Zeeuws met elkaar." Vorig jaar studeerde Minnaar af aan het Conservatorium van Am sterdam, met een 10 met onder scheiding. Hij treedt veelvuldig op, in binnen- en buitenland, en be haalde regelmatig prijzen tijdens nationale concoursen. De Konin gin Elisabethwedstrijd is echter van een wat andere orde. „Het is toch een van de grootste concour sen ter wereld, zo niet het groot ste. En het is natuurlijk internatio naal. De concurrentie komt voor namelijk uit Azië, met vijf Korea- nen, een Japanner en een Ameri- HEINKENSZAND - Met zijn program ma Alles gaat over opent Willem Vermandere op 1 oktober het nieu we theaterseizoen van Borsele Cul tureel. Opnieuw komt een aantal bekende namen naar De Stenge in Heinkenszand, onder wie Javier Guzman, Sjaak Bral, Mark van de Veerdonk, Joris Linssen en de San severia's. In totaal biedt Borsele Cultureel komend seizoen dertien voorstel lingen. Na Vermandere komen op 15 oktober Ernesto 8c Marcellino samen met Wilfried Finkers, met hun jubileumshow Het beste dan maar. Javier Guzman speelt op 5 november een try-out van zijn pro gramma Oorverdovend. Toneel groep Het Volk verzorgt op 12 no vember de voorstelling De drie ver- kaan met Chinese ouders in de fi nale. Het repertoire dat je moet voorbereiden is ook oneindig veel groter dan bij de Nederlandse con coursen. In totaal moet je onge veer drie uur muziek uit het hoofd uitvoeren, verspreid over een maand en twee keer met orkest. Dat stelt heel andere eisen." Toch was deelname geen lang ge koesterde wens voor hem. „Ik dacht altijd: ik zie wel of ik er ooit aan toekom. Maar nu was het de laatste mogelijkheid dat ik eraan mee kon doen, omdat de pianoses sie maar één keer in de drie jaar wordt gehouden en je niet meer mee mag doen als je ouder bent dan 27. Mijn opa heeft me er diver se malen op attent gemaakt dat het wel interessant zou zijn om mee te doen, dus ik dacht: laat ik de gok maar eens wagen." Die pakte goed uit. Minnaar wist twee weken geleden door te drin gen tot de finale, waarin in totaal twaalf pianisten uitkomen. Deze week treden elke avond twee fina- drietige eenzame mannen in Hein kenszand. Speciaal voor de kinde ren brengt Karei de Kok op 18 no vember Het cadeau voor Sinter klaas. De try-out van de oudejaars- show Vaarwel 2010 van cabaretier Sjaak Bral is te zien op 24 novem ber. Het jaar wordt afgesloten met een kerstconcert door vocaal or kest Art of Voices, op zondag 19 de cember. In de eerste voorstelling van 2011, op 14 januari, brengen Hans Vis ser, Ernesto Arrendell en Irene Fi- lippova foto's uit de World Press Photo-collectie muzikaal tot leven. Op 28 januari is het de beurt aan cabaretier Mark van de Veerdonk. Joris Linssen is op 11 februari met zijn band Caramba te gast. Wie Nederlandstalige liedjes uit de ja- listen op in het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel. Zaterdag, na de laatste kandidaat, wordt de uit slag bekend. Zijn repertoirekeuze is opvallend. Naast een verplicht werk en Sona te nr. 7 in D van Beethoven speelde Minnaar woensdagavond Concerto no. 5 in F van Saint-Saëns. „De meesten kiezen voor een bekend pianoconcert, vaak Russisch, vaak iets virtuoos. Ik heb voor een wat onbekender stuk gekozen, omdat ik het ontzettend mooi vind en omdat het leuk is juist iets anders te spelen dan de anderen. Dat leek me een welkome afwisseling, voor zowel het publiek als de jury." Of hij tevreden is over zijn optre den in de finale? „Dat moet je ei genlijk niet aan een musicus vra gen. Het heeft ook geen zin om on tevreden te zijn, want er valt toch niets meer aan te doen. Er zijn al tijd dingen die goed gaan en min der goed gaan. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik heb eruit ge haald wat erin zat." ÏMMM. ren vijftig tot en met zeventig mee wil zingen, kan op 26 maart te recht bij de Sanseveria's. Aankomend talent is op 2 april te zien, als vierdejaars leerlingen van de Koningstheateracademie int Den Bosch een cabaretprogramma onder de titel Lammerentoer verzor gen. Het seizoen krijgt op 7 mei een Zeeuwse afsluiting. Popkoor Flashback presenteert die dag de première van Eentienelf. Het programma omvat verder voorstellingen van Theaterproduc tiehuis Zeelandia Mooie Anna op 3 december, Zwieg Stille op 9 april) en een concert van Danny Vera en The Flying Electras op 16 april. Het programma is ook te vinden op www.cultureleraadborsele.nl OP PAD Arnemuiden Winkels presenteren zich vandaag in Itali aanse sfeer, 9.00 tot 21.00 uur. Heinkenszand Life style event bij Binnenuit met work shops, wijnproeverij, mosselen en oesters eten en 's avonds live muziek. Schouwersweg 7,14.00 tot 21.00 uur Kamperland Zeeuws Planetarium. Op wisselende tij den geopend: www.zeeuwsplanetarium.nl Middelburg Kidsplace. Kinderen van vier tot en met acht jaar kunnen komen dansen, zingen, knutselen en samen eten. Baptistengemeente De Fontein, Kruitmo- lenlaan 70, 17.00 tot 19.00 uur. Neeltje Jans Expositie Watercanon over de 25 meest kenmerkende gebeurtenissen uit de Ne derlandse watergeschiedenis. Deltapark 10.00-17.00 uur Nieuwerkerk Workshop mobiel bellen voor senioren. In wooncomplex Steenzwaenshof. Van 13.30 tot 15.30 uur. Oosterland Sportvereniging Duiveland viert het 65-ja- rig bestaan met onder meer een Crazy Ra ce (19.00 uur) en een feest met dj Jazz M (21.00 uur). Ritthem Bezoek aan oudste fort van West-Europa. Foto's vier seizoenen Rammekens en ex positie keramiek van stichting Arduin Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur Veere Beklimmen toren en bezichtigen kerk en muziek-installatie van Dies Ie Due. Grote Kerk 11.00-17.00 uur PODIUM Geersdijk Eerste North-B's Contest (NBC) met vijf jonge Zeeuwse bands voor een plek op Peerock 2010. Optredens van Zink, Dehu- manization, Sweet Document, Fables St Fairytales en Scarabee. De Tilburgse grun ge- en powerpop band Daybroke sluit af. Dorpshuis, 20.00 uur. Goes Begin presentatieweekend Jeugdtheater- school Zeeland 't Beest, 18.30 uur. Kapelle Bram Beekman geeft een concert. Op het programma staan composities van Léon Boëlmann (Suite Gothique), J.S. Bach (vier koralen uit Orgelbiichlein), Max Re- ger (Pfingsten, opus 145 nr 6) en Beek man zelf (Veni Creator). Hervormde kerk, 20.00 uur Nieuw- en Sint Joosland Amerikaanse singer-songwriter Thad Beek man treedt op. De Wegwijzer, 20.30 uur Vlissingen Het optreden van The Opposities in De Piek is verplaatst naar 18 juni. Een compleet overzicht van het aan bod in theaters, op podia en in de bioscopen staat op www.pzc.nl/uit. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Volg de PZC op Twitter: twitter.com/pzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 27