241 boeken De illusie dat je de ander een lol doet Een mooie oogst aan Scandinavische spannende boeken WACHTWOORD vrijdag 28 mei 2010 Tot medio juni zit de agenda van thril lerauteur Charles den Tex (1952) bar stensvol met signeersessies, voor drachten en interviews over On macht, zijn novelle die cadeau wordt gedaan tijdens de Maand van het Spannende Boek. Daarna valt het stil, want het WK voetbal begint dan. De schrijver uit Den Haag heeft dus maar een halve promotiemaand om zijn oeuvre van elf thrillers én het geschenk boekje voor het voetlicht te brengen. En dat is zonde, want Onmacht is één van de bete re cadeaus van de laatste jaren. Den Tex ver telt daarin het verhaal van het in welstand levende gezin van moeder Ellen, haar zoon Bas en Ellens tweede man Victor, dat op een kwade dag volledig en gruwelijk ont spoort. „Onmacht gaat over het onvermogen te be palen hoe je leven verloopt. Mijn idee was dat het onvermogen vaak al zit in het feit dat je iets voor een ander doet, omdat je denkt dat die ander het leuk vindt. Die an der denkt dat je dat doet omdat jij dat leuk vindt. Zelf had die ander dat liever niet. Zo houd je elkaar gevangen. )e meent dat je el kaar een lol doet, maar eigenlijk is dat het te genovergestelde. Dat is helemaal niet erg, zo lang het goed gaat." Onmacht is in een recordoplage gedrukt van 865.000 exemplaren, 30.000 meer dan Erken mij van Esther Verhoef uit 2009 en ruim 200.000 meer dan Afgunst, het geschenk uit 2007 van dat andere bestsellerka non, Saskia Noort. Dat moet Den Tex deugd doen. „We dachten dat de boekhandel wat minder zou bestellen nu het een beetje crisis is. En Noort en Verhoef zijn veel bekender dan ik, die hebben een enorm groot eigen publiek, wat ik niet heb. We waren stomverbaasd dat de vraag naar Onmacht ruim hoger uitkwam." Zijn onlangs verschenen thriller Wachtwoord werd door literatuur critica Elsbeth Etty overigens niet al te lovend besproken. Zij strui kelde over de 'bordkartonnen' personages in het boek. „Ik had het idee dat ik iets verder ging dan dat", zegt Den Tex. „Maar ik zie ook wel het Charles den Tex. verschil met een literair boek, waarin op een andere manier met karakters wordt om gegaan. Wachtwoord behoort tot een ander genre, omdat het om plot, actie en misdaad draait. In dat genre voel ik me ook lekker. Tja, over die persona ges: ik zoek naar manieren om daar wat meer van te maken. Et ty kijkt naar wat ik doe vanuit een literaire hoek en zegt dat ik te literair wil zijn. Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig." Schrijvend sinds medio jaren ne gentig en als oud-voorzitter van het Genootschap van Neder landstalige Misdaadauteurs heeft hij het genre de laatste jaren zien 'exploderen'. „Je had Ross, Ap pel, De Zwaan, een heel klein clubje. Het is totaal veranderd, het aanbod is veel breder geworden. En dat is goed. Los van de vraag of je al die schrijvers kunt waarderen, is mijn overtuiging altijd ge CHURLESDUTEX Charles den Tex schreef het ge schenkboekje Onmacht voor de Maand van het Spannende Boek. Hij haalt daarmee een recordoplage van 865.000 exemplaren. door Peter Kuijt weest dat je ruime aanwas moet hebben om tot een volwassen aanbod te komen. En daaruit komen dan weer de goeien naar bo ven." In Onmacht, maar ook in Wachtwoord en de bekroonde thrillers De macht van meneer Miller en CEL speelt de impact van het com putertijdperk een grote rol. „Het besef van wat je wel of niet kunt doen en hoe je om gaat met informatie verandert. Ik zet zelf wel eens wat dingen op het net, maar ande re zaken ook weer niet. Mensen van 20 den ken daar helemaal niet over na, dat hoort bij die leeftijd. Dat heel anders omgaan met privacy en wat dat voor impact heeft op ie mands leven, vind ik interessant." In Den Tex' laatste drie thrillers speelt communica tieadviseur Michael Bellicher de hoofdrol. Een beetje naïeve figuur, vindt de schrijver. „Hij denkt niet het kwade van mensen, meent dat het allemaal wel goed zal komen en heeft een soort optimisme dat niet door de werkelijkheid geschraagd wordt. Als advi seur denkt hij dat er overal een oplossing voor is." Bellicher heeft wel wat weg van Den Tex, die ook bedrijven adviseerde. „Maar ik ben misschien iets achterdochtiger dan hij." Of Den Tex, zoon van een hoogleraar geologie, ooit zijn oude stiel van managementadvi- seur zal oppikken, is de vraag. „Sinds twee jaar hoefik niet meer op zoek naar opdrach ten. De inkomsten van CEL liepen aardig door." Lachend: „Maar nu is het geld bijna op. Ik zou terug kunnen naar het schrijven van jaarverslagen. Maar als ik dat kan vermij den, doe ik dat. Het is afwachten hoe Wacht woord het gaat doen." Q Onmacht wordt in de Maand van het Spannende Boek (juni) cadeau gedaan bij de aanschaf voor ten minste 12,50 euro aan Nederlandstalige boe ken. Charles den Tex - Wachtwoord. Uitgeverij De Geus, 346 pag. 21,90 euro foto David van Dam/GPD 0 Jussi Adler-Olsen - De vrouw in de kooi Vertaling Kor de Vries, Prometheus, 10 euro Jo Nesbo - Headhunters Vertaling Annelies de Vroom, Cargo, 18,90 eu ro Vidar Sundstol - Land van dromen Vertaling Carla Joustra en Lucy Pijttersen Anthos, 10 euro Matti Rönka - Grensge val Vertaling Annemarie Raas, Q, 18,95 euro Jens Lapidus - Bloedlink Vertaling Jasper Popma, A.W. Bruna, 19,95 euro door Maarten Moll De Scandinavische thriller is hot. Al jaren. Met name de Zweedse misdaadromans. Maar er is meer dan de Zweedse thriller. Neem Denemarken. There's something rotten in the state of Den mark, schreef Shakespeare al (Ham let). We konden recent, op dvd, ken nis nemen van de briljante misdaad serie The killing. Op schrift verna men we niet veel uit Denemarken. Nu is net het eerste deel van de trilo gie Serie Q. verschenen. In het eerste deel, De vrouw in de kooi, van Jussi Adler-Olsen, wordt de lastige briga dier Carl Morck naar de kelders van het politiebureau in Kopenhagen ver bannen. Hij krijgt een stapel oude dossiers en moet maar zien wat hij met deze onopgeloste moorden kan. Adler-Olsen schrijft heel goed en speelt met de lezer. Dat maakt De vrouw in de kooi een zeer spannende thriller. Noorwegen dan. Van Jo Nesbo ver scheen Headhunters. Nesbo is een van de beste Noorse thrillerschrij vers. Bekend van zijn boeken met in specteur Harry Hole in de hoofdrol. Headhunters is een Hole-loze Nesbo. Maar wel een heel goede. Nesbo houdt een hoog niveau vol in dit vrij krankzinnige verhaal. Dan de Minnesotatrilogie van Vidar Sundstol. "I\vee broers. Twee moor den. Een legende die alles met elkaar verbindt. Een Scandinavische thriller trilogie met een Amerkaanse twist'. Dat laatste slaat natuurlijk op Minne sota, want Land van dromen, zoals de titel van het eerste deel luidt, speelt zich in die Amerikaanse staat af. Land van dromen maakt meer dan be nieuwd naar de volgende delen van deze trilogie. Grensgeval, van Matti Rönka, is een echte Finse thriller. Grensgeval werd in 2006 tot beste Finse thriller uitge roepen. Viktor Karppa is een privéde- tective in Helsinki. Karppa, een Rus met Finse voorouders, is een man die alle opdrachten aanneemt, ook van dubieuze figuren aan weerszij den van de Fins-Russische grens. Hij krijgt van een antiquair het verzoek diens verdwenen Estse echtgenote op te sporen. Een klassieke opdracht, die hem uiteraard in moeilijkheden brengt, want de vrouw is de zus van gewelddadige crimineel Jaak Lille- puu. Grensgeval is een uitstekende hard-boiled Finse misdaadroman. Strak geschreven, met plotselinge wendingen en stoere taal. Ja, en dan toch ook nog even naar Zweden. Het wachten is op het vier de Millenniumdeel van Stieg Lars- son. Wat niet betekent dat er geen andere goede Zweedse misdaadro mans zijn te lezen. Van Jens Lapidus, die vorig jaar zo sterk debuteerde met Snel geld, is nu het tweede deel uit zijn Stockholmtrilogie versche nen; Bloedlink. Verraste Lapidus, in het echte leven strafpleiter, met een boek waarin nu eens geen politie commissaris de hoofdrol speelde, in Bloedlink is een van de hoofdrollen wel voor een politieagent. Maar dan voor een corrupte agent. Met huwe lijksproblemen nog wel. Opnieuw speelt Lapidus met straattaal en kor te, rauwe zinnen in een verhaal dat ook maatschappijkritisch is (net als bij Larsson). Bloedlink is weer een ge weldige Lapidus!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 26