zeeland 123 Teller klachtenlijn LAKS over 100.000 We werken aan een betere weg stilte Aanvalsplan open vragen Engels was écht heel makkelijk www.westerscheldetunnel.nl Tijdelijke verkeershinder... www.westerscheldetunnel.nl Elke dag het laatste nieuws in je inbox? Prostaatkanker Zeeuws landschap EU Westerschelde abonnement op de nieuwsbrief: www.pzc.nl/nieuwsbrief vrijdag 28 mei 2010 Gisteren gaven we tips van Leidse studentenpsychologen over de aan pak van multiple choice. Vandaag hun tips over open vragen. Er zijn drie soorten vragen: 1. Korte vragen met korte ant woorden: besteed daar niet te veel tijd aan, werk snel door en laat vra gen die je niet weet even liggen voor later. 2. Uitgebreide vragen met korte antwoorden: lezen vraagt veel tijd. 3. Korte vragen met uitgebreide antwoorden: veel tijd nodig voor het schrijven van het antwoord. Als er veel open vragen zijn, doe dan eerst de gemakkelijke, bewaar de moeilijkste voor later. Bedenk bij elke vraag: wat wil de docent precies weten? Maak op een apart vel papier korte aantekeningen die je naar het antwoord kunnen leiden: ver moedens, steekwoorden die opval len, ideeën. Werk de aantekenin gen daarna uit, beginnend bij de makkelijkste vragen. Schrijf het antwoord netjes (leesbaarheid stemt de docent mil der). Controleer of je een begrijpe lijk verhaal hebt geschreven. Christiane van der Wielen heeft niets met cijfertjes, foto Ronald den Dekker Het havo-examen Engels voel de als stilte voor de storm voor Christiane van der Wielen (17) uit Zierikzee. „Het was écht heel makkelijk, maar taal is ook wel mijn ding." Hoe anders kijkt de leerling van Pontes Pieter Zee man in Zierikzee aan tegen het vak m&o (management organi satie), dat haar maandag wacht. „Getalletjes en ik gaan dus zo niet goed samen. Elke keer verlies ik weer het overzicht." Dat was gister middag wel anders. De havoleerlin gen kregen onder meer teksten voorgeschoteld over apen en zwan gere vrouwen. Niet alleen Christia ne vond de vragen die daarover ge steld werden goed te behappen. „De rest vond dat ook. Ik denk dat dit examen in het algemeen goed gemaakt is." Nu kan de Zierikzee- se wel wat hebben. „Ik ging er met Engels geloof ik met een 7,8 in. En met al mijn vakken zit het wel goed. Het hoogste dat ik moet ha len is een 4,7." Dat is natuurlijk voor het vak m&o. Na haar exa men gaat Christiane studeren aan Fontys in Tilburg, om docent Ne derlands te worden. Ze heeft er zin in. „Zeker weten. Het is tijd voor wat nieuws. Het laatste jaar was iedereen om me heen heel erg met de toekomst bezig. Op een ge geven moment wil je echt niet meer blijven zitten. Het is nu tijd om m'n vleugels uit te slaan." De klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft gisteren haar 100.000e klacht verwerkt. Dat meldt de organisatie. Jiska uit Ede was de 'gelukkige' die de 100.000e klacht deponeerde bij de klachtenlijn. „Uiteraard zijn we er niet blij mee", meldt het LAKS in een eerste reactie. „Dat het aantal zo enorm is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren betreuren wij ten zeerste. Uiteraard neemt het niet weg dat we blij zijn dat we er voor de leerlingen kunnen zijn." Woensdag al werd het oude record van 2007 van 92.000 klach ten uit de boeken 'geklaagd'. Nu is dus ook de 'magi sche' grens van 100.000 overschreden. Het vwo-exa- men scheikunde was met vierduizend klachten, waar onder die van Jiska, uiteindelijk goed voor het slech ten van die grens. kan natuurlijk niet. In al zijn wijs heid besloot hij dat dat maar eens afgelopen moet zijn. Renesse werd van de buitenwereld afgesloten en er kwamen entree-poorten. Dit was geen idee van de horeca of van de pinkstertour-organisatie maar van de burgemeester. Hij wil de het aantal bezoekers kunnen re guleren. En dat kan maar op één manier: hekken plaatsten en con troleren. Gebeurde dit niet, dan werd er geen enkele vergunning verleend. Gevolg? In het centrum lieten zich geen ouderen en jonge gezinnen meer zien. De mix van jong en oud was weg. Lege restau rants en winkels, irritatie en onbe grip bij bewoners en toeristen. Simon W.R. Goedhart Wilhelminaweg 8, Renesse In de krant van 19-05 beweerde Ro ger van Boxtel dat het bij Menzis niet om winst gaat maar om zorg goed en betaalbaar te maken. Mijn ervaring is het tegendeel. Bij mij, 73 jaar, werd in 2003 een zeer agres sieve vorm van prostaatkanker vast gesteld, die volgens de specialist 39 keer uitwendig bestraald moest worden. Via internet vond ik de in 1990 in München ontwikkelde HI- FU-behandeling. In verscheidene Europese landen en sinds 2000 ook in België wordt HIFU succesvol toegepast en volle dig vergoed, helaas niet in Neder land. Door een urologe van het EMC werd me een spoedige HIFU- behandeling geadviseerd. In tegen stelling tot verscheidene zorgverze keraars wilde Menzis HIFU niet vergoeden, terwijl HIFU-behande- ling slechts 30% van de voorgestel de bestraling kostte. Weken na mijn aanvraag bij Menzis, en be handeling in Antwerpen, werd mijn vergoedingsaanvraag afgewe zen. Via een rechtsbijstandsverze- kering is 65% vergoed. Ondanks Menzis ben ik nu gezond. F. Kwekkeboom Elzenoordlaan 15, Vrouwenpolder Wij gaan vaak op vakantie in Ne derland. We zien mooie dingen maar zeggen altijd: ik zou nergens anders willen wonen dan in Zee land. Of het nou fietsen door het prachtige landschap of het heerlijk op strand liggen is, altijd genieten we. Wie de foto's uit het artikel be kijkt ziet het volgende, typisch Zeeuws landschap goedgekeurd, le ge akker afgekeurd. Maar wat is er mis met akkers? Wij wonen achter een akker en daardoor zitten er fa zanten, hazen en andere geweldige dieren in onze tuin. Is het niet prachtig om in de zomer door de bloeiende maïsvelden te lopen? Ak kers zijn ook natuur, Als ik een halfuur naar een akker kijk zie ik vaak meer dieren dan in het bos. Duitse toeristen hebben in eigen land genoeg mooie natuur, toch ko men zij hier graag fietsen. Conclu sie: Zeeuws landschap is mooi! Frank Mols Dommelrode 12, Koudekerke Werkzaamheden tunnelweg Zeeuws-Vlaanderen Tijdelijke omleidingsroute via N252 Westerschéldetunnel Terneuzen Op zaterdag 29 mei van 06.00 uur tot 18.00 uur (tijd afhankelijk van ver loop werkzaamheden) is een gedeelte van de Westerscheldetunnelweg afgesloten. Het betreft het tracé vanaf de kruising met de Herbert H, Dowweg tot en met de kruising N61/Hoofdweg Hoekseweg (ten zuiden van het spoorviaduct over de tunnelweg). Al het verkeer wordt om geleid via de N252, de weg langs het Kanaal van Gent naarTerneuzen. De omleidingsroute staat met gele borden aangegeven. De omleidingsroute blijft gelden tot 1 juli 2010 voor breedtetransport breder dan 2,70 meter. Onze excuses voor het ongemak. Let op: deWesterscheldetunnel zelf is niet afgesloten en blijft dus in beide richtingen beschikbaar. Meer info: Bel Klantenservice vanuit Nederland: 0900 - 2358866 ico.os/min.) vanuit België: 0031 - 113 232 844 Of stuur een e-mail naar: info@westerscheldetunnel.nl T U IM IM E L WESTERSCHELDE Vev<Alabeling Fvowielweg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 25