Zeeland PZC Vismarkt Veere weer onzeker Overleg clubs Veerse Poort almanak WALCHEREN 18 en 19 20 en 21 INSPRAAKPROCEDURE Kaai-bewoonster maakt opnieuw bezwaar Kroonprins of niet, bij de Ruilwinkel is iedereen gelijk Wilt u ook eerste klas genieten tijdens het WK? Antiek tallship heeft voortaan Vlissingen als thuishaven Vrijdag 28 mei 2010 17 Geschiedenis van familie Van Doorn in merklappen verteld Tip? walcheren@pzc.nl door Carla van de Merbel DOMBURG - Het gaat waarschijnlijk langer duren voor de vismarkt in Veere weer kan worden gehouden. Vlak voor het verstrijken van de in spraaktermijn, afgelopen woens dag om 24.00 uur, heeft Kaai-be woonster Conqui Koole opnieuw bezwaar aangetekend, deze keer te gen de wijziging van het bestem mingsplan die een markt op de Kaai mogelijk moet maken. Ondernemer en voorzitter van de Stichting Vismarkt Jan Mosmans zei gisteravond tijdens de vergade ring van de Veerse gemeenteraad dat hij het 'hartstikke beu' is. „We worden met zijn allen door één be woonster gegijzeld." Mosmans deed een oproep aan de raad en het college om te helpen bij het vinden van een oplossing. Vorige zomer werd tien weken ach ter elkaar een kleine maar drukbe zochte vismarkt gehouden op de Kaai. Daar kwam een einde aan na bezwaren van Koole. De vergun ning die de gemeente voor de markt verleend had, bleek niet in orde; het bestemmingsplan liet op het betreffende terrein geen markt toe. Hierop werd het bestemmingsplan gewijzigd. De Veerse gemeente raad nam dit voorstel in februari aan en het plan ging de inspraak procedure in. Omdat er lange tijd geen bezwaren kwamen, groeide de hoop op een doorstart. Gister ochtend werd die hoop weer de grond ingeboord toen bleek dat er toch een bezwaar was. De Raad van State moet nu beslissen of dit bezwaar gegrond is, maar heeft al aangegeven in juni nog geen tijd te hebben om zich over de zaak te buigen. Mosmans vreest dan ook dat het niet gaat lukken deze zomer nog een vismarkt te houden. Mits er een andere oplossing komt, bij voorbeeld op een andere plek in het stadje of op een privélocatie. „We willen graag op 5 juni een vis markt in Veere." Mosmans heeft inmiddels Muziek Podium Zee land gevraagd of het mogelijk is voor dit doel de Grote Kerk te hu ren. Of de stichting dit wil, is nog niet duidelijk. Verder hoopt Mos mans op een 'heldhaftige wethou der'. Wethouder Jaap Melse (SGP/CU) zegt echter weinig te kunnen doen. „De bewoonster heeft het recht bezwaar te maken. Het beste is gewoon te wachten op de uit spraak van de rechter. Het recht zal zegevieren." MIDDELBURG - Zeelandia Middel burg en MZVC overleggen volgen de week over Sportpark Veerse Poort. De leden van de clubs stem men in met de oprichting van een beheersorganisatie. Zeelandia Mid delburg wil met de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) praten over de komst naar het park. Een kleine meerderheid van de MZVC- leden wil dit niet. De omvang van de uitbreiding van het park hangt samen met de komst van JVOZ. Tip? redactie@pzc.nl Toegegeven:fotografen zijn vaak ar tistieke types en dan dient enige ver strooidheid voor lief genomen te wor den. Zichzelf kennende had de foto graaf uit Middelburg die klus op Schouwen daarom extra zorgvuldig voorbereid. Bij de verslaggever voor alle zekerheid tijd en plaats van ont moeting gecheckt, navigatie geïnstru eerd en zelfs gekeken of er nog vol doende brandstof in de tank van zijn auto zat. Een halfuurtje later arri veerde hij - stipt op tijd - op de plaats van handeling. Goedgemutst begroette hij de eveneens reeds ter plaatse zijnde verslaggever. Nog even wat laatste details over de te le verenfoto's doornemen en aan de slag. Kortom: hij was er helemaal klaar voor. Totdat hij de achterklep van zijn sta tioncar opende. Waar normaal een kloeke tas staat, prijkte nu tot zijn ontsteltenis een gapend gat. Hij had toch écht aan alles gedacht. Behalve dan aan zijn camera. GOES - Kroonprins Willem-Alexander heeft gisteren een bezoek gebracht aan de Ruilwin kel in Goes. Hij deed dat op uitnodiging van het Oranjefonds, waar hij beschermheer en voorzitter van is. In een ongedwongen sfeer liet hij zich door de vrijwilligers informeren smmmmwwmmmMmmmimmmmm over het werk en ook kreeg hij een rondlei ding in de winkel aan de Couwervestraat. De kroonprins sprak zijn waardering uit voor de sociale functie die de Ruilwinkel heeft. „Hier is iedereen gelijk", aldus vrijwilliger Abi Berre- voets. Vorig jaar kreeg de Ruilwinkel de prijs I iHlllli Niiln i lll—lll1" 'Appeltje van Oranje' in Den Haag. Van het bij behorende geldbedrag heeft de organisatie een bestelbus aangeschaft. Bij de Ruilwinkel bieden mensen diensten en producten aan en krijgen daar punten voor. Daarmee kunnen weer goederen en diensten worden afgeno men. Daarnaast worden allerlei activiteiten ge houden om de bezoekers met elkaar in con tact te brengen. Zo staat er altijd verse koffie klaar. foto Willem Mieras video's op www.pzc.nl 1 HIHiHlilH ''lui I'i IJ, I'll

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 19