u m m m m fc nxoans I L 9 Z s 6 P Z 8 z Z 6 P L 8 I s 9 s 8 P z I 9 6 L z L Z 8 6 L S 9 P 9 6 8 S P L I Z 17 S L 9 Z L 8 6 z L Z Z 6 8 S 9 P L 8 P s I 9 Z L 6 6 9 L L P Z 8 S Z 9 S 6 P L 8 L I Z 6 8 Z L P S 9 L P 8 9 Z S 6 L Z S I L 9 8 Z P 6 6 Z Z L S P 9 8 L 9 8 P L 6 Z S L Z S 9 P L 6 I Z 8 L I Z 8 9 Z 6 S 8 6 Z s I L 9 P |U'U3|3Zzndja>)>)aT«MM :JEEU EQ £U3|azznd jsayy 9 17 8 S I Z 9 6 8 6 L 9 L 9 17 Z t7 L 9 L 8 n>jopns Mne§|B L 'iuooq§B|s 9 'onp P '|bb '^suajpiaus z 's}ee|dpeq 1 |ee3j)j3A LuepMn;s 01 'o)nE>|UB) 6 '|3ise 8 'e|se L 'soo||aop S 'puBjsfjq 1 (ee^uozuoq uiej2o)dXj3 a 3 a 1 1 3 a 0 N 3 3 1 i 3 3 a V X 3 1 a a 3 3 a V a N V V w 1 N 3 S 3 a d V 3 O a w 1 a 3 0 a 0 1 N 3 d O X fl 3 a 3 3 a n d a I S a fl 3 D S N 1» f i 3 0 w a V d 3 n D 0 l V 1 3 a 3 A 0 V 3 N T V S W a V d n a D - a 1 V V H 3 0 a 0 a 1 1 s 1 0 S 3 N 3 i V d D V a s fl s fl N V S L 6 I S 8 L 8 8 S L 9 tr 6 Z S L 9 L 6 8 L tt Z Z 6 pjoo/wsmjx 3d NVAN30NISSO1dO sa[>jba Z [;q Z uba iub^jsia ua fu 'luo|o>j uj uauio>jjooA jaa>j uaa uajaoui 6 uj/) 1 uba sjajfp aj|v flli 6 mm 8 z 9 S P ■n 2 z L ZS 9S SS PS £S zS iS oS 6P SP U LP 9P SP PP ZP zP iP oP 6£ 8É LZ J 9t S£ PZ zZ ft i£ o£ 6z 8^ Lz 9£ Sz Pz j Zz zz ■i iz oz 61 8i Li 91 Si Pi £1 Zl li 01 6 8_ L 9 S P Z z 1 ■peejsSujwaujapuo SS wpppads £S pqaajaS saauiq;} iS jooa 6"b pip uapapaA ppoppAuo L\deqaspaajaS -spjepuepfh pjaSbpewuooqas it pSoApooj ot> appoz s£ aAeSpin g£ uauajpj tt Sunajquaa i£ psrnj 6z Seewuapoq sz abpqpaap Sz sa[pau £z paodsd wej or SueSaop si deqas -paajaSjaw wip 91 pip ap uj pjapjoAaS J3A £1 spee|dpaojq 11 papsweeqa]| 01 jaAouaSaj 6 psppjaA 8 wjapsiuuap Z deos aspuepapajq 9 poouqapnw S Suiynp puawnjpsmjppnw ppaquajjaps z MnojA asadojnq 1 peypjaA pjodsjjuaQ Si I aaooM ■pqaejqaS s| qeews do uapmjq auaojS peM ua jadad 'pnoz paw pep aqojejp awajo ajppd -a| uaa paw jaaAjas po appajSpup uaa paw e|oanj po e|s sa[pee|q }em paw panpuaAa jaaAjas ua safdwjOA ap pin sappopeqa ap waa|q uaAhps ap do wo pse>)|ao>( ap u| paz 'pqojp jaAOjajq aqopypseid paq MnoA ua esseuJopEaoAE ap uba psaj ap paw pe qaQ qwuns satynps ap uuajq qnjp ua BSSEUJopBOOAB ap paw ppiaq ap jooa safdwjOA ap |ry\ -ooseqep ejpxa jbm panpuaAa ua pnoz paw >|bbujs do Suajg opsooAE ap paw 8uaw ua ua|ao>ipe peep do pqaoA paq u| az so| ua pin aupB|aS safpeeiq ap dfiu» 'oaseq -bp s|addnjp apqua ua japeM |adapaa p paw desuaojpp paq ujJEAua/\ 'sppeDOAB ap pm saappqanjA paq waa|q •jajBM pnoq u; aupB|a§ ap ppa/p "safynps uj jwuns ap plius '|ao>| paz wopuoj saldwjOA ap aawjajq paa|>|aq ua hq lu|ez ua>pjE|d ap phus a!|opajpse|d paw saldwjOA -appopEqa |u]w po sajpawwoq 'sajpieeqwq paaiqag pnoz0 oaseqep 0 desuaojpp pdapaa p s,opeaoAB adlu g 0 safpBE|qaupB|a§ z 0 sppqs jiuuns p EDjp ujjBZ ajqoojaS sal>|E|d 9 0 1. bril links, 2. top plant, 3. armband, 4. haar dame, 5. kin links, 6. hoek bureau, 7. rug dame, 8. haar van man, 9. midden links, 10. snor •uajapljMjaA alduuoA jaq yn |aduj]s qap sappopeqa opeaoAB ap ua}B| 'paa|>|aq uapjOM 3i|op -D!PSE|d paui psjaa ua||nA paq jooa safpawuioq po safp|eeq -ujjp ap jaauuB/v\ jnn p|eq uaa ua aaMp ieeujiuilu do jooa -jeep uaqay uaAlps ueq do jujuns ua opeaoAe uba SumnA ap pEpoz 'uajOA ap uba ujmj sappopeqa aSpjeq ap qeew uauosjad p 'pqaajaSjooA LU|BZ UJ S31}0|jeqD OpeDOAV uaplian Jap uba Xuuef joop 'ppadsaS ppjoM peeps dojaiq pe/\/\ 8 (2) peu deuq s[ a]a t (6) -uauiouaS Sepaq ui SaMjapuo (01) uaujau ap |aap apuojjapiM uaa uee sueq n pqeeuj kqjaiH t (9) 'SueSdo uaaS paq pqeetu uauuiSaq ap luo 1 |eeajpj3A (Z) -apop a|apg 6 (s) 'uawauaop ajp uazeq ap uea uag Z (Z) 'quejp ap uee pus n punq 's| paoS paq s|v 9 (8) 'JEBJip joop p3|| pdeps apuajapsaj aa S (9) >|j!|jEeAa3suaAa| sj puapaoM oz jeepuozjjoq woD'suoopjeaassal'aaaam N3MOM V3XGX aj. siv-iu '-!30 cvnH rv; rv3ii.)z 31a >|][jM|Xnw uba assaf joop uaq ui 6ipuBM AddbK >j! jgpM 51 p-a|Su ps'aaaam jdouppiep 3^501 aoHwa v»33u* pTijie m wsua 'es }!M ap Japad 9 >l|ox odubh Joop 310N S ■qeejdsaop Z£ puepaspjMZ u| 3jaq 9S pqaajaS -hS poqjaA zS Suqq oS |oo3 8h (u[|peq) gh si pip Sh paapojd aspqhg tt pepaw pqaEZ uea alsmq zt uooz i-b pipiiiwep uawouaSuee 6£ jnnSq aspqhg Z£3u|puoMjaA S£ dejpapjeq EEshdszESujuoq aspqhg o£ pqanjApad Zzpueuapm| gz ]oo|d fcz pjaSuaqnaq zz pao|a ua qa uba SujpssjMpe iziajaSpaa 6t Suippapaw apjoq Zi SuuaAjasuoa Si ppqpoS ti spqaap zi uaAaS qpw uaaS t wooq 1 |eepuozuoq |U*appnu>|*/\AMM |9|JQ uba uool JOOp Ddf |U*U3|3ZZndj3)|)|3|*JWMM Q JBBU BQ iua|3zznd xaaw 0P0Z |3UJ 8Z 8ep!|JA Z 33P13M ■■lOOW U31H33H 30 ■wfiz 5\pueu az jepoto 5t\ CtfH "safpuguAsnix d\Q

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 15