economie 113 Keuze garage voortaan vrij 'Sfeer op werkvloer verhardt' Waakhond duikt in tussenhandel kaartjes Boek nu voordelig uw vakantie via: Tvakarrti vakantiekrant.nl Jonge tong bij Zeeuwse Tong EU-BESLUIT Garantie geldt ook bij niet-dealer [Frankrijk, [Cruise Hoek van Holland Harwich, [5 dagen v.a. 469.-p.p. [Kroatië, I week camperen v.a. 462.- [Londen, [4 dagen v.a. 139- yjjtjj [Slovenië, 10 dagen [Valencia, 3 dagen N ijl cruise, [8 dagen v.a. 399.-p.p. [Turkije - Bodrum, [8 dagen v.a. 479.- [Zonvakantie, [8 dagen v.a. 179.-p.p. Rondleidingen in Sloecentrale Japanse export fors omhoog Ageas verkoopt staatsobligaties Italië Apple meer waard dan Microsoft Omzet horeca in Nederland daalt Vraag naar nieuwe bedrijfswagens groeit vrijdag 28 mei 2010 UTRECHT - Bij de Commissie Gelij ke Behandeling (CGB) zijn het af gelopen jaar 473 klachten inge diend. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met het jaar er voor. De meeste klachten hadden betrekking op discriminatie op grond van leeftijd (22 procent) en handicaps of chronische ziekten (17 procent). Een CGB-woordvoerder denkt dat de stijging is toe te schrijven aan een voorlichtingscampagne, maar sluit niet uit dat er sprake is van verharding van de verhoudingen op de werkvloer. Discriminatie op de werkvloer 'heeft een grote im pact op werknemers'. Werkgevers hebben hierbij een rol te vervul len, stelt de commissie. „De rol van de leidinggevende is bepalend bij het realiseren van een discrimi- natievrije werkomgeving." COLIJNSPLAAT - De eerste tong is gearriveerd in het aquacultuurproefbedrijf van stichting De Zeeuwse Tong bij de Zeelandbrug bij Colijnsplaat. Tweeduizend stuks - formaat tienerhandschoen - zijn gisteren uitgezet in de vijvers die daar de afgelopen maanden zijn aangelegd. Ze krijgen de komende dagen gezelschap van nog eens 8000 jonge tongen. Minister Gerda Verburg stelt het project dinsdag in gebruik. foto Ronald den Dekker Voor het complete reisaanbod! door Hans de Bruijn BRUSSEL - Automobilisten hoeven niet langer hun wagen bij de dealer te brengen om recht te heb ben op de fabrieksgarantie. Ook moeten autofabrikanten techni sche informatie over hun auto's be schikbaar stellen aan onafhankelij ke garages, zodat die reparaties goed kunnen uitvoeren. Fabrikanten met een groot markt aandeel mogen reparatiebedrijven niet langer verplichten alleen on derdelen te gebruiken die door hen zijn geleverd. Dit alles ver groot de keus voor de consument en drukt de kosten. Dat staat in een beschikking van de Europese Commissie, die op 1 juni van kracht wordt. Brussel komt hiermee omdat de concur rentie in de autosector de laatste ja ren sterk is toegenomen en beper kende maatregelen niet langer no dig zijn. Nu zijn fabrikanten en hun dealers die in een lidstaat meer dan 30 procent van de markt voor dat merk in handen hebben, nog uitgezonderd van de Europese concurrentieregels. Maar Eurocom missaris Joaquin Almunia (Mede dinging) trekt die uitzonderingen nu in. Fabrikanten mogen straks al leen nog eisen dat reparaties die onder de garantie vallen, worden uitgevoerd in merkgarages. Volgens Almunia moeten repara tiebedrijven ook makkelijker ge bruik kunnen maken van 'alterna tieve' onderdelen, waardoor de re keningen een stuk omlaag kun nen. Reparaties maken 40 procent uit van de totale kosten gedurende de levensduur van een auto. Fabri kanten krijgen wel meer dan nu de vrije hand bij het organiseren van hun verkoopnetwerk. Ooit trad Brussel streng op tegen fabrikanten die dealers verboden ook auto's van andere merken te verkopen vanuit dezelfde showroom. Dat verbod heeft er niet toe geleid dat er meer 'mul- ti-merkdealers' zijn gekomen, maar wel dat de distributiekosten stegen. De Commissie zal er op toezien dat de kleinere merken niet de dupe worden van deze libe ralisatie. [2 wk. camperen v.a.€ 409.- DEN HAAG - De Consumentenauto- riteit gaat tussenhandelaren van toegangskaarten voor concerten en sportevenementen aanpakken die consumenten niet juist infor meren. Veel sites die kaarten verkopen, ge ven onvoldoende aan dat het gaat om doorverkochte kaarten en dat de koper daar mogelijk risico's mee loopt. „Als wederverkopers onvoldoende duidelijk zijn over be langrijke kenmerken van het kaart je kunnen consumenten worden geschaad", aldus de Consumenten autoriteit, de overheidsinstantie die kijkt of bedrijven zich aan de regels houden. Bedrijven die over de schreef gaan riskeren een boete tot een maxi mum van 450.000 euro per over treding. VLISSINGEN De Sloecentrale opent zaterdag 5 juni zijn deuren tijdens de open ha vendag. Van 10.30 tot 14.30 uur wor den rondleidingen gegeven. Wie de centrale wil bezichtigen kan zich melden bij het centrale ont moetingspunt van de havendag op het terrein van reparatiewerf Schel- depoort. Bezoekers moeten ouder zijn dan twaalf jaar en legitimatie is verplicht. TOKIO De Japanse exportmachine draait op volle toeren. De uitvoer van Ja panse producten steeg in april met 40,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de export van Japan toe neemt. Vooral de uitvoer naar an dere Aziatische landen steeg fors. Die groeide met ruim 45 procent. Japan voerde vooral meer auto's, elektronica en auto-onderdelen uit. BRUSSEL Verzekeraar Ageas heeft zijn posi tie in staatsleningen van Zuid-Euro- pese landen verder afgebouwd. Ageas verkocht Zuid-Europese staatsobligaties, waarover twijfels bestaan over de kredietwaardig heid, voor een totaalbedrag van 4,8 miljard euro. De posities in Grie kenland en Italië werden het sterkst teruggeschroefd met bedra gen van x,7 en 2,1 miljard euro. NEW YORK De producent van de iPod, Apple, heeft Microsoft ingehaald als het grootste technologiebedrijf ter we reld, gemeten naar marktwaarde. Woensdag bedroeg de waarde van alle aandelen Apple in totaal 222 miljard dollar (181 miljard euro). Softwaregigant Microsoft bleef daarentegen steken op een totale waarde van 219 miljard dollar (178,6 miljard euro). DEN HAAG De horeca zag de omzet in het eer ste kwartaal met bijna 6 procent af nemen vergeleken met dezelfde pe riode in 2009. De omzetdaling was met ruim 7 procent het grootst bij restaurants en cafés. Cafetaria's, die vorig jaar als enige horecabranche nog elk kwartaal een kleine omzetgroei boekten, zagen de omzet nu met 3 procent afnemen. BRUSSEL De verkopen van nieuwe bedrijfs wagens in de Europese Unie lijken de opgaande lijn door te zetten. In april werden er in Europa 146.974 bedrijfsauto's verkocht, 9,1 procent meer vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat maakte de Europese brancheorganisatie ACEA gisteren bekend. Het is de tweede maand op rij van aantrek kende verkopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 13