Prothese niet aan te slepen o Brad Mehldau Avishai Cohen Al D i M eo I a en verder Bombardement 17 mei 1940 was een beschieting Officier justitie weigert strafeis te formuleren Twee doden bij hotel Word ook abonnee! GEZONDHEIDSZORG Aantal geplaatste heupen en knieën verdrievoudigd in tien jaar tijd Michelle wil een verschil maken 10 en 11 Vandaag in de DONDERDAG 20 mei 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 116 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN ZAANDAM Naast het nieuwe hotel Inntel in Zaandam zijn gisterochtend de stof felijke overschotten van twee man nen gevonden die vermoedelijk van het hotel zijn gevallen of ge sprongen. De politie staat voorals nog voor een raadsel. De ramen van het hotel kunnen niet zover ge opend worden dat iemand er ook uit kan klimmen. Pinksterweekend 21 t/m 24 mei iiddelburg Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Themaspread: 10 en 11; Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 28 t/m 34; Televisie: 38 en 39. Bijlage: Uit Zie bon op pagina 2 of bei 088 - 013 99 10 MIDDELBURG - De verwoesting van een groot deel van de Middelburg se binnenstad was niet het gevolg van een bewust terreurbombarde- ment door Duitse vliegtuigen, maar de stad kwam onder voorna melijk Duits artillerievuur te lig gen in het gevecht met Franse mili tairen op Walcheren. Historicus Peter Sijnke concludeert dat in het boek 'Middelburg 17 mei 1940, het vermeten bombardement'. Aul} pagina 2 en 3: De Jong krijgt ge- lijk DEN HAAG - Het aantal Nederlan ders met een kunstknie en/of kunstheup is de afgelopen vijftien jaar fors gestegen, en dreigt de ko mende twintig jaar nog sterker toe te nemen. Dat kan tot capaciteits problemen en hogere kosten van de gezondheidszorg leiden. Dat stellen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezond heid en Milieu en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij heb ben uitgezocht dat tussen 1995 en 2005 het aantal geplaatste kunst- Tenieën is verdriedubbeld van bijna vijfduizend tot zo'n vijftiendui zend. Het aantal heupprotheses steeg in dezelfde periode met de helft van bijna veertienduizend tot bijna 21.000. Op basis hiervan voorspellen de onderzoekers de ko mende twintig jaar een verdere stijging tot jaarlijks zo'n 51.000 kunstheupen en 58.000 kunstknie ën. De onderzoekers wijzen erop dat deze. voorspellingen nog aan de lage kant zijn in vergelijking met enkele andere onderzoeken. De onderzoekers verklaren de for se stijging onder meer uit een toe name van het aantal ouderen, wat heeft geleid tot meer mensen met de gewrichtsziekte artrose. Ook overgewicht en intensieve sportbe oefening kunnen tot zo'n grote ge- wrichtsschade lijden, dat prothe ses nodig zijn. Volgens de onderzoekers moet de komende jaren meer nadruk wor den gelegd op preventie van artro se, zoals het voorkomen en bestrij den van overgewicht, en stimule ring van gezonde sportbeoefening. Het onderzoek sluit aan bij een ad vies van de Raad voor de Volksge zondheid en Zorg, die haar zorg uitte over de sterk toenemende vergrijzing in de komende decen nia. pagina 3: commentaar MIDDELBURG - Officier van justitie W. Suijkerbuijk zorgde gisteren voor grote verbazing. In een straf zaak tegen een oud-inwoner (34) van Lewedorp, verdacht van ver schillende seksuele delicten, wei gerde hij aanvankelijk een strafeis te formuleren. „De man moet eerst door een psycholoog worden onderzocht." De rechtbank had zo'n verzoek aan het begin van de zitting al afgewezen. Na druk van de rechters eiste hij 'dan maar' vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf. pagina 26 en 27: advocaat: 'Offi cier minacht rechtbank' SANDOMIERZ - Een man zoekt samen met zijn hond op het dakje van zijn erker bescherming te gen het stijgende water in het Poolse stadje Sandomierz. Met bootjes proberen hulpdiensten de inwoners van de stad te redden. Door hevige regens kam pen delen van Polen, Slowakije, Hongarije en Tsje chië al dagen met wateroverlast en overstromin gen. Het noodweer heeft sinds zondag al aan ze ker zes mensen het leven gekost. Volgens weer- deskundigen houdt de regenval nog enige dagen aan. foto Czarek Sokolowski/AP W *4, 7 Verkiezingscampagne laat mij koud pagina 4 en 5 reageer op www.pzc.nl ilia/I'l^lfTf reacties: 295 Aswolktaks is een goed idee eens WHHÊÊÊ 57% HMHB 33% 'n\% Zonnig en droog 18° Rik Mol debuteert met nieuwe band Le Bazar is niet zomaar een woonwinkel zie ook: www.pzc.nl/uit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1