E PZC Bcutm -Am Af\% KORTING Crisis maakt Britse kiezers sceptisch 10 en 11 V Voorbereiding Bevrijdingsfestival www.pzc.nl Vandaag bij deze krant: de bijlage Buiten n KRIMP Geactualiseerde bevolkingsprognoses provincie Zeeland Bevrijdingsdag open! KORTING GRATIS MONTAGE STEiNHAUS Keuken en verder Zeeland Seaports Haven in Zicht Word ook abonnee! DINSDAG 4 mei 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 104 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmamammmmmmmiiimmamm 4 MEI u S\ rij m T -ill burgerslachtoffers omgekomen Duitse militairen5 gesneuvelde bevrijders herdenkingen ftnïïvrflrmi] «Y7 van de Nederlandse 65-plussers vindt dat 5© de verzoening met Duitsland een feit is 7 van de bevolking vindt het belangrijk dat de herdenking en viering jaarlijks plaatsvinden Willem Adriaansens I foto Lex de Meester Veel sneller minder Zeeuwen door René Schrier MIDDELBURG - De daling van het aantal inwoners van Zeeland gaat sneller dan verwacht. De terug loop van het aantal Zeeuwen be gint namelijk al tien jaar eerder. Al in 2015 loopt het aantal Zeeuw en terug. In de nota Onverkende Paden ging de provincie er nog vanuit dat die trend zich pas in 2025 voor zou doen. Slechts vier van de dertien ge meenten blijven groeien. Dat zijn Kapelle, Middelburg, Reimerswaal en Tholen. In Schouwen-Duive- land, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen daalt het inwonertal vol gens geactualiseerde provinciale OP KEUKENMEUBELEN I OP KEUKENMEUBELEN Vraag naar de voorwaarden. 20** GOEDKOPER DAN ANDERE TOPMERKEN! Alleen verkrijgbaar bij: Geopend in o.a.: GOES, Marconistraat 28 (Meubelboulevard Goes), 0113-22 70 77 9 MIDDELBURG, Mortiereboulevard 28 (Mortiereboulevard), 0118-60 66 90 Kijk voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.ni Kampioen uit je winst! prognoses dit jaar al. in Borsele en Hulst doet zich dat volgend jaar voor. Goes wordt pas in 2030 met minder inwoners geconfronteerd en Noord-Beveland in 2023. Tussen 2015 en 2030 loopt het aan tal Zeeuwen met 6666 terug. De gemeente die procentueel het hardst in inwonertal daalt is Sluis die tot 2030 met 11,68 procent te rugloopt. Terneuzen blijft abso luut met 51.623 inwoners de groot ste gemeente maar voelt door de krimp wel de hete adem van Mid delburg in de nek. Die gemeente groeit namelijk in 2030 tot 49.281 inwoners. De naar verhouding grootste groeier tot 2030 is Tholen die het inwonertal met 8,6 procent ziet toenemen. Voor gedeputeerde Harry van Waveren zijn de prog noses nieuw: „Dat betekent dat we een kortere tijd hebben om plan nen uit te voeren. Half mei komen we met een plan van aanpak." (HÉH pagina 3: commentaar pagina 2 en 3: krimp komt hoe dan ook in Zeeland Q www.nieuwsportaalzeeland.nl Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Cultuur: 13; Beurs: 14; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 28 t/m 31; Televisie: 40 t/m 43. Bijlage: Buiten. Port Authority Kijk in het regiokatern: fril i III 'I 1 Zeeland onderschat de gevaren van krimp reageer op www.pzc.nl Zie pagina 2 en 3 LV reacties: 390 FC Twente is de terechte kampioen eens 88% lón^ens 12% Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530" J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1