PZC Goes kijkt naar bundeling musea Wij maken plaats voor nieuwe modellen! Nieuwe uitrukpost vaak leeg 24 en 25 22 en 23 www.logus.nl LOGUS Jop-jongeren zijn almanak geklaag erg beu Haarlengte 14-jarige Niek doet zonder poespas mee met show Uri Geiler 21 Vrijdag 19 maart 2010 Nieuw Goes' college begint zonder nasmaak aan zijn werk Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl VERPLAATSING Verhuizing streekmuseum naar locatie stoomtrein moet worden onderzocht door Frank Balkenende GOES - Er moet een onderzoek ko men naar bundeling van Stoom trein Goes-Borsele (SGB) en Histo risch Museum De Bevelanden (HMDB) in Goes. Dat wenst het Goesé, demissionaire college van burgemeester en wethouders. Het college, bleek deze week, staat volledig achter het Masterplan van de Stoomtrein Goes-Borsele, maar vindt tevens dat moet worden be keken of het streekmuseum is te verplaatsen naar het SGB-terrein aan de Stephensonweg. Onder meer de fractie van de SGP/Christenunie gooide dat balle tje vorig jaar al op. Het streekmu- sem in Goes, dat wordt betaald door Goes, Noord-Beveland, Ka- pelle en Borsele, komt de laatste ja ren geld tekort. Ook de bezoekersaantallen vielen de laat ste jaren wat tegen. Er is vorig jaar een rapport gemaakt dat aangeeft hoe de situatie en de kwaliteit zijn te verbeteren. Dat gaat gepaard met uitbreiding van de personeels formatie, evenals de huur van een nieuw depot. Dat laatste is nodig om een geregistreerd museum te worden. De vier gemeenten zouden dan structureel meer geld in het mu seum moeten steken. Met forse rijkskortingen in zicht, ligt dat moeilijk. Het CDA Goes, met zes zetels inmiddels de grootste frac tie, heeft in haar verkiezingspro gramma de koers verlegd: het streekmuseum moet vooral draaien op de inzet van vrijwilli gers. Kortom, het museum moet efficiënter en goedkoper werken. Dat wordt gezien forse bezuinigin gen (8 miljoen structureel) ook op de opdracht van het nieuwe colle ge van B 8c W, dat volgende week wordt benoemd. Dat een museum zonder beroeps krachten toch professioneel kan draaien en veel bezoekers kan trek ken, bewijst de stoomtrein al ja ren. De stoomtrein krijgt vier maal meer publiek over de vloer dan het HMDB. De SGB wil zich de komende vijf jaar ontwikkelen van toeristenlijn naar een open luchtmuseum, compleet met een nieuw museumgebouw naast het emplacement, een opgeknapte tractieloods en meer ritten per et maal. Een streekmuseum zou op die plek meer betaalde bezoekers kunnen binnenhalen. Bijvoor beeld door dagarrangementen aan te bieden. Ook is uitwisseling van vrijwilligers mogelijk. spetterende uitverkoop van diverse showroommodellen badkamermeubels, douchedeuren, baden, kranen, etc. Tip? redactie@pzc.nl HEINKENSZAND - De jongeren van de jop op de Zuidzaksedijk bij Heinkenszand zijn de discussie over hun stek zat. „De discussie of de plek wel of niet is geschikt voor de jop is prima, maar we worden nu in de kandijn door sommige mensen zelfs afgeschilderd als po tentiële aanranders. Dat gaat echt te ver", aldus jop-bezoeker Luc Nieuwenhuijze. pagina 22: Nare wending discus sie jop Een echtpaar uit Kamperland werd onlangs uitgenodigd voor een diner ter gelegenheid van de verjaardag van een vriendin te Goes. Aan tafel ontspon zich al snel een gesprek over verschillende haardrachten, de kap per en andere zaken aangaande de steeds veranderende haarmode. Opgemerkt werd dat mensen de ene periode het haar wat korter dragen en in een andere periode weer wat langer. Eén van de vrouwen aan ta fel, een dame van ruim ~jo jaar, ver telde hierop dat zij al haar hele leven haar lange haar zelf knipt. Uit prak tische overwegingen - om geen haar op haar kleren te krijgen - doet ze dit naakt in de badkamer. Ze knipt het dan ter hoogte van haar tepels af. Waarop ze met enige trots meld de, dat zij dus juist altijd het haar op dezelfde lengte heeft gedragen. De Kamperlander merkte toen op dat het hem voorkwam, dat het de laatste jaren toch wel wat langer was geworden... WISSENKERKE - De nieuwe uitvals basis op bedrijventerrein Cruijckel- creke op Noord-Beveland spreidt de inzet van ambulances over Noord-Walcheren, Noord-beve land en Goes zal vaak leeg zijn: de auto bedient Noord-Beveland, maar ook de Kop van Walcheren, Zeelandbrug en benoorden Goes. Dat benadrukte gedeputeerde George van Heukelom. Hij opende gisteren met burgemeester Henny van Kooten de nieuwe uitrukpost naast de Oost-Westweg. De nieu we post zorgt voor efficiënte inzet van ziekenwagens, maar de Zeeuw se ambulancezorg heeft extra geld nodig om de Zeeuwse bevolking naar behoren te bedienen. Geld dat minister Klink in 2008 al toe zegde maar vervolgens gebruikte om de extra ambulance voor de Walcherse bevallingszorg te beta len. Dat geld, circa negen ton, was bedoeld om de bereikbaarheid per ambulance van de ziekenhuizen in heel Zeeland te verbeteren, want die is ondermaats. Extra geld is des te harder nodig nu Van Heukelom vreest dat de bezuinigingen ook de ambulancezorg gaan treffen, waar mee die extra Walcherse wagen weer op het spel staat. Een motie met die eis ligt in de Tweede Ka mer. Klink antwoordt binnenkort. Gedeputeerde George van Heukelom, burgemeester Henny van Kooten en directeur Connexxion Ambulancezorg Michiel Wildschut (vlnr) bekijken het in terieur van de ambulance bij de nieuwe post in Wissenkerke, halverwege de Oost-Westweg op Noord-Beveland. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 57