'Deeltijd-WW verlengd' Lichamen van drama in Zierikzee vrij gegeve n 3 en 5 10 en 11 Bijlage Auto Ladies H.A.F.M.O. overleden Ludo van Dijke steunt rechters e verder Bewolkt en regeachtig Camiel Eurlings houdt politiek voor gezien Tefaf voor beginners VRIJDAG 12 maart 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 60 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 OVERLEG FNV en VNO-NCW gaan uit van voortzetting regeling Seat van vele markten thuis WALCHEREN middelburg - De president van de rechtbank in Middelburg, Ludo van Dijke, blijft achter de beslissin gen van de rechtbank staan om in februari de man vrij te laten die af gelopen weekeinde zijn twee kin deren in Zierikzee vermoordde. Hij zei dit gisteravond in het tv-programma Nova. De rechter van de Raadkamer be schikte volgens Van Dijke niet over de brief van de Zierikzeese burgemeester, die waarschuwde voor het risico van eerwraak, noch over het rapport van het expertise centrum. Er was alleen een be knopt rapport, dat de reclassering geen advies kon geven, omdat de man niet te behandelen was. „Erg ongebruikelijk", aldus Van Dijke. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555530 zierikzee - Justitie heeft de licha men van de slachtoffers en de da der van de gezinsmoord in Zierik zee vrijgegeven. Waar en wanneer de uitvaart plaatsvindt, is aan de moeder om te besluiten. Zij laat zich hiervoor bijstaan door een ad vocaat. Dat heeft een woordvöerder van de gemeente Schouwen-Duive- land gisteren geantwoord. Burgemeester Gerard Rabelink was gistermiddag opnieuw in de wijk Poortambacht, waar zaterdag avond een 45-jarige Irakese man zijn dochter van negentien en zoontje van negen doodschoot, al vorens zichzelf van het leven te be roven. Rabelink overlegt met buurtgeno ten, jongeren, betrokken scholen en de Zeeuwse Wereldvrouwen - waarmee de moeder contact heeft - over een herdenking van de slachtoffers. Vrienden van de veer tienjarige zoon die het drama over leefde, willen een stille tocht hou den. Als er een herdenkingsbijeen komst wordt gehouden, zal dat waarschijnlijk volgende week ge beuren. Rabelink spreekt over een 'symbo lisch afscheid'. Vertrek van Eurlings is aderlating voor het CDA reageer op www.pzc.nl reacties: 425 Enkelband lost niets op tÊÊÊÊÊÊÊttÊÊÊ 52% oneens 48% amsterdam - De FNV gaat ervan uit dat de deeltijd-WW wordt ver lengd en dat er geen voorwaarden worden gesteld op het gebied van lonen. Dat concludeert de vakcen trale uit een gesprek dat FNV-voor- zitter Agnes Jongerius gisteren heeft gevoerd met demissionair mi nister Piet Hein Donner van Socia le Zaken en Werkgelegenheid. Een woordvoerder van Donner be vestigde dat de minister heeft ge sproken met Jongerius en voorzit- ter Bernard Wientjes van werkge versorganisatie VNO-NCW. Maar hij benadrukte dat vandaag in de ministerraad pas wordt besloten over mogelijke verlenging van de deeltijd-WW aan bedrijven die het moeilijk hebben met de econo mische crisis. De regeling stopt vol gens de huidige planning per 1 april. Werkgevers gaan er net als de FNV van uit dat de WW-steun, waarmee zij tijdens de crisis hun personeel minder kunnen laten werken, wordt verlengd. Maar in welke vorm hangt volgens VNO- NCW af van de ministerraad. Er liggen meerdere varianten op tafel. Zo werd woensdag bekend dat mo gelijk straks alleen nog met behulp van WW-uitkeringen tijdelijk kor ter gewerkt kan worden in die be drijven waar geen loonsverhogin gen en bonussen worden toege kend. Dat Donner bij een verlenging van de deeltijd-WW overweegt naar de beloning te kijken, komt door klachten van vakbonden over be drijven die na gebruik van de eer dere regeling voor werktijdverkor ting bonussen uitkeerden aan de leiding. De minister vindt behalve bonussen ook loonsverhogingen niet passen als bedrijven wegens de crisis steun vragen van de over heid. Een gematigde loonontwikke ling is volgens hem belangrijk voor behoud van werkgelegenheid. pagina 6: jaarbudget UWV bijna op criteria hulp aangescherpt DEN HAAG - Politicus Hans van Mierlo (78) is overleden. Dat heeft D66-fractievoorzitter Alexan der Pechtold gisteren bevestigd. Van Mierlo stond in 1966 aan de wieg van de partij. Hij was voorzit ter van het comité dat D66 oprichtte. De partij kwam in in 1967 met zeven zetels in de Tweede Kamer. Van Mierlo was getrouwd met schrijfster Connie Palmen. Volgens Pechtold was Van Mierlo al een tijdje ziek en werd hij een paar weken geleden opgenomen in het ziekenhuis. Pechtold zegt blij te zijn dat Van Mierlo de uitslag van de gemeenteraadsverkiezin gen nog heeft mee kunnen maken. foto Robin Utrecht/ANP (Hém pagina 15: voor 'Mr. D66' was politiek passie Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Boeken: 15 en 16; Cultuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 30 t/m 33; Televisie: 38 en 39. Bijlage: Auto.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1