O 'Gezin nog niet veilig' s TURKIJE .tfto/0 extra korting 10 en 11 DRAMA ZIERIKZEE Burgemeester sluit niets uit Jodiumpillen DU /O showroommodellen verder O 6 en 7 4 en 5 Oude bekenden op jong Boekenbal .tl#. 'm* Droog en zonnig Alleen is niet altijd beter WOENSDAG 10 maart 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 58 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN door Emile Calon ZIERIKZEE - Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duive- land sluit niet uit dat nabestaan den van het familiedrama in Zie- rikzee nog gevaar lopen. Hij heeft overleg gehad met minister Hirsch Ballin over hun bescherming. Des gevraagd zegt hij dat er geen con crete dreiging is, maar dat hij 'over al rekening meehoudt'. Hij heeft gisteren de minister geïn formeerd over wat er gebeurd is rondom het drama waarbij een man van Irakese afkomst zaterdag in Zierikzee twee van zijn kinde ren om het leven bracht. Vervol gens pleegde de man zelfmoord. De man was 30 december veroor deeld door de rechtbank voor hui selijk geweld tot een celstraf van zes maanden, waarvan twee voor waardelijk. Uit het psychologisch rapport blijkt dat hij leed aan een 'ernstige Jodiumpil geeft me een veilig gevoel reageer op wi f.T'r MENING wpzc.nl reacties: 382 Ziekenhuisbestuur geeft vestiging Vlissingen geen kans 79% gnéfSj 21% depressie'. De kans op recidive - herhaling van het geweld tegen zijn familie - is reëel aanwezig, zo staat in dat rapport en in het von nis. Omdat hij al geruime tijd in voorarrest zat, kwam de man op 17 januari vrij. Volgens het Openbaar Ministerie was die kans op herhaling een van de redenen waarom de rechtbank gevraagd was aanvullend psychia trisch onderzoek te laten uitvoe ren en hem langer vast te houden. De rechters wezen dat verzoek ech ter af, omdat ze vonden dat hij 'niet onnodig langer op afhande ling van zijn zaak moest wachten'. De man werd op 13 februari weer opgepakt op verdenking van be dreiging en seksueel misbruik van zijn dochter. De rechtbank schors te een week later zijn voorlopige hechtenis. Het OM ging daartegen niet in beroep. pagina 26 en 27: hier is een cru ciale fout gemaakt MIDDELBURG - Inwoners van Mid delburg kunnen pas in juni een jo diumpil ophalen. In zeven andere Zeeuwse gemeenten kan dat vanaf maandag. De pillen bieden bescher ming bij een kernramp. pagina 2 en 3: ik denk dat ik 'm maar in mijn jaszak stop OP rle opties vo"_Q"ze Echt alleen van 10 t/m 13 maart bij de Opel dealer. Bekijk het actuele aanbod op opel.nl AMSTERDAM - Met 'zich jong voelende' schrijvers, uitge vers, redacteuren en boekhandelaren is gisteravond in Amsterdam het jaarlijkse Boekenbal begonnen. Opgedoft betraden de literaire coryfeeën, onder wie de schrijvers Harry Mulisch (links) en Joost Zwagerman (rechts), de rode loper bij de Stadsschouwburg in Am sterdam. Dat was de locatie voor het literaire feest, dat de opmaat vormt voor de 75e editie van de Boeken week, van 10 tot en met 20 maart. Het thema is dit keer 'jong zijn' en 'opgroeien'. ®foto Marcel Antonisse/ANP pagina 15: Nescio Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Cultuur: 15; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 28 t/m 31; Televisie: 34 en 35. Vraag naar de voorwaarden. 'Nepkandidaat' op stembiljet Glossy Gerda valt verkeerd in politiek Supervoordelige zonvakanties! Ook vertrek vanaf Eindhoven en Düsseldorf mogelijk!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1