Harde toon tegen Wilders Eurlings als eerste door tunnel NIEUWS GETIPT VOOR U ij ■w^assssêêêsbêsêm PZC O VERKIEZINGSDEBAT PVY-leider zoekt volgens SP'er Agnes Kant geen oplossingen maar zondebokken 83 Nederlanders vermist in Chili verder NIEUWE thee van Zonnatura: Munt citroengras en Munt kaneel Zeeland Seaports Haven in Zicht Positie Zalm blijft discutabel na oordeel toezichthouders 7 Sidney Crosby op de valreep toch de held van Canada 29 Vandaag de bijlage Buiten bij de PZC DINSDAG 2 maart 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 51 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN den haag - De beste debater vol gens een internetpeiling onder ruim 5300 kijkers, maar feller dan ooit onder vuur bij de meeste poli tieke partijen. Gisteren overkwam het PW-leider Geert Wilders op nieuw. Dit keer tijdens het verkie zingsdebat van het tv-programma EenVandaag in de Erasmus Univer siteit in Rotterdam. Vooral SP-fractievoorzitter Agnes wwiifiMiiiteiaiBiflaeaitiMiMiias^iaaHasiaii^^sgsaBBfcaasaië middelburg - Minister Camiel Eur lings van Verkeer is gisteren offici eel als eerste door de nieuwe tun nel in Middelburg gegaan. De mi nister wandelde vanaf de noordzij de naar de andere kant. Daar stond een groot gezelschap van provincie- en gemeentebestuur ders klaar om hem uit de 112 me ter lange tunnel te .zien stappen. Het zogeheten Dampoort Aqua duct onder het Kanaal door Wal cheren is een essentieel onderdeel in de nieuwe- N57. Deze weg wordt de nieuwe noord-zuidver- binding op Walcheren' en loopt vanaf de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland tot aan de Veersedam bij Vrouwenpolder. Het zuidelijk deel, .inclusief de tunnel, gaat eind dit jaaf open voor het verkeer. O foto Ruben Oreel video op www.pzc.nl Kant en D66-leider Alexander Pechtold vielen Wilders hard aan, na opnieuw stevige teksten van de PW'er over de aanpak van 'Marok kaans tuig'. „Uw politiek is een grotere bedrei ging dan de islam", zei Pechtold. Hij sprak van een 'xenofobe bood schap'. Volgens Kant zoekt Wilders geen oplossingen maar slechts zonde bokken en dat is, zo verwees ze naar de geschiedenis, levensgevaar lijk. PvdA-leider Wouter Bos botste hard met Wilders over integratie en veiligheid, maar distantieerde zich van de opmerkingen van Kant. Volgens hem is de geschiede nis niet nodig om duidelijk te ma ken dat Wilders' plannen 'buiten gewoon onverstandig' zijn. Bos verwijt Wilders vooral dat hij met zijn opstelling juist bereikt dat moslims die welwillend zijn, zich van de Nederlandse samenleving afkeren. „De mensen die je het hardste no dig hebt, zijn de moslims die het wel goed doen." De PW-leider kreeg zowel ap plaus als boegeroep vanuit de zaal tijdens zijn betoog dat de islam een gewelddadige en allesoverheer sende ideologie is. Wilders wees erop dat relatief veel moslims en dan vooral Marokkanen zich schul dig maken aan geweld, intimidatie en criminaliteit. Somaliërs komen volgens hem vooral in de bijstand terecht. De leider van de PW stel de dat er niemand uit een moslim land meer naar Nederland mag ko men. 8Ï3MJS8M8888SSB Zonnatura Zonnatura heeft nu twee nieuwe heerlijke smaken thee met 100% natuurlijke ingrediënten: Munt citroengras: een frisse, licht fruitige melange van echte muntblaadjes en citroengras Munt kaneel: een frisse melange van pure muntblaadjes met het zoete van kaneel U vindt ze in het Zonnatura schap. Zonnatura. van nature lekkerder Nieuws getipt voor u! staat wekelijks in alle 20 titels van NRp Dagbladen (bereik 4.3 miljoen lezers; 2.6 miljoen boodschappers). E: info@nrp.nl den haag - Van 83 Nederlanders is sinds de aardbeving in Chili van zaterdag, niets meer vernomen. Dat maakte het ministerie van Bui tenlandse Zaken gisteren bekend. Het gaat om 35 mensen die in Chi li wonen en 48 Nederlandse toeris ten. Tien van hen bevonden zich tijdens de beving in of nabij de zwaar getroffen stad Concepción. Het ministerie benadrukt dat 'er geen concrete aanwijzingen zijn dat het met de vermisten niet ^d zou gaan'. pagina 8 en 9: leger pakt plunde raars op Zeeland: 2, 3, 21 tot en met 27; Binnen land: 4 tot en met 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Economie: 13; Belastingen 2009: 14 en 15; Cultuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 28 tot en met 31; Tele visie: 34 en 35. Bijlage: Buiten. Landelijke politici moeten zich niet bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen reacties: 494 Vrijheid van meningsuiting geldt ook voor spreekkoren eens 33% oneens 67% Kijk in het regiokatern: Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 8 11688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1