Na Davids nog uitputtingsslag O fiets MINICRUISE PZC IJsland tracht referendum over Icesave te voorkomen I FIETSPROVINCIE 2010 I Zeeland 4 en 5 17 H -.tüè 30 en 31 Verwachting is dat contant geld straks verdwijnt E9KRAS verder Misschien voor onderweg? Nieuws, routes en fïetsevenementen op www.zeeuwsjaarvandefiets.nl Wisselvallig 0° Treinpassagiers gestrand loos bomalarm Nieuwigheidjes op jarige Huishoudbeurs WOENSDAG 10 februari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 34 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Winterspelen dreigen IlvI-'Lentespelen' te worden WALCHEREN HBBBBIBi Niet voor niets heeft het kabinet een maand no dig gehad om met een reactie te komen op de bevindingen van de Irak-commis- sie-Davids. Elk woord in het giste ren gepresenteerde antwoord is ge wikt, gewogen en uitonderhan deld. Het resultaat is dat de boel bij elkaar is gehouden. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer roemde de 'ruiterlijke' er kenning dat het toenmalige kabi net een aantal zaken niet goed had ANALYSE door Laurens Kok en Lianne Sleutjes aangepakt. Voor het CDA was het belangrijk dat het gezichtsverlies van premier Balkenende tot een minimum beperkt bleef. Volgens de commissie had hij de regie in het Irak-dossier de eerste maan den overgelaten aan de minister van -Buitenlandse Zaken. Daar gaat de brief niet apart op in. Balkenen de wordt zodoende niet voor een tweede keer tot een openlijke knie val gedwongen, zoals kort na de presentatie van Davids. Wel stelt het kabinet dat het rapport-Davids 'leidend' is bij de terugblik. „Daar mee accepteert het kabinet de be schrijving van de feitelijke gang van zaken." Voor de goede ver staander: dat de premier de regie aanvankelijk niet nam, wrijven we hem niet extra in. Ook de erkenning dat het kabinet de Kamer in twee gevallen beter had moeten informeren, is in ver zachtende bewoordingen gevat. Opvallend is dat tegelijkertijd met de reactie op het Irak-rapport een andere brief naar de Kamer ging. Op verzoek van de Navo onder zoekt Nederland of het langer in Uruzgan kan blijven met minder militairen. Het CDA, de ministers voorop, is niet van plan uit Uruz gan te vertrekken. De PvdA en de Christenunie houden vast aan de afgesproken aftocht. Daarmee zal opnieuw het uiterste worden ge vergd van de onderhandelings kunst van de drie coalitiepartijen. Ook 'Uruzgan' zal het kabinet wel overleven. Maar dan wachten nog de keuzes voor de megabezuinigin- gen die het kabinet moet maken. ALkj pagina 3: commentaar 'nJ pagina 6/7: Kamer klaar met Irak; PvdA: negeer verzoek Navo AMSTERDAM - Het elektronisch be talen neemt al jaren toe ten koste van het contante geld en die ont wikkeling zet door, zegt De Neder- landsche Bank (DNB). Maandag maakte telefonieaanbieder Telfort bekend dat in zijn winkels uitslui tend nog met pinpas kan worden betaald. Andere bedrijven zullen volgens DNB snel volgen. De Con sumentenbond juicht al jaren 'alle initiatieven toe' die pinnen stimule ren en verwacht dat binnen vijf tot tien jaar het contant geld uitsterft. pagina 10 en 11: zwanenzang van de klinkende munt VLISSINGEN - Een patatje hoefde ze niet, ook niet voor onderweg. Al vond prinses Maxima dat vriendelijk aangeboden door Abbas van snackbar De Smulpaap in de Vlissingse Hobeinstraat. De zaak, geholpen door Microstarters Zeeland, kreeg gisteren hoog bezoek, net als ViComputer. ®foto Ruben Oreel pagina 2 en 3: de prinses houdt wel van pittige discussies brnbbkshs Bun Vertrek 21 juni: Vanuit Rotterdam naar Southampton. i tiii r - sÖSfei- INCLUSIEF: Verblijf buitenhut met balkon, alle maaltijden aan boord, citytour Londen, vliegreis Londen-Rotterdam. waarom zou je meer betalen REYKJAVIK - IJsland heeft een Ame rikaanse advocaat ingehuurd die mogelijk nieuwe besprekingen met Nederland en Groot-Brittan- nië over de Icesave-kwestie zal lei den. Dat maakte de IJslandse mi nister van Financiën, Steingrimur Sigfiisson, gisteren bekend. Sigfïisson zei tegen de staatsradio dat de regering met de oppositie overeenstemming heeft: bereikt over de focus van de nieuwe be- Contant betalen is ouderwets reacties: 551 Tewerkstellen van bijstandsgerech tigden is dwangarbeid 26% oneens 74% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Econo mie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Sport: 30 t/m 33; Televisie: 38, 39. sprekingen. IJsland hoopt dat Ne derland en Groot-Brittannië ook weer willen onderhandelen, om een nationaal referendum over de kwestie te vermijden. De spaarbank Icesave ging in okto ber 2008 ten onder. De Nederland se en de Britse regering hebben spaarders bij de bank gecompen seerd en willen nu hun geld terug. In IJsland bestaat echter veel ver zet tegen een wet die dit regelt. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1