if, PZC Wulpdal wordt een historisch stadje BEVELANDEN-THOLEN 14 en 15 14 en 15 CORISHOEK Toekomstig vakantiepark bij Sint-Maartensdijk naar het voorbeeld van Esonstad in Friesland Voorproefje op het carnaval Vijf aanhoudingen in drugsonderzoek Speel-o-theek De Schatkist in Kapelle is de beste van het land almanak Koorts <0&k §P1I j|p SJR Ifei# M 1111 SilSlI ww tM IS ^Wai Het Bleekveld krijgt in twee maanden een schone bodem Maandag 8 februari 2010 Zes pups voor hond uit Spaanse enclave Ceuta in Goese Polder Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl door Rob Paardekam SINT-MAARTENSDIJK - Het toekom stige vakantiepark Wulpdal bij Sint-Maartensdijk wordt opgezet als een historisch stadje met stra ten en pleinen. Het is de bedoe ling dat er zo'n tweehonderd va kantiewoningen komen. De plannen voor Wulpdal, bij Go- rishoek, bestaan al meer dan twin tig jaar. Lang hebben ze in de ijs kast gelegen, maar toen de ge meente een paar jaar geleden steeds nadrukkelijker ging mikken op een versterking van het toeris me zijn ze er weer uitgehaald. Inmiddels is duidelijk dat Wulpdal vormgegeven zal worden naar het idee van Esonstad aan het Lau wersmeer in Friesland. Dat park, onderdeel van Landal GreenParks, is opgezet als een historische stad je met aan elkaar gebouwde wo ningen aan straten en pleinen. Het zal overigens nog wel een paar jaar duren voor de bouw van het vakantiepark begint. Allerlei proce dures moeten nog worden doorlo pen. Deze maand geeft de raad waarschijnlijk groen licht om een milieueffectrapportage (mer) te la ten opstellen. Die moet aantonen wat de effecten van het park op na tuur en milieu zijn. De uitbreiding van vakantiepark De Pluimpot wordt daarin ook meteen meege nomen. Die camping ligt pal naast de locatie waar Wulpdal straks moet komen. Het gebied gaat de komende jaren sowieso enorm op de schop, want als het aan de ge meente ligt komt er ook nog een jachthaven bij Gorishoek. Aan de noordkant van het gebied komt een nieuwe woonwijk voor Sint-Maartensdijk. Het voorstel om een mer te laten opstellen, komt maandag 15 februa ri aan de orde tijdens de commis sie ruimte. Aanvang: 19.30 uur. Het vakantiepark Esonstad in Friesland dient als voorbeeld voor Wulpdal. HANSWEERT - Hoewel het carnaval komend weekend pas in alle hevigheid losbarst, werd er de afgelopen dagen al flink gefeest op de Bevelanden. Ook in Hansweert. Het dorp mag dan geen carnavalsvereniging hebben, er wo nen nog altijd veel liefhebbers van het katho lieke feest. Verkleed als onder meer bijtje, lie veheersbeestje en Mega Mindy kwamen kin deren zaterdagmiddag carnaval vieren in dorpshuis Kaj Munk. Ook in de Goese Polder namen kinderen alvast een voorproefje op het echte carnaval. Zaterdagavond zetten ze de boel op stelten in wijkcentrum De Spinne. ®foto Willem Mieras Morgen in de PZC: alle carnavalsprogram ma's van de Bevelanden en Tholen. GOES In verband met een onderzoek naar de handel in verdovende mid delen, met name op Zuid-Beve land, heeft de politie donderdag vijf personen aangehouden. Het gaat om drie inwoners van Goes, één Rotterdammer en één inwo ner van Vlaardingen. In woningen in Goes en Middelburg werden gro te hoeveelheden speed en XTC-pil- len aangetroffen. De vijf aangehou den mensen zitten vast. Het onder zoek van de politie loopt door. Tip? redactie@pzc.nl kapelle - De Schatkist in Kapelle is gekozen tot speel-o-theek van het jaar. Dat gebeurde zaterdag tij dens de landelijke speel-o-theken- dag in Den Haag. Het thema van dit jaar was 'bewe gen' en dat heeft De Schatkist het afgelopen jaar zeker gedaan. „Het aantal leden en medewerkers liep terug", vertelt voorzitter Anneke Kampstra. „We moesten dus in be weging komen. Door allerlei acties hebben we weer nieuwe medewer kers gevonden en ook het aantal le den ging omhoog." Overigens schafte speel-o-theek in Kapelle ook nieuw 'rijdend materi aal' als skelters, steppen en bijzon dere fietsen aan. Dat paste ook goed bij het thema. Verder werd De Schatkist onder meer geroemd voor zijn goed functionerende team van medewerkers en het uit gebreide assortiment. De prijs bestaat uit een plaquette en een speelgoedpakket. De laatste jaren worden we getroffen door allerlei epidemieën: BSE, Q-koorts, vogelgriep, Mexicaanse griep... Iedereen is er van op de hoogte, de media berichten er dagelijks over. Ook de kleintjes onder ons komt het nieuws ter ore. Zo vroeg dochterlief in dat Beveland- se gezin laatst: „Papa, jij hebt toch ook Q-koorts?" Vaderlief fronste de wenkbrauwen en moest even nadenken. „Nee", antwoordde hij toen resoluut, „deze ouwe bok heeft geen Q-koorts. „O nee!", herstelde het meisje zich, „jij hebt hooikoorts!" „Juist!", antwoordde papa. Hij keek zijn dochtertje aan en vervolgde: „Dat is óók lastig, maar ik hoefin elk geval niet geruimd te worden."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 51