plaag voor club Wanbetalers Pleidooi publiciteit flitsers Dodelijk ongeluk bij Yerseke en verder Meldingen overlast drugs gestegen 'A touch of a glamorous wedding' Word ook abonnee! CONTRIBUTIE Meer beroep op Jeugdsportfonds Opkomst bij benefietconcert voor Haïti valt tegen Tony Blair ontkent deal met VS over Irak 8 en 9 De wereld van held Marco Kroon staat op z'n kop 6 en 7 Tegenwind voor de SP 6 TROUWPLANNEN? 25 februari YERSEKE - Een 18-jarige man uit Ka- pelle is donderdagavond dodelijk verongelukt langs de Postweg bij Yerseke. Hij raakte met zijn auto ondersteboven in de sloot. Om standers haalden hem uit het wrak en begonnen met reanime ren. Hulpverleners van de trauma helikopter en de ambulance na men de reanimatie over, maar bij aankomst in het Goese ziekenhuis bleek de man overleden. Zeeland: 2, 3, 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Economie: 12, 13; Meningen: 15; Cultuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 30 t/m 37. Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen en Media met daarin Televisie: 48 t/m 51. MIDDELBURG - De korpschef van de Zeeuwse politie, Letty Demmers, vindt dat er meer gedaan moet worden aan voorlichting en publi citeit over snelheidscontroles. Daar zou de politie samen met de wegbeheerders en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland eens naar kunnen kijken. Meestal zijn het landelijke campag nes, maar het zou ook regionaal opgepakt' kunnen worden. Er zou draagvlak voor de controles zijn. ALt\ bijlage spectrum: snelheidscon- Vtrales vragen om begrip Gemeenten moeten meer geld steken in sportclubs reageer op www.pzc.nl reacties: 372 OV-chipkaart is een uitkomst voor reizigers eens 36% oneens Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555547 door Maurice Steketee MIDDELBURG - Sportclubs in Zee land lopen samen jaarlijks tiendui zenden euro's aan contributiegel- den mis door wanbetalers. Het af gelopen jaar werden tientallen le den geroyeerd, omdat zij hun beta lingsverplichtingen niet zijn nage komen. Dat blijkt uit onderzoek van de PZC onder 20 sportclubs. Van de Zeeuwse sportverenigin gen geeft 95 procent aan dat het in nen van de contributie soms of re gelmatig problemen oplevert. Ge middeld loopt een club in Zeeland jaarlijks bijna 500 euro aan contri butie mis. Vaak zitten de kleinere clubs onder dat bedrag, maar bij grotere verenigingen gaat het al snel om een paar duizend euro. De contributie dient meestal in de maanden augustus of september te worden overgemaakt, maar in ja nuari zijn er nog steeds veel spor ters die niet hebben betaald. 85 procent van de clubs heeft op dit moment leden in het bestand staan, die nog geen cent hebben overgemaakt. Alles bij elkaar gaat het om honderden wanbetalers. Veel verenigingen stellen zich schappelijk op en proberen een be talingsregeling te treffen, maar daarin is wel een kentering waar neembaar. Een op de vier clubs geeft aan in het uiterste geval een incassobureau of een deurwaarder op een wanbetaler af te sturen, vijf procent kiest voor het uitdelen van boetes, maar veruit de meeste clubs gaan over tot royering. Uit cijfers van het Jeugdsportfonds blijkt bovendien dat steeds meer Zeeuwen hun contributie niet kun nen betalen. Begin 2009 deden 167 mensen een beroep op het Jeugd sportfonds, eind 2009 waren dat er meer dan zevenhonderd. Sinds begin 2008 kunnen minima de contributie uit dit fonds vergoed krijgen. pagina 3: commentaar V_V pagina 30: clubs lopen geld mis TERNEUZEN - Het aantal meldingen van drugsoverlast in Terneuzen is in 2009, het eerste jaar zonder Checkpoint, licht gestegen tot 932. In 2007, toen beide coffeeshops nog open waren, noteerde het Meldpunt Drugsoverlast 876 tele foontjes. Opvallend is vooral de piek rond de sluiting van coffeeshops Check point en (tijdelijk) Miami, blijkt uit cijfers van de politie in 2008. In dat jaar stopt de teller in totaal op 1043 meldingen. De politie deed vorig jaar in heel Zeeuws-Vlaande- ren 231 'drugsgerelateerde aanhou dingen'. In 2008 waren dat er 741. A^\ pagina 26 en 27: in het centrum heerst de angst voor het oude GOES - Het benefietconcert Hulp voor Haïti in de Zee landhallen in Goes kende gisteren een magere op komst. Tot het ter perse gaan van de krant kochten zo'n tweehonderd mensen een entreekaartje van 25 eu ro, een bedrag dat geheel ten goede komt aan opera ties van gewondgeraakte Haïtianen. Elly Stolk van Stich ting Jarikin, die de benefietactie aanjoeg, had meer men sen verwacht. Daarbij hielp de weerwaarschuwing niet mee. Het publiek genoot wel van de gratis spelende ar tiesten, van Amir (foto) tot Gordon, foto Willem Mieras Haar eraf voor Haïti www.pzc.nl Opklaringen 1° ZATERDAG 30 januari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 25 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN Schrijf u nü in of kijk voor meer info op www.amadore.nl/wedding 19.30 uur Grand Hotel Arion Vlissingen Amadore, grenzeloos gastvrij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1