PW wil referendum kilometerheffing PZC horeca steeds vaker genegeerd Huijbregts en serie Vuurzee winnen prijzen verder Vandaag in Buitengebied: t/ Speurtocht naar je eigen voedsel Nieuwe toekomst helmplantjes 1/ Gezond leven is een overtuiging CHECKPOINT Willemsen: 'Ik ben nog nooit buiten Europa geweest' Rookverbod in Timmer ziet Vancouver in rook opgaan Word ook abonnee! Voetbalbolwerk Haarlem valt om 25 Regels Natura 2000 staan ter discussie 8 en 9 WALCHEREN Geen bewijs foto Barbé TERNEUZEN - Foto's waarop oud-burgemeester Ron Barbé van Terneuzen in een appartement op Curasao zou poseren met eigenaar Meddie Willemsen van coffeeshop Checkpoint bestaan niet. Dat is volgens advocaat René de Groot van de gemeente Terneuzen de uit komst van onderzoek door de rechter-commissaris. In het verhoor voor de rech ter-commissaris - in bezit van deze krant - zegt Willemsen: „Ik ben nog nooit buiten Europa geweest. Bij mijn weten bestaat er ook geen foto van mij en Barbé om de een voudige reden dat ik nooit met hem op de foto ben geweest." Het gerucht dat een dergelijke foto zou bestaan, werd begin novem ber verspreid door een advocaat, die betrokken was bij protesten te gen de bouw van de coffeeshop in de Westkolkstraat. Volgens hem zouden zaken onderhands zijn ge regeld. Dat was voor de rechtbank reden de zaak tegen Checkpoint te schorsen. De rechtbank vond dat een eventuele relatie tussen de twee moest worden onderzocht omdat het proces ook gaat over de integriteit van het openbaar be stuur. De Groot: „Als Barbé en Willemsen elkaar in het verleden twee keer hebben ontmoet zal het veel zijn. Ik heb zelf de overeen komst tussen de gemeente en Wil lemsen opgesteld over de verhui zing van Checkpoint. Het overleg toen was hard en zakelijk. Van een nauwe band tussen Barbé en Wil lemsen was zeker geen sprake." De Groot heeft ook alle bewijsstuk ken, die Barbé tijdens zijn verhoor onder ede heeft voorgelegd, beke ken. „Er is nooit sprake geweest van een ontmoeting." Het OM en de rechtbank wilden gisteren geen reactie geven. pagina 22 en 23: 4000 kilo wiet DEN HAAG - Horecaondernemers negeren steeds vaker het rookver bod. In een kwart van de cafés en discotheken met personeel wordt weer gerookt. In het afgelopen na jaar lapte nog een vijfde van de ca féhouders met personeel de regels aan de laars, blijkt uit onderzoek van. bureau Intraval in opdracht van de Voedsel en Waren Autori teit (VWA). Voor horecaondernemers met per soneel is het verboden om men sen binnen te laten roken, tenzij het gebeurt in speciale, afgesloten rookruimten. HILVERSUM - De Vara-dramaserie Vuurzee en tv-persoon/acteur Marc-Marie Huijbregts zijn gister avond de grote winnaars gebleken van de Beeld en Geluid Awards 2009. Vuurzee leverde de beste acteur (Mark Rietman) en actrice (Carine Crutzen) van het jaar. Huijbregts werd op het gala gelau werd als tv-persoonlijkheid van het jaar. De KRO-serie 't Vrije Schaep, waarin Huijbregts een rol speelt, werd uitgeroepen tot beste tv-serie in de categorie fictie. DE N Timmer heeft recht op startbewijs voor Vancouver reageer op www.pzc.nl reacties: 301 Ruud van Nistelrooij hoort thuis op het WK voetbal 66% oneens 34% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23: Binnenland: 4, 5; Buitenland: 6, 7; Beurs: 10; Economie: 11; Cultuur: 13; Wèer: 14; Strips: 15; Sport: 24 t/m 27; Televisie: 30, 31. Bijlage: Buitengebied. HEERENVEEN - Als er prijzen werden uitgereikt voor de snelste revalidatie, had Marianne Tim mer zonder twijfel de gouden medaille ontvan gen. Maar in de topsportwereld gaat het alleen om de beste tijden. En in die competitie werd de drievoudig olympisch kampioene gisteren versla gen door Ireen Wüst en Natasja Bruintjes, waar door Timmer definitief de Winterspelen in Van couver misloopt. Zij volbracht de 1000 meter in 1.19,92 en was daarmee beduidend minder snel dan Wüst (1.18,29). Na afloop maakte Timmer bekend nog een seizoen door te gaan met schaat sen. foto Vincent Jannink/ANP pagina 24/25: sprookje kent geen happy end Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 DEN HAAG - De PW wil een refe rendum over de kilometerheffing. Tweede Kamerlid Richard de Mos voert als argument daarvoor aan dat de invoering van de heffing al le automobilisten raakt. „Laat hen beslissen over het lot van het reke ningrijden. Ook als zij vóór zijn, wat wij niet hopen", zei hij giste ren. Vandaag moet minister Ca- miel Eurlings van Verkeer uitleg ge ven in de Tweede Kamer over zijn uitlating dat de ANWB-enquête bindend zal zijn. Kamerlid Ger Koopmans (CDA) wijst een referendum hoe dan ook af „Een plat ja of nee helpt ons niet uit de file." Minister Eurlings zegt zelf 'nogal verrast' te zijn over de ophef die is ontstaan over zijn uitspraak dat een peiling onder ANWB-leden bepalend is voor het wel of niet in voeren van de kilometerheffing. Nadere uitleg wilde hij niet geven. A,y'i pagina 3: commentaar Vpagina 2 en 3: km-heffing mistig 711688 555530 Zonnig en koud 0° - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 21 - los nummer €1,50, zaterdag 2,20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1