zonder benul van besturen TURKIJE nland 19 Dealende tramchauffeurs botsten mogelijk vaker 'Leiders van oppositie vluchten uit Teheran' Hut van kindster uit Slumdog Millionaire gesloopt waarom zou je meer betalen donderdag 31 december 2009 ROME - Het was de afgelopen twee jaar een plaag geworden in Milaan: trams die om onverklaarbare rede nen op elkaar knalden of anders zins ernstige ongelukken veroor zaakten. Een onderzoek van het parket van Milaan naar handel in, en gebruik van, cocaïne door tram bestuurders, werpt nu een maca ber licht op al die incidenten. „Breng me het spul, zodra ik in de remise ben"; het door de carabinie ri afgeluisterde telefoongesprek laat weinig ruimte voor twijfel. De trambestuurder is een dealer en verkoopt de cocaïne aan collega's en anderen. In drie maanden onderzoek wer den veertien 'transacties' via de te lefoon gesignaleerd. Van twee chauffeurs hebben de onderzoeks rechters inmiddels de identiteit kunnen vaststellen. Zij spreken van een 'simpel maar zeer efficiënt netwerk', maar ook van 'ernstig so ciaal gevaar, verergerd doordat de verdachten in het openbaar ver voer werkzaam zijn'. Binnen de Milanese vervoersmaat schappij ATM, die trams, bussen en metro laat rijden met in totaal 5.000 chauffeurs, wordt het ge bruik van cocaïne niet ontkend. Twee recente moorden en twee zelfmoorden zijn door chauffeurs zelf in verband gebracht met cocaï nehandel en hebben nu ook de aandacht van magistraten. De vervoersmaatschappij van Mil aan weigert te worden weggezet als een 'dealersnest' en onder streept dat 'het om enkele rotte ap pels gaat'. Na de eerste geruchten over cocaïne is de ATM wel begon nen met het scherp controleren van het personeel op drugsge bruik. Op 2400 controles reageerden tot nu zeven personen positief. „Ze zijn direct op non-actief gesteld", aldus een woordvoerder, die te vens ontkent dat het drugsgebruik verantwoordelijk zou zijn voor de vele ongelukken die in de stad plaatsvinden. De woordvoerder stelt juist dat het aantal ongeluk ken is afgenomen. Wellicht dat de massale controle op drugs van het personeel iets daarmee te maken heeft. TEHERAN - De leiders van de her vormingsbeweging in Iran, Mir Hossein Mousavi en Mehdi Kar- roubi, zijn uit Teheran gevlucht. Dat meldde het Iraanse staatspers- bureau Irna gisteren. Ze zouden naar een noordelijke provincie van Iran zijn gegaan. Mousavi en Karroubi waren kandi daat bij de presidentsverkiezingen in juni, maar verloren van de zit tende conservatieve president Mahmoud Ahmadinejad. De her vormingsgezinde oppositie in Iran demonstreert sindsdien regelmatig tegen de officiële uitslag. Promi nente geestelijken maakten de op positieleiders gisteren opnieuw uit voor 'vijanden van God' (moha- reb). Mohareb is in Iran een mis drijf waarop de doodstraf staat. Honderdduizenden Iraniërs gaven gisteren gehoor aan oproepen van de autoriteiten om steun te betui gen aan het bewind van Ahmadi nejad en geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei. In een aantal grote steden, waaronder de hoofdstad Teheran, stonden de straten vol met regeringsgezinde burgers. De demonstranten hekelden de lei ders van de hervormingsbeweging in Iran en verbrandden vlaggen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Iran zitten nog driehonderd mensen gevan gen die zijn gearresteerd tijdens de onlusten van afgelopen zondag. MUMBAI - De 9-jarige Rubina Ali Qureishi, een van de kindsterren in de bekroonde speelfilm Slumdog Millionai re, staat in haar bijna afgebroken onderkomen. Het be stuur van de Indische stad Mumbai liet gisteren volgens ooggetuigen 25 hutten met de grond gelijk maken in het buurtje van Rubina en haar familie. In mei liet het stadsbestuur ook al de hutten van Rubinas familie en de 11-jarige mede-acteur Azharuddin Ismael Shaikh slo pen. Slumdog Millionaire speelt zich grotendeels af in de sloppenwijken van Mumbai. foto Rafiq Raqbool/AP zeilen te nemen en kwam daar bij zijn aanhang mee weg. Het was schrikken toen Wahid na de val van Soeharto, de verkiezin gen won van de gedoodverfde win nares Megawati Soekarnoputri. De volgende dag werd Megawati wel vicepresident en gezien de goede relatie tussen Wahid en de doch ter van Soekarno - die hem ook zou opvolgen - zag de toekomst er zonnig uit. De vierde Indonesische president begon een marathon om de wereld, die hem veel internatio nale goodwill opleverde. Zijn char me en snelle grappen ontwapen den en overtuigden. Hij was ook bereid zijn nek uit te steken. Hij opende handelsrelaties met Israël, herstelde de band met Oost-Timor en schrapte wetten die Chinese In donesiërs discrimineerden. Echte resultaten bleven echter uit; aanvankelijk omdat Wahid in ruil voor steun opgescheept zat met ministers die hem weinig goedge zind waren. Later werd hij zijn ei gen grootste vijand. Hij beloofde de Atjeh'ers een referendum over onafhankelijkheid, terwijl ieder een wist dat hij de provincie nooit zou loslaten. Aanvankelijke successen om de macht van het leger te breken, kre gen geen vervolg. De economie sukkelde voort, de corruptie bleef, evenals het geweld op de Moluk- ken en in Atjeh. Hij joeg ook het zelfbewuste nieuwe parlement keer op keer de gordijnen in. Wahid was arrogant en had geen benul van besturen. Hij leunde zwaar op familie en de NU-kring; maar loyaliteit is geen deskundig heid of slagvaardigheid. Zo bleef een belangrijk veiligheidsrapport eens steken in de tas van dochter Yenny, die het vergeten was. Op het laatst drongen met gevulde enveloppen bewapende zakenlui meer en meer tot hem door. Een groot geheim was dat niet: de pre sident maakte zelf terloops bekend dat hij miljoenen had gehad van de sultan van Brunei. Het geld was bedoeld voor oorlogsvluchtelingen in Atjeh, maar bereikte hen slechts mondjesmaat. Deze kwestie gaf het parlement in 2001 het handvat om de president te lozen. f/ vliegreis luchthaven belasting 0/ transfers verblijf in hotel of appartement OF BEL 0900-9697 cpm 8- t/m 22-daagse zonvakanties Begin nu uw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9