Indrukwekkend 8| Sjaak de Wit Wim van den Berge Ham Reijnhout donderdag 31 december 2009 Op zoek naar het beste wat Zee land op kunstge bied te bieden heeft bezocht ik 'Out and about', de afgelopen week exposities van Koen Vermeule bij het CBK aan de Balans in Middelburg en 'Me, we' van Jan Delauré in Freeman Gallery aan de Marktstraat in Aardenburg. Stationcar met geopende deuren in de serie Beached van Vermeule. Koen Vermeule en Jan De lauré kiezen uit de veel heid van beelden er één en concentreren zich daarop. Het voorbijgaande wordt via de schilderkunst iets om bij stil te staan. Dat opent het oog voor betekenissen. Picturale kwaliteit is voorwaarde en in beider werk ruimschoots aanwezig. Vermeule werkt met zelfgemaakte foto's van mensen in stedelijke om gevingen en van uitgestrekte land schappen. Soms verplaatst hij zijn personages naar één van zijn land schappen. Hij schildert inventief, licht vereenvoudigend een illusie scheppend. Vegen, vlekken en ge varieerde penseelstreken leiden tot schilderen op het scherp van de snede. Vermeule gaat uit van wat hij ziet, Delauré zoekt uit de mas samedia beelden die spiegelen wat hem innerlijk beweegt. Misschien een klein verschil, want de keuze van Vermeule is natuurlijk mede- bepaald door wat hem raakt. Maar zijn drijfveer zit toch meer in het zichtbaar maken van stukjes reali teit. De schildertrant van Delauré is ook inventief, maar verfijnder dan die van Vermeule, met meer aandacht voor nuances. Het introspectieve van Delauré komt naar voren in het enige ruim telijke werk: een levensgrote pop die voor een spiegel staat gebogen waarin het hoofd verdwijnt: Zelf portret Het beeld wijst op zoeken achter de zichtbare werkelijkheid. Het is tegelijkertijd een afwenden van de wereld en de toeschouwer. Door zijn werk geeft Delauré zich echter wel degelijk bloot. Met een virtuoze techniek roept hij gela den voorstellingen op die betrek- Icing hebben op angst, dood en ero tiek. Kathleen is het meest intrige rende doek. Een vrouw ligt in de takken van een boom, omhuld door duister. Haar gezicht gaat schuil achter haar haar. Een arm hangt slap uit een witte mouw naar beneden. Vanonder haar zwarte rok steekt een been om hoog. In de panty zit een gat, net op de plaats waar een tak haar been bijna raakt, een verwijzing naar de erotische geladenheid. Wat doet ze daar? Hoe komt ze daar? Leeft ze nog of is ze dood? Tegenover dit doek hangt een klein schilderij met dezelfde vrouw. Je ziet nu haar gezicht: bleek, met in de vochtige ogen een oneindige blik. Ik besluit dat ze dood is, gevlucht voor wie zich aan haar vergreep of daartoe actie ondernam. Dat de vrouw nu zo één is met de boom, de natuur, verwijst naar de wortels van het menselijke bestaan die immers in de aarde liggen, terwijl de geest het aardse kan bezielen en zelfs overstijgen. Maar de geest is wel licht vaker de bron van het kwaad. Wie zich zoals Delauré daarvan be wust is kan soms moeite hebben hoop te blijven koesteren. Dat spreekt ook uit de regels: O, hoe veel van mijn bestaan/ was slechts het gelogen verleden/van een leven nog te gaan..., een fragment van een gedicht uit de bundel Verloren illusie van Pessoa, gezongen door fadozangeres Teresa Silva Carval- ho. Het klinkt in de ruimte waarin Delauré een aangrijpend schilderij van een meisje dat tot haar lippen in het water staat combineert met een enorm doek waarop een uit zichtloze grijze zee is te zien. Hoe troosteloos dit ensemble ook is, het signaal is: hoop is noodzaak. Het werk van Delauré is een be zweren van het onheil, het subli meren van angst en pijn én een staalkaart van picturale kwaliteit. Het mooi samengaan van beeld, vorm en betekenis maakt deze ten toonstelling een aanrader. Hetzelfde geldt voor de ex positie van Vermeule. Hij raakt met zijn voorstellin gen het menszijn van alledag. Hij schildert een man die op een lucht haven op een vensterbank, achter een wand van glas ligt te slapen. Glasshouse heet de gouache. Een ander werk, Lost toont een groepje mannen dat iets zoekt in het zand, in een nachtelijk decor met op de achtergrond een kruising tussen een radarstation, een container schip en een pretpark. Het werk is gebouwd rond de spanning tussen mensen en hun omgeving. Dat is goed zichtbaar in twee schilde rijen met hetzelfde, hip geklede meisje in kleermakerszit. Eén keer plaatst Vermeule haar met de rug naar een pretpark bij nacht. In een ander doek zit ze op het strand, met vooral leegte om zich heen. Het meisje zoekt in de stilte van de natuur haar rust en zichzelf. Die neiging tot romantiek in de pure zin spreekt ook uit de kleine olieverven die Vermeule speciaal voor deze expositie in oplage maakte. Beached is de titel. Steeds zie je een stationcar met geopende deuren en de silhouetten van drie jongens. Eén ervan gebaart rich- Sjaak de Wit maakt uitgebalanceer de, strak uitgevoerde schilderijen en grafiek waarin hij speelt met waarneming en verbeelding. Met name de composities waarin hij natuur en cultuur naast elkaar plaatst zijn sterk. T/m 8 jan., Passerelle, Gemeentehuis Terneuzen. Ma. v/a 12.00 uur, di. t/m do. 9.00 - 17.00 uur, vr. 9.00 - 20.00 uur. Wim van den Berge pakt uit met een overzichtstentoonstelling van zijn fotowerk uit de periode 2001-2009. Gaaf gecomponeerde landschappen en mooie abstrac ties geven blijk van een mooie ba lans tussen zien en weergeven. T/m 16 januari, 'BinnenUit', Schouwersweg 7, Heinkenszand. Di. t/m vr. 9.30 - 17.30 uur, za. 9.30- 16.30 uur jentsje Popma De Friese kunstenaar Jentsje Pop- ma concentreert zich op de hoofd lijnen van zijn onderwerp. Met brede vegen schildert hij land schappen en naakten. Kracht en kwetsbaarheid komen in zijn werk harmonieus samen. T/m 17 januari, Jentsje Popma, Galerie Kos, Verrenieuwstraat 32, Zierikzee. Vr. t/m zo. 12.00-18.00 uur en op afspraak: 0111-414912. Verzameling Warren Hans Warren (1921-2001) verzamel de kunst uit verre werelden. Zijn collectie wordt schitterend gepre senteerd. Spannende combinaties van religieus, mythisch en magisch geinspireerde beelden: Afrikaanse expressie naast oosterse verfijning: twee kanten van één medaille. T/m 31 januari, Zeeuws Museum, Abdij, Middelburg. Di t/ zo. 10.00 - 17.00 uur. Han Reijnhout is autodidact met gouden handen. Zijn tekeningen en beeldjes leggen haarscherp het leven aan en met het water vast. Ook zet hij alledaagse momenten neer, met mensen in de hoofdrol en tovert hij een expressief geschil derd gestrand schip uit zijn mouw. T/m 7 maart, MuZeeum, Nieuwendijk 11, Vlissingen. Ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur, za. en zo. 13.00 - 17.00 u.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 98