Lot van de eendagsman behoeft niet veel uitleg Ice Age ter afsluiting serie kinderfilms in bibliotheek 61 u -• filmrecensies filmagenda donderdag 31 december 2009 Scène uit Het leven uit een dag. foto GPD door Mark Moorman Er had zich tot nu toe maar één filmmaker aan het oeuvre van A.F.Th, van der Heij den gewaagd en Advocaat van de hanen van Gerrit van Eist (1996) ging niet de geschiedenis in als een geslaagde literaire verfilming. Mare de Cloe, een van de grote talenten van de Nederlandse film, heeft zich gewaagd aan Van der Heijdens Het leven uit een dag, een roman die buiten de ro mancycli van de nijvere oeuvre- bouwer valt. Het is een oog- en oorstrelende film; maar het is niet de diepgravende meditatie over de liefde, die Het leven uit een dag ook ambieert te zijn. De roman speelt zich afin een universum, waar de mens slechts een dag heeft om te leven. Vermoei u niet met de praktische consequenties; het is een lite- rair-filosofisch uitgangspunt; de helden van het boek leven in een wereld waarin ze alles slechts één keer meemaken. 's Ochtends zien ze een keer in ademloze verwondering de zon opkomen, later die dag worden ze verliefd, ze bedrijven de liefde en met het verschrompelen van de lust komt de oude dag en de dood. Dat is het lot van de eendags- mens. „Het leven ontleent hier aan zijn intensiteit", wordt er in de film gezegd. Het probleem van de film is dat ons dit moet worden meege deeld, want die intensiteit schuilt meer in het concept dan in het drama, dat in fraaie fragmenten uit elkaar valt. We volgen een jong stel (Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Loïs Dols de Jong) dat zich niet bij de orde der dingen wenst neer te leg gen. Er lijkt maar één uitweg: een leven in de hel, die wordt be schreven als de wereld waarin wij leven. Om de hel te bereiken plannen de twee een moord, waarvoor ze ter dood zullen wor den veroordeeld en ze elkaar aan gene zijde in de armen kunnen sluiten. Net zoals je dit allemaal omstan dig in een recensie moet uitleg gen, moet dat in de film ook wor den uitgelegd, terwijl je er in het tweede deel van de film achter komt dat deze hele complexe op zet leidt naar een verhaal dat zich laat samenvatten als: 'jongen en meisje zijn op zoek naar de ware liefde (en elkaar)'. De twee jeugdige hoofdrolspelers zijn weliswaar voortdurend in beeld, maar krijgen toch weinig kans om indruk te maken. Het leven uit een dag is een film waarin de acteurs optreden in de schaduw van regisseur/scenarist De Cloe. Het hele tweede deel van de film is in split screen (twee beelden naast elkaar) opge nomen, waarin we de beide gelie ven parallel volgen. De Cloe heeft een leuke sound track, met muziek van Novastar, Zita Swoon en Rufus Wainw- right, maar in een aantal scènes waarin de muziek het over neemt, krijgt de kijker het gevoel dat hij in een lange videoclip ver zeild raakt. En daar is het leven echt te kort voor. Het leven uit een dag Regie: Mare de Cloe, mer Matthuijs van de Sande-Bakhuijzen, Loïs Dols de Jong, Hadewich Minis. Te Zien: FiZi, Zierikzee De indrukwekkende animatie film Ice Age (deel I) sluit van daag de serie kinderkinderfilms af tijdens de kerstvakantie in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. „Dit initiatief is heel goed ontvan gen. Er zijn zes kinderfilms ver toond. Voor vrijwel elke voorstel ling bestond ruime belangstelling. De entreeprijs van slechts één eu ro heeft daar wellicht toe bijgedra gen", vertelt een woordvoerster van de bibliotheek. Ice Age (regie Chris Wedge en Car los Saldanha) wordt vertoond in de Nederlandse versie. Duizenden dieren trekken naar het zuiden om de barre winter te ontvluchten. Manfred, een eenzame, norse mammoet, is echter op weg naar het noorden. Al snel ontmoet hij Sid, een zelfin genomen en irritant luipaard. Als zij plots een weeskindje vinden, overtuigt Sid het luipaard ervan dat zij samen deze mensenbaby moeten terug brengen naar zijn fa milie. De voorstelling begint 10.30 uur. door Bart van der Put Het heeft even ge duurd, maar met het zesde deel van de opmerkelijk lu cratieve Saw serie zijn de makers er zowaar in ge slaagd enkele prangende actuele kwesties centraal te stellen. De film opent met een gruwelscè ne waarin twee dubieuze krediet verstrekkers aan een dodelijke val kunnen ontsnappen. Voorwaarde daarvoor is wel dat ze een deel van hun eigen vlees afsnijden. Wie letterlijk het meeste gewicht in de schaal legt blijft leven. Saw 6 haakt niet alleen in op de Ameri kaanse kredietcrisis, de makers richten hun zware geschut vooral op zorgverzekeraars die zich onder een behandelingsvergoeding uit- wurmen. Dat thema komt niet uit de lucht vallen. Booswicht Jigsaw werd in het enerverende Saw (2004) geïn troduceerd als een terminale kan kerpatiënt die andere mensen de waarde van het leven wil bijbren gen, door ze met een wisse dood te confronteren. Jigsaw's eigen verscheiden stond een voortzetting van de serie niet in de weg, waarbij de scenario schrijvers zich wel duidelijk in al lerlei bochten moeten wringen om het schip op koers te houden. In het zesde deel zien we de door Tobin Bell vertolkte sadist weder om alleen in flashbacks terug. Zijn tweede navolger mag lelijk huis houden onder de vermaledijde zorgverzekeraars. Achter de schermen van de serie wordt wel eens van stoel verwisseld. De editor van alle voorgangers voert dit keer de regie, maar over de hele linie is de personele bezetting opvallend consistent. Met een bebloede zaag kan men bij productiemaatschappij TWisted Pictures ongetwijfeld een goede boterham beleggen, maar de vaste cameraman, vormgevers, decor bouwers, schrijvers en acteurs gaan dermate routineus te werk dat we al vijf films op rij een her haling van zetten kunnen constate ren. Maar wacht: Er valt toch iets nieuws te verwachten; het reeds Scène uit Saw 6 aangekondigde Saw 7 zal in 3D worden uitgebracht, zodat we de voortslepende martelsoap door een hele andere bril kunnen bekij ken. In de tweede filmeeuw wordt de bodem pas bereikt wanneer we de gapende leegte in drie dimensies kunnen waarnemen. Saw 6 Regie: Kevin Creutert Met: Costas Mandylor, Tobin Bell, Peter Outerbridge, Betsy Russell; Te zien in: Antwerpen en Cent. VLISSINGEN CINECITY 2012: vr, za en zo 21.00 uur; A Christ mas Carol: do 13.15 uur, vr 16.30 en 19.00 uur, za 15.00, 17.00 en 19.00 uur, zo 11.00, 15.00, 17.00 en 19.00 uur, ma, di en wo 16.00 uur; Alvin en de Chip munk 2: do 11.15 en 13.30 uur, vr 12.00,14.15,16.45 en 19.15 uur, za 11.15, 13.45, 16.15 en 19.15 uur, zo 11.15,13.45 en 16.15 uur, ma, di en wo 13.45 en 16.15 uur; Anubis en de wraak van Arghus: do 11.00 en 13.45 uur, vr 12.15, 14.15 en 16.30 uur, za en zo 11.30, 14.00 en 16.15 uur, ma, di en wo 14.00 en 16.15 uur; Arthur e.d. wraak van Malthazard: do 11 uur, vr 12 uur, za en zo 130 uur, wo 14 uur; Avatar: do 12 uur, vr 12.30 en 16 uur, za 12,15.15 en 18.45 uur, zo 13.30 en 16.45 uur, ma, di en wo 13.30, 16.45 en 19 uur; Brothers: vr t/m wo 21.15 uur; De Hel van '63: vr 17.15, 19.30 en 21.45 uur, za t/m wo 16.15,19.15 en 21.45 uur; De Storm: vr 14 uur, za en zo 12.30 uur, ma en di 13.45 uur; Hachi: vr 14.30 uur, za en zo FINISH De Hel van '63 13 uur, ma t/m wo 14. uur; It's Complica ted: do 11 en 13 uur, vr 12.15, 19 en 21.45 uur, za 10.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zo 10.45, 19 en 21.45 uur, ma 13.45, 16.15, 19 en 21.45 uur, di 19.00 en 21.45 uur, wo 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Kabouter Plop en de Kabouterba by: do 11.00 uur, vr 12.30 uur, za en zo 11.00 en 14.45 uur, wo 14.00 uur; Komt een vrouw bij de dokter: do 13.15 uur, vr 14.45, 19.00 en 21.45 uur, za en zo 11.15, 13.45, 19.00 en 21.45 uur, ma t/m wo 13.45, 19.00 en 21.45 uur; Law Abiding Citizen: vr t/m wo 21.45 uur; Old Dogs: do 13.30 uur, vr 14.15, 16.15 en 19.15 uur, za en zo 15.00, 17.00 en 19.15 uur, ma t/m wo 16.00 en 19.15 uur; Paranormal Activity: za 23.15 uur, ma en di 22.15 uur; Terug naar de Kust: vr 16.15 uur, zo 16.30 uur en di 16.00 uur; The Men Who Stare at Goats: di 14.00 en 19.30 uur; The Twilight Saga, New Moon: zo, ma en wo 19.00 uur; Up (nv): do 11.00 uur, vr 12.15 uur, za en zo 10.45 uur; GOES MERRAL Anubis en de Wraak van Arghus: do, za en zo 12.00, 14.00 en 16.00 uur, vr en wo 14.00 en 16.00 uur; Avatar: do 12.30 en 15.30 uur, vr 15.30, 18.30 en 21.30 uur, za en zo 12.30, 15.30, 18.30 en 21.30 uur, ma en di 18.30 en 21.30 uur, wo 15.30, 18.30 en 21.30 uur; De hel van '63: do 16.30 uur, vr, za en zo 16.30, 18.45 en 21.15 uur, ma en di 18.45 en 21.15 uur, wo 16.30, 18.45 en 21.15 uur; It's Complicated: vr t/m wo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 96