zeeland 129 Toeristenbus populair in Zeeuws-Vlaanderen bezoektijden Veiling voor behoud kerk weekenddiensten kerkdiensten ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Cravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O: 15.00-20.00 uur; Hartbewa- king: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZORGSAAM Locatie Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen Tel.0115-688000 Verpleegafdelingen 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Dagverblijven op gang 14.30-20.00 uur. IC/CCU 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. RGZ kliniek(PAAZ) ma,di,do,vr 18.00-20.00 uur, wo, za, zo+feestdagen 14.00-16.30 en 18.00 en 20.00 uur. Kinder/jeugdafd.14.00-19.00 uur. Couveuse 11.00-20.00 uur. Kraam/gynaecologie familie 24 uur, ove rig 10.30-21.00 uur. Locatie Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg Tel. 0117-459000 Alle afdelingen 9.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 93322111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. donderdag 31 december 2009 door Frank van Cooten TERNEUZEN - Het gebruik van dè toeristenbus is afgelopen zomer ex plosief gestegen ten opzichte van de zomer van 2008. Stopte de teller in 2008 nog bij rond de veertigduizend passagiers, volgens de vervoerder Veolia zijn de afgelopen zomer maar liefst meer dan zestigduizend ritten ge maakt met de Toeristenpas. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenhiscentrum (Kust)toerisme van de Hogeschool Zeeland naar het gebruik en de waardering van de toeristenbus. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de provin cie Zeeland. Uit het onderzoek blijkt ook dat de toeristenbus wel degelijk een zeer positieve invloed heeft op het reisgedrag van de toeristische gas ten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Maar liefst 82 procent van de pasge bruikers gaf aan de auto vaker te la ten staan tijdens de vakantie. Het gemak en het omzeilen van de parkeerproblematiek werden als belangrijkste motieven voor het gebruik van de toeristenbus ge noemd. De meest gebruikte buslijn is lijn 14. Dit is het traject tussen Bres- kens en Knokke via Nieuwvliet, Cadzand en Sluis. Het doel van de busreizen varieert van strandbe- zoek tot winkelen of uitgaan. Alle leeftijden gaan met deze bus mee, blijkt verder uit het onderzoek. Zo wel volwassenen in een kleine groep als gezinnen met kinderen hebben een rit gemaakt met deze bus. Naast de afname van het aantal au tokilometers is de toeristenbus ook belangrijk voor een beter ima go van West-Zeeuws-Vlaanderen als vakantieregio. Bijna alle gebruikers vinden dat de toeristenbus een zeer positieve bij drage heeft geleverd aan hun va- kantieplezier. Ook de deelnemen de campings en hotels bevestigen de meerwaarde van de toeristen bus en zien het initiatief als een be langrijke extra service voor hun gasten. De meeste ondernemers zouden de pas graag uitbreiden met kortin gen en andere arrangementen. De toeristenbus biedt de vakantie gangers de mogelijkheid gratis te reizen tot aan Knokke en tot aan zwemparadijs Scheldorado in Ter- neuzen. CADZAND - De kunst- en antiekvei ling van Het Middelburgs Veiling huis in de kerk in Cadzand heeft 4000 euro opgeleverd voor de Stichting Behoud Dorpskerk. De totale waarde van de geveilde artikelen bedroeg ongeveer 40.000 euro. Jeugdclub Life haalde, met de ver koop van catologi, drank en snacks, ongeveer 500 euro op voor een ontwikkelingsreis naar Oegan da. Donderdag 31 december 2009 t/m zondag 3 januari 2010 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland P. F. M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. do. 19.30-vr. 19.30 uur: S. Verkaart vr. 19.30-za. 19.30 uur: W. Ditewig za. 19.30-zo. 19.30 uur: M. Stroo zo 19.30-ma. 19.30 uur: W. Ditewig Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le 06-53156391 (24-uur bereikbaar) D. Hoogendijk. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111. Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Ter Weel: tel. 0113-273636 RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: do. 31 dec. en vr. 1 jan.: J. Boer, tel. (0113) 313050 of (0113) 228866. za. 2 en zo. 3 jan.: A. C. Mosselman, tel. (0113) 381233 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: vr. 1 jan.: H. van Dijk, Simonswei 2, Hein- kenszand, tel. (0113) 561290. za. 2 en zo. 3 jan.: P.C. Stokman, 's Gra venpolderseweg 39, Goes, tel (0113)213419. Dierenkliniek Yerseke en dierenkliniek Goes, praktijken voor gezelschapsdieren: Dierenkliniek Goes,'s Gravenpolderseweg 92, Goes,(0113)270072, za 10.00-15.00 uur, behandeling volgens afspraak; Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat.van 11.00-12.00 uur. Dierenambulance 0900-7673437 (24 uur bereikbaar). donderdag 31 december 2009 en vrijdag 1 januari 2010 BEVELANDEN Baarland Nederlandse Hervormde Kerk do 19.00 uur ds Westerneng; Biezelinge Christelijke Gereformeerde Kerk do 19.30 uur en vr 10.00 uur ds Oosting; Borssele Gereformeerde Gemeente do 16.00 uur ds Meeuse, vr 9.30 uur lees- dienst; Colijmisplaafc Protestantse Ge meente do 19.00 uur ds Spaans; Geers- dijk Protestantse Kerk do 19.00 uur dienst Wissenkerke; Goes Protestantse Gemeente Grote Kerk do 19.30 uur ds Jobsen; Oosterkerk, vr 10.30 uur ds Ka mermans; Gereformeerde Bond (De Le vensbron) do 19.30 uur dhr Antes; Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt (Ontmoe- tingskerk) do 19.30 uur ds Trimp; Christe lijke Gereformeerde Kerk do 19.30 uur en vr 10.00 uur ds Schenau; Gereformeer de Gemeente do 19.30 uur en vr 9.30 ds Meeuse; Vrije Evangelische Gemeente do 19.00 uur ds v.d. Westering; Rooms-Ka- tholieke Kerk Parochiekerk do 19.00 uur liturgiegroep, vr 11.00 uur pater Paul; 's-Gravenpolder Protestantse Kerk dienst Baarland; Gereformeerde Gemeen te do 19.30 uur en vr 9.30 uur ds Hak- voort; Hansweert Nederlandse Hervorm de Kerk 16.00 uur dienst Mariaoord; Ma- riaoord 16.00 uur dhr Bakker en dhr den Hollander; 's-Heerenhoek Rooms-Katho- lieke Kerk do 19.00 uur pater Paul; Hein- kenszand Protestantse Gemeente Bar- besteinkerk) do 19.30 uur ds Pieterse; Rooms-Katholieke Kerk vr 9.00 uur past Brooijmans; Hoedekenskerke Gerefor meerde Gemeente do 19.30 en vr 10.00 uur leesdienst; Kamperland Protestantse Gemeente do 19.00 uur ds v. Zoelen; Ge reformeerde Gemeente do 16.30 uur ds Moens, vr 10.00 uur leesdienst; Kapelle Nederlandse Hervormde Kerk do 19.30 uur ds Deventer; Gereformeerde Ge meente do 19.00 en vr 9.30 uur ds Baan; Kats Nederlandse Hervormde Kerk do 19.00 uur ds Vlaming; Kloetinge Protes tantse Kerk do 19.00 uur ds de Nooij; Kortgene Nederlandse Hervormde Kerk do 19.00 uur dienst Kats; Gereformeerde Gemeente do 19.00 en vr 10.00 uur ds Harinck; Krabbendijke Nederlandse Her vormde Kerk do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds v. Bennekom; Gereformeerde Kerk do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds v.d. Griend; Gereformeerde Gemeente do 17.00 uur ds de Heer, vr 9.30 uur lees dienst; Protestantse Gemeente do 19.00 uur gez. dienst Rilland; Kruiningen Her steld Hervormde Gemeente 19.30 uur kand Donselaar; Gereformeerde Gemeen te do 19.00 en vr 9.30 uur ds Hooger- land; Gereformeerde Gemeente in Neder land 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst Kwadendamme Rooms-Katholieke Kerk vr 10.45 uur past Buijssen; Lewedorp Rooms-Katholieke Kerk do 19.00 uur past Brooijmans, vr 13.30 uur pater Paul; Nieuwdorp Protestantse Kerk do 19.00 uur dhr ten KloosterGereformeerde Ge meente do 16.00 uur ds Hakvoort, vr 9.30 uur stud Maljaars; Nisse Gerefor meerde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur leesdienst; Ovezamde Rooms-Katholieke Kerk do 19.00 uur past Verbeek; Rilland-Bath Protestantse Kerk do 19.00 uur ds v.d. Beid; Gerefor meerde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur leesdienst; Vrije Evangelische Ge meente 17.00 uur br Dronkers; Schore Nederlandse Hervormde Kerk dienst Ma riaoord Hansweert; Waarde Nederlandse Hervormde Kerk 19.00 uur ds v.d. Woes- tijne; Gereformeerde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur ds Golverdin- gen; Wemeldinge Protestantse Kerk do 19.30 uur ds v.d. Putte; Vrije Evangelische Gemeente do 19.00 uur br Verduijn; Wil- helminadorp Protestantse Gemeente do 19.00 uur ds Kamermans; Wissenkerke Protestantse Kerk do 19.00 uur ds v.d. Broeke; Wolphaartsdijk Protestantse Kerk do 19.30 uur ds v. Eek; Gereformeer de Gemeente do 17.00 uur stud Mal jaars, vr 9.30 uur leesdienst; Yerseke Ne derlandse Hervormde Kerk do 18.30 uur ds Baggerman; Hervormde Gemeente Re- hoboth do 19.00 uur kand Hak, vr 9.30 uur ds Blom; Gereformeerde Kerk do 18.30 uur ds Becker, vr 9.30 uur dhr Ver- bruggën; Gereformeerde Gemeente do 18.00 uur en vr 9.30 uur ds v. Krimpen Vrije Evangelische Gemeente do 18.30 uur en vr 10.00 uur br Dronkers; THOLEN Anna Jacobapolder Gerefor meerde Kerk do 17.00 uur ds Vermeulen; Oud-Vossemeer Hervormde Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds Scheur water; Gereformeerde Kerk do 19.00 uur dienst o.l.v. kerkenraad; Christelijke Gere formeerde Kerk do 19.00 uur en vr 9.30 uur ds den Boer; Gereformeerde Ge meente in Nederland do 19.00 en vr 10.00 uur leesdienst; Poortvliet Hersteld Hervormde Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds Gielen; Gereformeerde Kerk do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds Broere; Gereformeerde Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur leesdienst; Scherpenisse Hervormde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur ds v. Kooten; Vrije Hervormde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur ds v.d. Sleen; Gereformeer de Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds Bakker; Sint-Annaiand Hervorm de Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds Versluis; Hersteld Hervormde Ge meente (Bethelkerk) do 19.00 uur en vr 10.00 uur kand Kater; Gereformeerde Ge meente in Nederland do 19.00 en vr 9.45 uur leesdienst; Sint-Maartensdijk Hersteld Hervormde Gemeente do 19.00 uur ds Joppe; Hervormde Gemeente Re- hoboth do 19.00 uur ds Reehorst; Gere formeerde Gemeente in Nederland do 19.00 uur en vr 9.30 uur leesdienst; Oud-Gereformeerde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur leesdienst; Sint-Philip- sland Hervormde Gemeente do 19.00 uur en vr 9.30 uur ds den Boer; Gerefor meerde Gemeente do 15.30 uur ds Bak ker, vr 9.30 uur leesdienst; Oud Gerefor meerde Gemeente do 19.00 uur dhr v. Houdt, vr 9.30 uur leesdienst; Oud. ger. gem. buiten verband i.o. do 19.30 uur en vr 10.00 uur ds v.d. Meer; Stavenisse Hervormde Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur ds Zeedijk; Oud-Gerefor meerde Gemeente di 19.00 uur lees dienst, vr 9.30 uur dhr v. Houdt; Tholen Hervormde Gemeente do 19.00 en vr 9.30 uur ds Meijer; Hersteld Hervormde Gemeente (Calvijncoliege) do 19.30 uur ds Meuleman; Gereformeerde Kerk do 19.00 uur ds Boer, vr 10.00 uur ds Broe re; Christelijke Gereformeerde Kerk do 17.00 uur ds den Boer, vr 10.00 uur lees dienst; Gereformeerde Gemeente do 19.00 uur en vr 10.00 uur leesdienst; Rooms-Katholieke Kerk vr viering in Le pelstraat; Immanuël do 19.00 uur en vr 10.30 uur mw Roggeband.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 83