zeeland 123 oliebollen: hoe hou je het vol? 'Bezuinigingen gaan pijn doen' Brandweer Goes rukt vaker voor niets uit Graffiti-spuiter aangehouden in Middelburg donderdag 31 december 2009 B niet na drie maanden fitnessen af te haken Walter Houtzager: „Dat mensen afhaken, heeft negen van de tien keer te maken met gedrag en doelstellingen." foto Ruben Oreel door Luc Oggel KRUININGEN - De gemeente Rei- merswaal zal 'pijnlijke beslissin gen' moeten nemen om het de ko mende jaren financieel rond te breien. Dat zegt wethouder Jaap Sinke. Hij gaat daarmee nader in op de ideeën waarmee zijn partij, de SGP, de verkiezingen wil ingaan. De partij streeft naar creatieve op lossingen en kansen en daarvoor moeten volgens Sinke 'paden wor den bewandeld die nog niet eer der zijn bewandeld'. „In financieel opzicht worden het moeilijke tij den, vooral gelet op de grote bezui nigingen van 35 miljard euro die vanuit Den Haag op alle gemeen ten afkomen. Met een doekje voor het bloeden gaan we het niet meer redden." In Reimerswaal wordt binnenkort een werkgroep geformeerd die, net als de gemeente Tholen, een lijst met bezuinigingsmaatregelen zal opstellen. „En dan zullen er best beslissingen moeten worden genomen die pijn doen", verwacht Sinke. Concrete zaken zijn volgens hem nog niet te noemen, maar 'niets is uitgesloten'. „Er komen wellicht voorzieningen op de tocht te staan waar we nog niet eerder aan hebben gedacht. Wat mij bijvoorbeeld persoonlijk op valt, is dat bij nieuwe initiatieven meteen om subsidie wordt ge vraagd zonder dat eerst zelf de han den uit de mouwen worden gesto ken. Die verzorgingsstaat, daar moet misschien wat op worden be knibbeld. Ik zeg niet dat het ge beurt, maar het zou een overwe ging kunnen zijn. We moeten ge woon heel goed gaan bekijken waar nog ruimte zit en welke pro jecten wellicht in de ijskast moe ten worden gezet. Het staat wel vast dat we heel zorgvuldig te werk zullen moeten gaan." door Luc Oggel GOES - De Goese brandweer moet steeds vaker uitrukken voor een loos alarm. Dat blijkt uit een verge lijking van het aantal uitrukken tussen 2005 en 2009. Moesten de brandweermannen in 2005 nog 'slechts' 79 keer voor niets op pad, afgelopen jaar was dat 148 keer. Het gaat meestal om automatische brandalarmen bij be drijven, die onterecht afgaan. Sinds 2005 is het aantal loze alar men ongeveer met zo'n twintig per jaar toegenomen. In 2005 ging het om 79 keer, 2006 97 keer, 2007 102 keer, 2008 128 keer en afgelo pen jaar 148 keer. Overigens moet de Goese brand weer sowieso steeds vaker op pad, blijkt uit de overzichten op de website. Sinds 2005 is dit jaar het vaakst uitgerukt: 367 keer. In 2008 was dat 339 keer, in 2007 362 keer, in 2006 315 keer en in 2005 339 keer. Voor het eerst sinds 2006 had de Goese brandweer dit jaar te ma ken met een zeer grote brand, na melijk die in café La Strada, op 7 ja nuari. Ook was er, twee dagen eer der, een grote brand bij autobe drijf Auto Adria. Dertien voertui gen gingen toen in vlammen op. MIPDELBURG - Een 22-jarige Vlissin- ger is woensdagochtend rond kwart voor zes aangehouden voor het spuiten van graffiti. Vlak daar voor had de politie een melding ge kregen dat er een auto stilstond vlakbij een bedrijf aan de Nieuwe Kleverskerkseweg in Middelburg. Daar zagen agenten twee mensen lopen: de 22-jarige man en een 27-jarige vrouw, allebei uit Vlissin- gen. De man zei dat hij autopech had, maar hij had in zijn jaszak ook een verfspuitbus zitten. Uit onderzoek bleek dat hij graffiti had gespoten op het fietspad en het wegdek van de Kleverskerkseweg. Ook waren tags, de 'handtekening' van een spuiter, aangebracht op een stroomkast en een betonnen af scheiding. 1. Grote brand bij Envicare Rilland 2. Beroep vertraagt tweede AH 3. Stichting nieuwe eigenaar kerk MAIL TIPS NAAR bevelanden@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 77