Stichting De Klomp splitst zich op Gemeente digitaliseert dorpsfilms almanak Kroten Veel kinderen bij eerste Speeldorp Hoedekenskerke 22 en 23 deÜRVKKERY Tip? redactie@pzc.nl wissenkerke - De gemeente Noord-Beveland gaat het ijzer sme den nu het nog heet is. Zeven dorpsfilms, gemaakt tussen 1951 en 1966 door filmer Johan Adolfs uit Enschede, zullen komend jaar worden gedigitaliseerd. De ge meente heeft haast, omdat nu nog mensen in leven zijn die precies kunnen vertellen wie en wat er al lemaal op het celluloid is gezet. Bij de digitale beelden kunnen op die manier commentaren en informa tie worden gezet. Adolfs filmde in heel Nederland. In Colijnsplaat, Kamperland en Kats maakte hij twee films, in Kortgene en Wissenkerke maar één. De tweede film van Kats, ge schoten in 1966, is al jaren spoor loos. Als de films op dvd staan, kan de bevolking ze voor een nader te be palen bedrag aanschaffen. Sommige supermarkten proberen het de klanten zo makkelijk mogelijk te maken. Dat geldt ook voor de proce dure die bij de groentenafdeling ge volgd moet worden. De klant doet de gewenste aanschaf in een zakje. Legt dat op een weegschaal en drukt op een knopje waarop in alfabetische volgorde de naam van het product gedrukt staat. Vaak is dat knopje ook nog voorzien van een afbeelding van het productdus hoe moeilijk kan het zijn? Dat was niet de ervaring van die me vrouw in een supermarkt in Goes. De weegschaal had ze gevonden en de knopjes ook. Maar waar was toch het product dat ze aan wilde schaf fen. Tegen de medewerker van de groentenafdeling: „Ik kan de kroten niet vinden." Antwoord: „Hier me vrouw bij de rode bieten." door Luc Oggel ovezande - Na de ingrijpende ver bouwing van jongerencentrum De Klomp in Ovezande wordt nu ook de stichting bestuurlijk herzien. De organisatie van de festivals Klomppop en Straatfestival Ove zande wordt ondergebracht in de nieuwe Stichting De Klomp Festi vals. Dat is gisteren bekendgemaakt. Grootste reden voor de splitsing is om specifieke subsidies te kunnen binnenhalen en de boekhouding van de festivals beter te kunnen splitsen van die van het jongeren centrum. „We liepen er wel eens tegenaan dat je bepaalde subsidies alleen krijgt als het organiseren van festivals specifiek de doelstel ling is. Dat was in de oude situatie niet zo", legt voorzitter Dennis Sommeijer van De Klomp uit. Van de bestaande Stichting Jonge rencentrum De Klomp zijn de sta tuten gewijzigd om de doelstelling beter te laten aansluiten bij de hui dige activiteiten. Sommeijer: „Die statuten dateerden nog van de op richting. Inmiddels zijn we veel breder bezig, vooral op muzikaal vlak." De twee stichtingen krijgen een ge zamenlijke, onafhankelijke raad van toezicht om de historische bin ding te bewaken en te voorkomen dat de stichtingen op termijn uit el kaar groeien. Nu zit er nog een aantal mensen in zowel het be stuur van de festivals als dat van het jongerencentrum, maar het is de bedoeling dat met name bij het jongerencentrum nieuw bloed in stroomt, zegt Sommeijer. Alle bestuursleden blijven vrijwilli gers. Co van Cadsand, die zo'n veertien jaar voorzitter was van De Klomp, wordt voorzitter van De Klomp Festivals. Bij het jonge rencentrum blijft hij nauw betrok ken als bestuurslid, maar wordt als voorzitter opgevolgd door Somme ijer. Het jongerencentrum steunt voor organisatie van de activiteiten op drie werkgroepen: Kinderclub, Jeugdsoos en Podium. Die laatste is een nieuwe werkgroep, die ook openstaat voor culturele en/of mu zikale initiatieven van derden, zo als bijvoorbeeld bandwedstrijd mdlnfluenz. Q www.soosdeklomp.nl hoedekenskerke - Pannenkoeken bakken, schminken of gamen. Het was gisteren allemaal mogelijk bij de eerste editie van Speeldorp Hoe dekenskerke. Kinderen van drie tot zestien jaar konden in de speeltuin aan de Oostendestraat en in dorps huis De Griend deelnemen aan ver schillende activiteiten. De middag was opgezet door Speeltuinvereni ging Hoedje Wip en bedoeld voor kinderen uit Hoedekenskerke. „We willen het kleinschalig houden, want zoveel .ruimte hebben we nu ook weer niet", legt Gerard Verkuil van de vereniging uit. Er kwamen 65 kinderen naar de speelmiddag, meer dan verwacht. „Het is een geslaagde dag", zegt Ver kuil. „De vereniging gaat volgend jaar waarschijnlijk weer zo'n soort middag organiseren. En wie weet worden het er wel twee!" foto Willem Mieras Donderdag 31 december 2009 Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl OVEZANDE Organisatie Klomppop en Straatfestival komt los te staan van jongerencentrum Sporten vergt strenge discipline: tips van een fitnesstrainer Sociale taak van de brandweer wordt steeds belangrijker Markt 51 Middelburg T0118 886 886 vanmiddag vanaf 14.00 uur Het jaar uit in 52 snelsonnetten Coenraedtvan Meerenburgh Ko de Laat Wij wensen u een gelukkig 2010 zondag 3 januari 13.00-17.00 uur Koopzondag boeken bestellen? www.drukkerijmiddelburg.nl Intratuin Koudekerke Galgeweg 5 (Provinciale weg tussen Vlissingen en Kou'dekerke) Tel. 0118 551623 - www.intratuin.nl Trekking 31 december Nog tot 16.00 uur jgpi.. vanmiddag! Koop nu uw Oudeja&rslotert TtSS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 75