het rolstoelhockey 35 Peter de Bree pakt tweede titel in een week SGB De Meza stand-by voor interland Spanje Bentschap Knook trainer Nieuwiand Ster en Omloop in topcompetitie Henk Willemse van MZVC naar Veere donderdag 31 december 2009 zwakken, daar lette ik op, daar zag ik uitdaging in. De goeden vond ik alleen in combinatie met de zwak keren interessant. Ze kregen soms een compliment, maar daarbij bleef het;" Ruiter heeft dat altijd gehad. Als ventje al nam hij de 'gekken' uit het dorp mee naar huis, vaak tot wanhoop van zijn moeder. Later kreeg hij een goede band met een nichtje, dat met een open rug was geboren. Een jaar of vijftien gele den kwam hij in aanraking met de invalidensport toen hij Bennie Dingemanse ontmoette. Hij kende de oud-leerling uit Westkappele als een stoere motorcrosser, maar die tijd was voorbij. Dingemanse had bij het uitoefenen van zijn hobby een dwarsleasie opgelopen en deed nu aan rolstoelbasketbal. „Het was leuk om elkaar te ont moeten, maar het was voor mij wel even wennen", kijkt Ruiter te rug. „Ik zag hem rolstoelbasketbal len en toen kwarQ het idee om hem les te laten geven aan mijn leerlingen. Ik heb op de afdeling metaal van onze school tien rol- uur. C-voetbal: AZW-Terneuzense Boys: 14.25 uur. VOLLEYBAL Siiedrecht Sport-Amigos Zoersel. Ter gelegenheid van 40-jarig bestaan Savok. Sporthal Sas van Gent. Aanvang 19.00 uur. Toegang gratis. Ouotoernooi. Locatie: sporthal Den Dul- laert te Hulst. Aanvang 13.00 uur. ZAALHANDBAL Competitie Brabant/Zeeland. Mannen. Eerste klasse: GHV-Delta Sport. Tweede klasse: Avanti-Delta Sport 2. ZEILEN Goofie's race. Inschrijven vanaf 10.00 uur, briefing 11.00 uur, start 12.00 uur. foto Willem Mieras stoelen laten oplappen. Toen kon Bennie aan de slag met vierdejaars van mij. Het had een enorme im pact op mijn leerlingen. En ook op mij en mijn collega's." Niet veel later nam hij ook leerlin gen mee naar Goes, naar de rol stoelhockeyers van SGB. Ruiter liet ze meespelen en hand- en spandiensten verrichten. Het bleek een tovermiddel voor een be tere beeldvorming en acceptatie van gehandicapten. Van stoere jon gens en meiden veranderden de leerlingen in sociale wezens. „Vaak waren het leerlingen met weinig motivatie. Als ze bijvoorbeeld geen zin hadden in wiskunde, nam ik ze mee. Als je dan ziet hoe ze omgaan met die gasten, hoe makkelijk contact ze leggen. Je ziet de goede dingen naar boven ko men. Op de terugweg zei ik dan vaak: 'ik ken je nu drie jaar, maar vandaag heb ik je dingen zien doen die je eerder nooit deed." Die lessen rolstoelbasketbal zijn in middels uitgegroeid tot complete modules met verschillende gehan dicaptensporten voor 15 tot 18-jari- Locatie: jachthaven Colijnsplaat. ZONDAG ATLETIEK Nieuwjaarsloop. Start: 11.00 uur 4 km en 10 km. Inschrijven: Kanovijver, Nolle- pad te Vlissingen. BILJARTEN Driebanden. Eredivisie: Verbrugge Ter minals - Snellen Recycling. Locatie: Hotel Dallinga, Sluiskil. Aanvang: 13.00 uur. A1 Biljarts - Delta/Fast Bouwservice. Driebanden. Bekercompetitie, 's Lands Welvaren 2-Casa Cara. Locatie: Lands Welvaren Kwadendamme. Aanvang 13.00 gen. Het hele schooljaar door 'rei zen' zo'n veertig rolstoelen door Zeeland, van school naar school. Bennie Dingemanse geeft nog steeds les en ook de andere lessen worden gegeven door lichamelijk gehandicapten. Met het rolstoelhockey kwam Rui ter later in contact. In 2001 hoorde hij dat SGB een trainer zocht. Hij ging een keer kijken en is nooit meer weggeweest. Hij werd trai ner van de E-hockeyers (electri- sche rolstoelen) en coördinator. Dat laatste vergt handenvol tijd. De voormalig gymnastiekleraar re gelt de busjes voor de donderdag- middaggroep, benadert vrijwilli gers, regelt stages van cios-studen- ten en leerlingen van het Ostrea-college en Nehalennia, helpt de jaarlijkse competitiedag organiseren en nog veel meer. „Ik ben deze zomer gestopt met werken, dus ik heb alle tijd", is zijn verklaring. „En ik heb per nacht maar vijf uur slaap nodig. Het werken met deze sporters ver rijkt je leven. Niemand heeft haast, iedereen heeft tijd voor el kaar. De leerlingen die ik meenam, hebben hier geleerd wat wachten is. Als ze iets aan een rolstoeler vra gen, duurt het soms even voordat ze antwoord krijgen. Er is een jon gen bij die zijn rolstoel met zijn hoofd bedient. Als hij antwoord moet geven, doet hij dat door met een vinger op knopjes van een ap paraat met logo's te drukken. Want praten kan hij niet. Dan duurt het even voor je antwoord hebt. Wachten is de routine van al ledag voor gehandicapten. Wach ten tot iemand helpt, wachten tot het busje komt, wachten tot je weer terug kunt..." De letters SGB staan voor Sport club Gehandicapten Beveland. De club is opgericht in 1974 Aantal leden: 116 Aantal geregistreerde vrijwilligers: 50. (En velen die niet geregistreerd staan). Activiteiten: zwemmen, tafeltennis, rolstoeldansen, rolstoelhockey (electrisch en handbewogen), spel- letjesgroep. De club zoekt voor de afdeling rol stoelhockey: een trainer voor de woensdagavond, nieuwe leden voor zowel handbewogen- als elec- trisch-rolstoelhockey, sponsors voor extra activiteiten. Website: www.sgbgoes.nl RUGBY Vriendschappelijk: Oemoemenoe- Oud-Oemoemenoe, aanvang: 14.30 uur, sportpark Voorborch in Middelburg. TENNIS Finales Walchers Open. Locatie: Racket centrum Vlissingen. Aanvang: 9.00 uur Finales Vishandel Catering Tramper Sjoemeitoernooi. Locatie: Racketcen trum Kapelle. Aanvang: 9.00 uur. ZAALHANDBAL Competitie Brabant/Zeeland Mannen. Derde klasse A: Internos 3-EMM 2. Derde klasse C: Orion/GSC-Desk 2. Loca tie: De Stenge Heinkenszand (11.50 uur). Vrouwen. Derde klasse C: HMC 3-Olym- pus. Peter de Bree (foto) won de finale van het Schelde Toptoernooi met klein verschil van Robert van Stevendaal. foto Willem Mieras door Joop van den Oudenhoven KWADENDAMME - Peter de Bree is in Tapperij 's Lands Welvaren voor de eerste keer winnaar gewor den van het Schelde Toptoernooi. De biljarter uit Middelburg ver sloeg in een spannende finale Ro bert van Stevendaal uit Vogelwaar de op percentage. Na drie dagen biljarten in drie ver schillende spelsoorten pakte De Bree de titel in de ultieme fase in zijn meest geliefde spelsoort, het kader. In drie beurten bereikte hij de finish, na een serie van 90 in zijn laatste omgang. Toen zijn te genstander in de nabeurt de ac- quitstoot maakte, ging iedereen er eens goed voor zitten. De reke naars hadden becijferd dat Van Ste vendaal 86 punten moest maken om De Bree van de titel te hou den. Een score waar de Zeeuws-Vlaming normaal zijn hand niet voor omdraait. Nu ging het echter al mis bij het tweede punt en trok een brede lach over het tot dan toe gespannen gezicht van De Bree. Dat de spanning er goed inzat was logisch, want de fi nale begon met het driebanden en daarin liep De Bree een flinke tik op. Van Stevendaal heerste en won met 25-13 in 16 beurten. Het bandstoten was daarna een bloed stollende aangelegenheid. Na né gen beurten bleef de balans per fect in evenwicht, 75-75 en was de tussenstand 3-1 in het voordeel van Van Stevendaal, de kampioen van twee jaar geleden. Hij leek een stevige basis te hebben gelegd voor de eindzege. Het zou anders lo pen. In het kader viel de beslissing in De Brees voordeel uit De strijd om de derde en vierde plaats werd een duidelijke 6-0- overwinning voor Jean-Paul 8e Kraker uit Hoek, die streekgenoot Piet de Koeijer kansloos liet. Hij won alle drie de onderdelen, met uitzondering van het kader, met royaal verschil. De Bree nadat de spanning van hem was afgevallen: Vorige week Nederlands kampioen worden was mooi, maar nu voor eigen pu bliek winnen is ook wel apart. Er stond een enorme druk op voor mij. Ik ben van acquit gegaan. Iets wat ik anders nooit doe. Dat pakte goed uit. Een mooier slot van het jaar is niet mogelijk." Voor Van Stevendaal waren de druiven een beetje zuur, al droeg hij zijn verlies sportief: „Peter was gewoon de betere. Ik wist dat ik flink wat punten moest maken en dat lukte gewoon niet. Jammer." MIDDELBURG Gafïïn de Meza behoort niet tot de selectie van het Nederlands zaal voetbalteam dat op 13 januari een oefenwedstrijd in en tegen Spanje speelt. Bondscoach Loosveld plaats te de Goesenaar (28) met vijf ande re spelers op de stand-bylijst. De Meza, die voor het Bredase Ma- labata uitkomt, werkte onlangs voor het eerst een trainingsstage af met Oranje. NIEUWLAND John Bentschap Knook wordt de nieuwe trainer van voetbalvereni ging Nieuwiand. Hij volgt aan het eind van dit seizoen Marco Schroe- vers op, die naar zaterdag-derdek lasser De Noormannen verhuist. Bentschap Knook is momenteel speler bij Domburg, dat net als Nieuwiand uiitkomt in de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal. Eerder was hij trainer van die club. ALKMAAR De Ster Zeeuwsche Eilanden en de Omloop van Borsele hebben een $a- neringsronde van de wielerbond KNWU overleefd. De Zeeuwse wie lerwedstrijden voor vrouwen blij ven meetellen voor de topcompeti tie. De KNWU heeft het aantal wed strijden voor de topcompetitie te ruggebracht van zeven naar vijf, om minder te concurreren met in ternationale topwedstrijden. VEERE Henk Willemse volgt komende zo mer Wil Wijnands op als trainer van voetbalvereniging Veere. Willemse is momenteel aan zijn tweede jaar bezig bij het Middel burgse MZVC. Veere komt uit m de tweede klasse van het zaterdag voetbal en staat voorlaatst. Arie Pentury wordt trainer van de tweede selectie. Hij is momenteel trainer van Veere 3.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 73