cb fDens9nlinq.nl MARCUS PRIALANA HOFF 26 I Donderdag 31 december 2009 kijk ook op Ik strek me uit naar uw warmte, als een bloem naar cle zon. Want de nacht zal voorbij gaan, waar uw licht overwon. Verdrietig, maar ook -dankbaar voor al hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een ernstige ziekte is overleden mijn lieve zorgzame man, onze geliefde papa en opa Gerrit Visbeek 'r Marrum, 20 april 1946 - f Rilland, 50 december 2009 Grondlegger en voortstuwende kracht van Interjensen Gerco Kwekerij Rilland: Corry Visbeek-Fransen Rilland: Rienk Rilland: Aletta en Leonard Franeker: Douwe Franeker: Jan en Yneke, Estherf, Marit, Thijs Harlingen: Lenie Naaldwijk: Werner en Ellis, Merlijn, Sterre Bathpolderweg 33 4411 RT Rillland De afscheidsdienst wordt gehouden maandag 4 januari 2010 om 15.00 uur in de Hervormde kerk (ingang Oude Torenstraat) te Yerseke. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de afscheidsdienst is er vanaf 12.15 uur in bovengenoemde kerkgelegenheid tot condoleren. Na de afscheidsdienst is er nog schriftelijke condoleance in de kerk. Wanneer u geen rouwbrief ontvangen heeft, wilt u dan deze advertentie als zodanig te beschouwen. Nooit klagend, nooit vragend, zijn lasten in stilte dragend. Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt, zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Tot op het laatst betrokken bij allen die hem lief waren, is toch nog onverwacht overleden mijn lieve man, onze geliefde vader, schoonvader en opa Willy van Heese in de leeftijd van 76 jaar. R.C.M. van Heese-Pauwels Wim en Belinda Marvin Roland (in herinnering) en Cindy Romy, Julian Vlissingen, 29 december 2009 Pagegaaienburg 614386 DA Vlissingen Liever geen bezoek aan huis. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 2 januari van 15.00 tot 15.30 uur in uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De afscheidsbijeenkomst zal gehouden worden op maan dag 4 januari om 13.30 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang kamer van het crematorium. Overleden onze broer en zwager Bas Vroonland Kinderen sterkte gewenst. Familie Vroonland Nooit meer werken in onze tuin Nooit meer op de tribune bij de handbal Nooit meer langs de lijn bij de voetbal Nooit meer samen naar Centerparcs Nooit meer. Lieve Opa Heese we houden van je en zullen je missen We hopen dat je nu bij papa bent. Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde jachtvriend Arjaan Waterman We wensen de familie veel sterkte toe. Jachtcombinatie Waarde De Uitvaart Informatie Hulplijn Bel gratis 0800 44 44 000 voor al uw vragen omtrent uitvaartzorg en overlijden Enige en algemene kennisgeving. "Chase the clouds away", want Marcus komt eraan. Door een noodlottig ongeval werd uit ons midden gerukt, onze allerliefste papa, lieve zoon, oudste broer en fijne oom, Amsterdam, 3 december 1958 Goes: Oost-Souburg: Esher (Surrey): Vlissingen: Vlissingen: Middelburg: Vlissingen: Gent, 27 december 2009 Laila en Jeffrey Fédi en Koen en hun moeder Carmen Bob en Winny Cynthia, Graham, Vanessa en Christopher Roos, Ruben en Linda Erwin en Jennifer Martin en Sam Adri, Christian en Dominic Barry, Mariëtte, Isabel, Eddie, Aurélie, Elwin Correspondentieadres: Smaragd 54, 4337 MB Middelburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 1 januari 2010 van 19.00 tot 19.30 uur in het rouwcentrum, Geldeloozepad 20, 4463 AJ te Goes. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 2 januari 2010 om 10.30 uur in de aula van het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3, 4337 PB te Middelburg. You can check out anytime you like, but you can never leave. Bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van onze schoonzoon, zwager en oom Marcus Hoff Wij wensen de famile veel sterkte toe met dit verlies, in het bijzonder: Carmen, Laila en Fédi. Corrie van Heusden Poetselieen Vincent Romani Omi Els Oom Herman Oom Kees, Tante Tonny en Glenn Marcus Hoff Lieve ome Marcus, Bedankt voor alles en alle mooie herinneringen aan jou 'en dat liedje over dat ene hotel'. Onze gedachte gaan uit naar alle nabestaande en zijn grote trots, zijn meiden: Laila en Fedi Middelburg Melda, Leslie, Sefora en Luna Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van onze collega Marcus Hoff We missen in Marcus een fijne collega, waarmee we vele jaren prettig hebben samengewerkt. We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit tragische verlies. Raad van Commissarissen, directie en medewerkers van DELTA N.V. Verdrietig en verslagen zijn wij na het overlijden ten gevolge van een tragisch auto-ongeluk van onze collega Marcus Hoff In Marcus verliezen wij een fijne collega die zich meer dan 22 jaar ten volle heeft ingezet. We zullen Marcus missen en hem blijvend herinneren als goede collega en vriend. Ons medeleven gaat uit naar Laila, Fédi en Carmen, de familie, vrienden en kennissen. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verlies van Marcus. De collega's en oud-collega's van DELTA afdeling Network Operations Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Marcus Hoff Zijn kennis, humor en betrokkenheid gaan we enorm missen, je was er altijd voor ons. Ons medeleven gaat uit naar Laila, Fédi en verdere Familie. Collega's Network Operations Telecom DELTA Leunis Huibregtsen Erik Wijkhuijs Michel Scherbeijn Johan Dingemanse Stefan Michielsen Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het onverwachte overlijden van Marcus Hoff We zullen hem missen. Bestuur Badmintonvereniging Sinar 75 Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer M. Hoff vader van Laila uit O A3 A Wij wensen Laila met haar familie kracht en troost toe dit verdriet te kunnen dragen. Namens docenten van het cluster Welzijn van ROC Zeeland Peter Gabriels, teamleider Harm ten Klooster, coach

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 66