zeeland 123 gegeten voor het goede doel Nieuwe eigenaar voor Goese Westerkerk Kustwerk is nu half klaar Schouwen-Duiveland van olliebollen en appelbeignets. Gevangenisstraf voor pleger van huiselijk geweld Live-muziek in knipcafé de Barbier Nieuwjaarsreceptie van ouderenbond Kerstbomen op de brandstapel donderdag 31 december 2009 in Kerkwerve worden traditiegetrouw met man en macht oliebollen gebakken in de nacht van 30 op 31 december. Drie ploegen van zes mensen bakken de hele nacht door om aan de vraag te voldoen. foto's Dirk-Jan Gjeltema goes - De Stichting Johannes Thie- len is de nieuwe eigenaar van de Westerkerk in Goes. Dat heeft de stichting gisteren bekendgemaakt. Vorige week was al duidelijk dat de kerk was verkocht, maar nog niet aan wie. Mevrouw Thie- len-Smit, oprichtster van de stich ting, wilde een deel van haar ver mogen beschikbaar stellen om de Westerkerk te behouden. De stich ting is vernoemd naar haar kerke lijk zeer betrokken man Johannes Thielen, die in 2008 is overleden. De aangrenzende consistorie is ge kocht door de familie Lukasse uit Goes. Dakdekkerbedrijf Lukasse Dakbedekkingen Goes neemt de zorg voor het gebouw op zich. Doel is de kerk ter beschikking stel len voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten. vussingen - De versterking van de kust tussen Vlissingen en Dishoek is half klaar. In januari wordt be gonnen met de tweede fase van de zandsuppletie en de herinrichting van het parkeerterrein aan de Bur gemeester van Woelderenlaan. In juni, vlak voordat de zomer be gint, moet het hele project klaar zijn. In december zijn enkele be langrijke onderdelen van het pro ject Zwakke Schakels uitgevoerd. Bij de kruising van de Bachlaan met de Van Woelderenlaan is een nieuwe rotonde aangelegd. Ook is het parkeerterrein aan de Galge weg opnieuw ingericht. Tussen de Van Woelderenlaan en de Zv/anen- burgseweg ligt inmiddels een nieuw fietspad. Op de dijk bij Zwa nenburg is een nieuwe laag zand gelegd. Bij Westduin worden de duinen breder gemaakt. Ze wor den aan de landzijde vergroot. Voor die extra duinen is veel nieuw zand nodig. De eerste fase van de zandsuppletie is afgerond. Er is 340.000 kuub zand opgespo ten. De tweede fase van de zand suppletie begint tussen 7 en 10 ja nuari. Het kustwerk wordt naar verwachting in maart afgerond. door Ad Roos middelburg - Een 45-jarige inwo ner van Zierikzee is gisteren door de rechtbank in Middelburg ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast kreeg deze man het ver bod opgelegd om zich in het eer ste jaar van zijn proeftijd binnen een straal van vijf kilometer bij de woning van zijn echtgenote in Zie rikzee te vertonen. Hij heeft; eveneens een contactver bod gekregen met zowel zijn vrouw als zijn dochter. De afgelo pen zes jaar werd zijn vrouw stel selmatig door hem mishandeld. Zijn dochter werd door hem eens flink bij de keel gepakt. Voor dit huiselijk geweld kreeg hij eerder een contactverbod opgelegd, maar daar had hij zich weinig van aange trokken. De officier van justitie vorderde te gen de man een gevangenisstraf van vijf maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rech ter kwam tot het vonnis van zes maanden, waarvan eveneens twee voorwaardelijk. ££$889et8BESi -S3SSB tSSB OUWERKERK Knipcafé De Barbier aan de Ring in Ouwerkerk luidt op oudejaars avond het nieuwe jaar traditiege trouw in met een - reeds volge boekte - feestavond. Er wordt een koud en warm buffet geserveerd. Het nieuwjaarsfeest in het Ouwer- kerkse café beleeft het eerste lus trum. Zondag 3 januari is er li ve-muziek in De Barbier. Gepland staat een optreden van Tempo Ray Junction, de band rond zangeres Ineke Dorreman. Aanvang 15.00 uur. Aansluitend Hollandse stamp pot. Meer info: 0111-643174. BURGH-HAAMSTEDE De regioraad Schouwen-Duiveland van ouderenbond Anbo houdt za terdag 9 januari zijn nieuwjaarsre ceptie in dorpshuis De Schutse in Burgh-Haamstede. Wannes en Jan- nekee geven na het welkomst woord van regioraadvoorzitter Klaas Mandemaker hun visie op het afgelopen jaar. Verder treedt shantykoor Neptunus op. Voor ver voer wordt gezorgd. Een bus doet verschillende opstapplaatsen aan. Meer informatie en/of opgave bij Cor van Nieuwenhuize: 0111-671929. SCHARENDIJKE In Scharendijke wordt dit jaar weer een kerstboomverbranding gehouden. Op woensdag 6 januari vanaf 13.00 uur worden de oude kerstbomen opgehaald door vrij willigers. De bomen kunnen een half uurtje eerder op de stoep wor den neergelegd. Om 19.00 vertrekt vanuit het Verenigingsgebouw een lampionnentocht met muzikale medewerking van Apollo. De tocht gaat naar de Kuijerdamseweg waar de bomen worden verbrand door de vrijwilligers van de brandweer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 63