41 binnenland Bewijs goed gedrag is Geen vijf maar twee jaar cel Gescheurd, verkleurd, versleten? Deel Corus ontruimd wegens gasmengsel WD: snijden in aantal lokale bestuurders Politie lost schoten bij aanhouding VEH: aflossingsvrije hypotheek afschaffen is onaanvaardbaar peter van straaten WETSWIJZIGING Werkgevers proberen zich steeds vaker tegen alle donderdag 31 december 2009 HEEMSKERK Een fabriek van Corus in Vel- zen-noord is gistermiddag enige tijd ontruimd omdat zich er een ge vaarlijk gasmengsel had ontwik keld. Het ging om de dompelver- zinklijn 3. Bij het spoelen van de verzinklijn leek zich in het fabrieks gebouw een explosief gasmengsel te vormen. Onmiddellijk werd het gebouw ontruimd. Toen uit metin gen van de brandweer bleek dat van een gevaarlijk gasmengsel geen sprake meer was, werd het ge bouw weer vrijgegeven. as aeaiBBgggBSsa TILBURG De WD wil flink snijden in het aantal bestuurders bij gemeenten en provincies. Dat is volgens partij voorzitter Ivo Opstelten een van de manieren om de kosten van de overheid terug te dringen, zoals de WD al tijden bepleit. In een interview met het Financiee- le Dagblad, gisteren, stelt de waar nemend burgemeester van Tilburg dat colleges van provincies en ge meenten gehalveerd kunnen wor den. Ook is de WD voor een Rand stadprovincie. AMSTERDAM De politie heeft gistermiddag scho ten gelost tijdens de aanhouding van twee vermeende overvallers in Amsterdam-West. Niemand raakte gewond. Een woordvoerder kon niet zeggen of er gericht is gescho ten of als waarschuwing. Twee mannen overvielen rond vier uur een bakkerij op de Ruys de Beerenbrouckstraat. Ze bedreig den de aanwezigen met een vuur wapen en gingen er vandoor met de inhoud van de kas. Dezelfde bak kerij werd zaterdag ook al overval len. DEM HAAG - Afschaffen van de af lossingsvrije hypotheek om te be-, zuinigen is voor de Vereniging Ei gen Huis (VEH) onacceptabel. Bin nen de regeringscoalitie gaan stem men op om deze hypotheekvorm aan te pakken, wat de overheid miljarden kan schelen. De Hypotheker, de grootste hypo thecaire tussenpersoon van Neder land, vindt het onverstandig om zomaar ballonnetjes over het on- derwerp op te laten. Bij een aflos singsvrije hypotheek betaalt de huiseigenaar alleen rente. Op die manier profiteert hij maximaal van de aftrek. Nadeel is dat huisei genaren geen vermogen opbou wen, zoals bij andere hypotheek- vormen. PvdA en de Christenunie denken er nu onder meer aan om de aflos singsvrije hypotheek op de helling te zetten. Steeds vaker moeten sollicitan ten een bewijs van goed gedrag overleggen, voordat zij als werknemer of vrijwilliger aan de slag mogen. In de kinder opvang is het bewijs vanaf morgen verplicht. door Ap van den Berg Naast haar drie zoons heeft de Leidse Sandra van Oorschot doorde weeks ook gastkinde- ren. Al jaren werkt ze voor de gastoudercentrale B4Kids. „Dit jaar moest mijn man Hans ook in eens een Verklaring Omtrent Ge drag gaan halen, omdat de wet is aangescherpt. Ik snap dat wel. Ten slotte is hij ook veel thuis, tussen de kinderen van anderen", zegt ze. Om er aan toe te voegen: „En toch denk ik dat het bewijs van goed ge drag schijnveiligheid biedt. Er is maar één moment waarop je doop ceel wordt gelicht. Daarna kan toch alsnog iets misgaan?" Sjoerd Greefhorst, manager van B4Kids, deelt haar mening. „De re geling biedt nu onvoldoende zeker heid. Of je vertrouwt mensen of je gaat frequenter toetsen of iemand iets op zijn kerfstok heeft." Kinderopvang is niet de enige branche waarin de verklaring ver plicht is gesteld. Particuliere bevei ligers moeten die tegenwoordig ook overleggen. Deze branche is de laatste jaren stormachtig ge groeid en dat kan één van de ver klaringen zijn voor de toegeno men aanvragen voor een Verkla ring Omtrent Gedrag (VOG) bij ge meenten, zegt Henny Sackers, hoogleraar Bestuurlijk Sanctie recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoofdoorzaak is zijns inziens 'het sterke, risicomij dende gedrag van onze bevolking'. „Vroeger hechtte men geloof aan een cv, tegenwoordig wil men alle eventuele gevaren uitsluiten. Men verzekert zich tegen alle mogelijke onheil en dat zie je terug bij perso neelsbeleid", zegt Sackers. „Men vraagt zich niet af of zo'n bewijs van goed gedrag echt nodig is, maar denkt: beter tien keer voor niks, dan één keer verzuimd." Eventuele gevaren moeten objec tief kunnen worden ingeschat. De beoordelaars werken daarom vol- gens.protocollen. Een zegsman van het ministerie van Justitie meldt dat er scherp wordt gelet op de aard van een eventueel misdrijf in relatie tot een beroep of functie. „Iemand die twee keer is gepakt voor rijden onder invloed en leer kracht wil worden, krijgt een VOG. Maar iemand die op het punt staat als taxichauffeur aan de slag te gaan dus niet", verduidelijkt Wim van der Weegen van Justitie. In de regel kijken de beoordelaars ongeveer vier jaar terug in de tijd. „Het is niet zo dat je geen boek houder kunt worden, omdat je ooit in de winkel wat hebt gepikt." Maar bij een beoogd badmeester of een nieuwe hopman voor een scoutingclub worden heel strenge criteria aangelegd, verzekert Van der Weegen. „Bij zedenkwesties gaat men vaak wel tot twintig jaar terug in de tijd. Zelfs het feit dat ie mand wegens gebrek aan bewijs is IK öA NPIAIK BRP AbV/IST öE-kiKW NlfU WO zutphen - Twee jaar cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, in plaats van vijf jaar onvoorwaar delijk. De rechtbank in Zutphen heeft de hoofdverdachte in de zaak Tano Jansen, die op 16-jarige leeftijd stierf in een zeecontainer, gisteren flink lager gestraft dan het Openbaar Ministerie wilde. De rechtbank hield rekening met de jonge leeftijd van de vier ver dachten, hun gebrekkige geestver mogens en het feit dat ze de dood van Tano hun hele leven bij zich zullen dragen. Zowel het OM als de advocaten denken na over ho ger beroep. Tano Jansen werd op 21 juni door een groep jongeren opgesloten in een zeecontainer op een verlaten industrieterrein in Apeldoorn. De bijna dove jongen kwam nadat hij - waarschijnlijk in paniek - een vuurtje maakte door verstikking en koolmonoxidevergiftiging om het leven en werd pas twee dagen later gevonden. Naast de 18-jarige hoofdverdachte kreeg de 19-jarige medeverdachte een gevangenisstraf van 18 maan den, waarvan 9 voorwaardelijk, zijn 17-jarige broer jeugddetentie van tien maanden waarvan drie voorwaardelijk en een andere me deplichtige van 19 jaar kreeg een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Voor allen geldt een proeftijd van drie jaar en verplichte behandeling om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Met de uitspraak heeft de rechtbank gekozen voor de toekomst van de jongeren. Aanvankelijk wilde het OM de brandstichting ook in de schoenen van de verdachten schuiven, maar 'Ze hebben de dood niet gepland en dat was ook nooit de bedoeling' dat bleek niet te bewijzen. De rechtbank spreekt de verdachten vrij van dood door schuld. „Ze hebben de dood niet gepland en dat was ook nooit de bedoeling." Sandra van Oorschot is gastouder en heeft een bewijs van goed gedrag nodig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 4